Dar společnosti RSJ české vědě umožní realizaci mimořádného projektu v oblasti aplikované matematiky

Tisková zpráva

Dar společnosti RSJ české vědě umožní realizaci mimořádného projektu v oblasti aplikované matematiky

Praha, 12. listopadu 2009

Společnost RSJ poskytuje dvouletý grant v hodnotě 1 milion Kč, vypisovaný s finančním přispěním MFF UK v hodnotě 600 tisíc Kč.

Grantového řízení na téma Matematika a její aplikace se zúčastnilo celkem devět vědeckých projektů. Zvítězil mimořádný projekt, který v praktické aplikaci  umožní výrazně snížit náklady a ušetřit čas na výrobu prototypů např. při konstrukci letadel či stavbě vodních přehrad. Matematické modelování umožňuje experimenty a zkoušky provádět virtuálně na počítači a vyhnout se nákladným experimentům.

Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., ředitel společnosti RSJ a Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., předseda hodnotícího panelu

Darované finanční prostředky vytvářejí pro držitele grantu v rámci matematické sekce fakulty značně nadstandardní materiální podmínky, které jsou srovnatelné s evropskými, a tím otevírají prostor pro kvalitní vědeckou práci.

Právě ukončená grantová soutěž má pro Matematickou sekci MFF UK velký význam. Nejcennější devizou MFF UK jsou totiž právě talentovaní studenti, které fakulta sleduje a vychovává již od střední školy. Tato strategie přivádí studenty ke kvalitní vědecké práci ještě před získáním titulu.   

Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., děkan MFF UK

Hlavním kritériem pro posuzování přihlášek byla kvalita dosavadní publikační činnosti napříč všemi matematickými obory. S přihlédnutím k této zásadě byl ustaven hodnotící panel složený z vynikajících odborníků. Měl nelehkou úlohu. Jeho předseda prof. Ivan Netuka k tomu poznamenává: „Všechny předložené grantové přihlášky zcela splňovaly podmínky vyhlášení Vědeckého grantu, jednalo se o mimořádně kvalitní projekty ze širokého spektra matematických disciplín.“ Po dlouhé rozpravě panel rozhodl, že grant RSJ a MFF UK pro léta 2010–2011 získá z devíti uchazečů RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D, odborný asistent katedry matematické analýzy MFF UK, za projekt Properties of weakly differentiable functions and mappings (Vlastnosti slabě diferencovatelných funkcí a zobrazení).

předání diplomu grantu RSJ „Matematika a její aplikace“ vítězi RNDr. Stanislavu Henčlovi, Ph.D, odbornému asistentovi Katedry matematické analýzy MFF UK

Společnost RSJ je přesvědčena o tom, že rozvoj každé společnosti a životní úroveň jejích občanů stojí a padá s kvalitou vzdělání a s rozvíjením schopnosti logického myšlení. Proto formou grantů podporuje univerzitní vzdělání, vědu a výzkum.  „Našim vědcům dlouhodobě chybí finanční prostředky. Jsem moc rád, že se můžeme finančně spolupodílet na podpoře užitečných vědeckých projektů, protože kvalitní vědecký výzkum těch nejlepších mozků je základním kamenem prosperity moderní civilizace,“ říká Karel Janeček, ředitel společnosti RSJ a pokračuje „podpora kvalitních vědeckých projektů s vysokou fundamentální hodnotou a jejich široká prezentace snad pomůže zabránit tomu, aby u nás nastala doba úpadku české vědy.”

Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., ředitel společnosti RSJ

RNDr. Stanislav Henčl, Ph.D, odborný asistent Katedry matematické analýzy MFF UK, držitel grantu RSJ

Stručná informace o RSJ

RSJ je jedním z největších obchodníků na světových finančních trzích s ročním obratem v nominální hodnotě více než 2,6 biliardy (2,6 milionů miliard) korun.  Podstata obchodování je založena na automatizaci obchodů s vysokou frekvencí desítek obchodů za sekundu, tzv. high-frequency algorithmic trading.  Klíčem úspěchu společnosti je vysoká odbornost a špičkové vědecké znalosti zaměstnanců, kteří vyvíjejí sofistikované matematické modely a tyto implementují do obchodovacích algoritmů.

Kontakt: Monika Vondráková, manažerka komunikace RSJ.

Mobil: 603 803 390,  e-mail: , web: www.rsj.cz

Stručná informace o MFF UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK vznikla v roce 1953 administrativním vyčleněním matematických a fyzikálních oborů z tehdejší fakulty přírodovědecké. Vědecká reputace fakulty je nejlépe dokumentována velkým objemem pravidelně získávaných domácích i zahraničních grantů. Fakultní učitelé pravidelně získávají významná ocenění. Nositelem medaile za zásluhy II. stupně, kterou uděluje prezident republiky, se v tomto roce stal prof. RNDr. P. Mandl, DrSc.

Na fakultě v současnosti působí více než 300 učitelů, z toho 62 profesorů a 54 docentů. Studuje zde 3 470 posluchačů (z toho 120 zahraničních). V roce 2008 měla fakulta 739 doktorandů a bylo úspěšně obhájeno 86 Ph.D. disertací. Studenti MFF UK jsou mimořádně úspěšní při získávání doktorských stipendií na špičkových univerzitách v zahraničí (převážně v USA) i jako účastníci mezinárodních prestižních soutěží. Zcela aktuální jsou vítězství našich posluchačů ve světové soutěži Microsoft (300 tisíc účastníků ze 124 zemí) Roboti a algoritmy.

Kontakt:Václav Hájek, tiskový mluvčí UK

Mobil: 721 285 565, e-mail: , web: www.cuni.cz, www.mff.cuni.cz

standarta Univerzity Karlovy

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.