2. července 2009

Slavnostní rozloučení s akademickým rokem tradičně skropil déšť

Valdštejnská zahrada na Malé Straně hostila 1. července již popatnácté členy akademické obce, kteří se přišli rozloučit s akademickým rokem 2008/2009.

„Akademický rok 2008/2009 je u konce. Skončila výuka, zkoušky jsou složeny, začíná zasloužené období odpočinku. Je to ale i období koncentrace na resty, které se nám všem nashromáždily.“ Úvodního slova se ujal a hosty na 15. Zahradní slavnosti přivítal prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., emeritní rektor UK a předseda spolku Carolinum.

Akademický rok zhodnotil rektor UK Václav Hampl. Celý projev k dispozici zde

Spolupořadatelem slavnosti byl i Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Jeho předsedkyně, senátorka Alena Palečková, popřála i jménem předsedy Senátu Přemysla Sobotky přítomným příjemný podvečer v prostorách senátní zahrady a vznesla přání, aby ji příští rok navštívilo ještě více zaměstnanců, absolventů a přátel univerzity.

Součástí každoročního setkání bývá i zamyšlení na volné téma některého z pánů děkanů. Letos se slova ujal děkan Fakulty sociálních věd UK prof. Jan Ámos Víšek. Ve své řeči zmínil dvě zvláštnosti fakulty. Tou první je počet studentů a profesorů, kteří vyjíždějí na zahraniční univerzity, druhou specifiku tvoří promoce, na nichž dle obnovené univerzitní tradice vede děkan závěrečnou přednášku. Krátké zamyšlení nad osobností Bernarda Bolzana přednesl děkan Víšek i přítomným.

Prof. Ivan Wilhelm vyjádřil poděkování prof. Janu Roytovi za aktivity v Carolinu – Spolku absolventů a přátel UK

Jiří Boudal, místopředseda Studentské unie UK, ve stručnosti představil jen rok existující organizaci studentů, která většinu své energie věnuje Inventuře demokracie, tedy přípravám na dvacáté výročí svobodné univerzity. Ve svém proslovu nezastíral ani zklamání nad tím, že vliv politiků nemá odpovídající protiváhu ze strany intelektuální elity. „Ne že bychom neměli celou řadu velmi vzdělaných a činorodých osobností, ale jejich aktivity se často zbytečně tříští. Jejich neduhem je až zaslepená specializovanost a neochota vstupovat do veřejného prostoru,“ posteskl si Jiří Boudal.Text proslovu zde

Slavnostní proslovy se musely improvizovaně odehrávat v prostorách Selly terreny, neboť déšť během celého podvečera neustal

(Lucie Kettnerová)


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.