Usnesení 104. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)

Ústí nad Labem, 18.-19. 2. 2010, Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 104. zasedání (Výroční shromáždění ČKR) následující usnesení:

1. ČKR zůstává znepokojena stavem financování veřejných vysokých škol. Několikaměsíční jednání s vedením MŠMT i předsedou vlády ČR nakonec vedlo ke snížení příspěvku ze státního rozpočtu o 2,1 % oproti roku 2009, avšak průměrný příspěvek na jednoho studenta je ve srovnání s rokem 2007 nižší o 9 %, doprovázený značným poklesem investičních výdajů. ČKR si je vědoma stavu veřejných financí v ČR a vyplývající nutnosti úspor, ale zároveň musí konstatovat, že k poklesu výdajů státu dochází právě v oblasti vzdělávání, narozdíl od nákladů v mnoha dalších kapitolách státního rozpočtu. ČKR nicméně oceňuje snahu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a premiéra o navýšení rozpočtu vysokých škol.

2. ČKR opětovně vyzývá členy vlády a Parlamentu České republiky, aby legislativní změny, které se dotýkají vysokých škol, byly pokaždé s předstihem důkladně projednány s jejich reprezentacemi.

3. ČKR konstatuje, že program Centra základního výzkumu (Centra LC) se osvědčil jako nástroj podpory kvalitních vědeckých týmů, a proto by měly být hledány cesty na jejich udržení do doby zavedení standardního způsobu financování výzkumu, vývoje a inovací.

4. ČKR kontinuálně podporuje a sleduje činnost Akreditační komise ČR (AK) , která přirozeně podléhá řádnému vnitřnímu i vnějšímu hodnocení. ČKR proto odmítá nedávno publikovanou tendenční kritiku AK.

5. ČKR podporuje zavedení státní maturity.

6. Plénum ČKR schválilo Výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2009, zprávu o revizi hospodaření ČKR v roce 2009, pravidla úhrady provozních nákladů ČKR pro rok 2010 a rozpočet ČKR na rok 2010. Místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti byl zvolen Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, rektor Vysokého učení technického v Brně.

V Ústí nad Labem dne 19. února 2010

Za Českou konferenci rektorů

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

předseda

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.