Malé velké výročí. Gratulace k pátým narozeninám

9. listopadu 2009

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů sídlí na krásném a pro handicapované dobře dopravně dostupném místě v loděnici Regata v Praze-Podolí. Jeho cílem je zprostředkovat sportovní aktivity zdravotně postiženým studentům Univerzity Karlovy pod vedením odborníků a vyrovnávat tak rozdíly ve využití volného času mezi zdravými studenty a studenty se speciálními potřebami.

Rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., se aktivit centra pravidelně účastní a nechyběl ani mezi gratulanty přítomnými v Císařském sále. „Pět let je polokulaté výročí. Je to doba, kterou trvá třeba magisterské studium, je to i čas, za který novorozenec takřka začne chodit do školy. Za tuto dobu už mají věci šanci vyzrát a zformovat se, a to je i příběh tohoto centra,“ řekl na úvod a přidal i osobní vzpomínku: „Když jsem na Univerzitě Karlově začal před čtyřmi lety působit ve funkci rektora, vedla jedna z mých prvních návštěv právě do Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů. Tehdy jsem centrum ještě moc neznal a při návštěvě jsem měl pocit, že se jedná o již dávno zaběhnuté aktivity. Teprve později jsem zjistil, že se právě čerstvě začínalo. Dovolte tedy, aby vám všem pogratuloval a poděkoval za to, že tímto naplňujete jedno z důležitých poslání Univerzity Karlovy.“

Na první krůčky centra zavzpomínal i prorektor pro vnější vztahy doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. „Psal se rok 2004 a kolegium rektora na svém zasedání dne 17. května podpořilo založení nového centra, které mělo pomáhat studentům s handicapem k lepší, či chcete-li plnohodnotnější integraci do společnosti a akademické obce univerzity. Za touto lakonickou informací se skrývá spousta osobních příběhů, znovuobjevované radosti a znovunalézaného sebevědomí," řekl a zdůraznil význam centra: „Profesionalita, zaujetí, obětavost, kreativita a individuální přístup – to jsou hlavní charakteristické rysy působení tohoto pracoviště, které se orientuje nejen na zdravotně postižené sportovce, ale také na speciální výchovu jejich instruktorů, ale zabývá se i činností poradenskou a popularizační. O tom, že tohle všechno není jen nějaké krátkodeché vzplanutí, svědčí i fakt, že spektrum (portfolio) poskytovaných služeb a aktivit centra se každý rok významně rozšiřuje."

Krátký přehled a statistiku uskutečněných aktivit připravil vedoucí centra PaedDr. Jan Hruša, CSc. Za pět let činnosti centra se zúčastnilo některého z kurzů 642 handicapovaných ve věkovém rozmezí od 5 do 70 let a pracovalo s nimi 1 185 doprovodů, instruktorů či trasérů. Ne vše se ale dá převést na čísla a statistiky. Jak třeba přepočítat zážitek vozíčkáře, který na speciálně upraveném katamaránu znovu pozná na vodě svobodu pohybu. Nebo co s dojmy nevidomého člověka, který si díky trasérovi a doprovodnému týmu může vychutnávat svištění na lyžích po čerstvém prašanu. A to jsme nezmínili děti ze školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené nebo klienty Centra Paraple, v němž pomáhají lidem ochrnutým po poškození míchy vrátit se do života. Ti všichni mají už pět let možnost zapojovat se do pravidelných letních i zimních aktivit centra.

(Lucie Kettnerová)
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.