8. března 2010

Revoluce v používání písma se nekoná

Před půldruhým rokem jsme si mohli ve Studentském klubu UK v Celetné ulici prohlédnout návrh nového školního psacího písma, který vzešel z dílny grafických designérů Radany Lencové, Tomáše Brousila a Františka Štorma. Představené písmo Comenia Script je více podobné písmu tiskacímu a mělo by prý lépe vyhovovat dětem, které mají grafomotorické problémy. Pro další aktuální informace jsme zašli za doc. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc., děkankou PedF UK, která se na katedře primární pedagogiky na projektu podílí.

Veřejnosti bylo písmo Comenia Script představeno v roce 2008. Kdy vlastně vznikla idea vytvořit nové školní písmo a na čí popud? Byl to nápad samotných grafiků nebo po novém písmu volali pedagogové a didaktici?

Nápad vznikl už o něco dříve, neboť bylo nutné, aby grafická dílna připravila všechny typy písma – od malého psacího po tiskací. Odpovědět na druhou část otázky je docela těžké. O psacím písmu na základních školách se diskutuje už dlouho, ale více se diskutuje o tom, za jakých podmínek se děti učí psát. Zda se po nich hned nevyžaduje, aby psaly tvaropisně dokonale, aby dodržovaly správný sklon písma apod. Tedy zda děti nejsou odváděny od funkční stránky písma. Někteří pedagogové mohli vidět problém v tom, že je písmo příliš těžké, ale určitě to nebyl obecný názor.

Tendence ke zjednodušení písma jsou ale patrné od 20. let minulého století. Postupně se upouštělo od různých druhů stínování nebo ozdobných závitů, aby to při rychlém psaní nebránilo čitelnosti.

Před pár lety se na psací písmo zaměřili grafici, kteří přišli s námětem zjednodušit toto písmo pro děti a více ho připodobnit písmu užívanému v zahraničí. Grafici pak přišli se svým návrhem za mnou jako za didaktičkou psaní a já jsem jim vysvětlovala, že nejdříve musíme vědět, proč by ke změně mělo dojít, protože ke změně v pojetí psaní z pohledu didaktického už došlo.

V jaké fázi se v současnosti tento projekt nachází?

Nyní máme k dispozici kvalitní sadu písma Comenia Script, byla navázána spolupráce s didaktiky a MŠMT. Není ale možné argumentovat tím, že stávající abeceda je příliš těžká, a proto je nutné ji nahradit písmem Comenia Script. Nejprve je nutné ho vyzkoušet. Proto jsme se rozhodli, že zrealizujeme za přispění MŠMT projekt a řádově v 80 školách písmo vyzkoušíme. První pilotní projekt už ale proběhl loni v několika prvních třídách, kde děti psaly jednotlivá písmena podle klasické předlohy i podle Comenia Script. Pak jsme jejich pokusy vyhodnotili. Použití Comenia Script se ukázalo být pro děti jednodušší. Ale to, že dítě píše lépe izolované písmeno, neznamená, že při psaní slov v napojení by to bylo také jednodušší. K tomu by měl sloužit právě projekt realizovaný od letošního září, který ukáže, zda je nové písmo pro děti uchopitelnější, případně pro které skupiny dětí. Já si totiž nemyslím, že by projekt měl skončit tím, že navrhneme: „Zrušme psací abecedu.“ V potaz musíme vzít také historický a kulturní vývoj písma, který je naším kulturním majetkem. Revoluce se tedy určitě konat nebude. Ale můžeme zjistit, že pro skupinu dětí s obtížemi grafomotoriky by byl vstup do psané řeči jednodušší. Oba typy písma by mohly vedle sebe třeba koexistovat.

Jaký je zatím zájem ze strany škol a které školy budou osloveny, aby se do projektu zapojily?

Školy mají o projekt velký zájem. My ale zatím nikoho neoslovujeme, neboť projekt stále ještě konstruujeme. Zatím neznáme jeho finální koncepci ani nároky, které bude na děti a učitele klást. Nevíme také, zda by dítě nebylo nějak diskvalifikováno, pokud by znalo jen jeden druh psaní abecedy. Tyto otázky zatím řešíme jak s MŠMT, tak v rámci řešitelského týmu.

Budou se moci k zapojení školy do projektu vyjádřit také rodiče školáků?

Jednoznačně budeme žádat, aby součástí přístupu školy do projektu byl souhlas rodičů. Nebude to tedy čistě jen na rozhodnutí školy.

V původním návrhu grafiků se uvádělo, že by mohla vzniknout rovněž ještě jednodušší podoba písma vhodná např. pro leváky. To zůstalo v projektu zachováno?

Pilotovat budeme základní model písma. Myslím, že není třeba odlišovat podobu písma pro leváky. Zda je Comenia Script třeba vhodnější pro leváky nebo jiné skupiny uživatelů, by nám měl ukázat právě připravovaný projekt.

Na písmo mají zatím autorská práva jeho tvůrci. Řešila už se i tato otázka?

Určitě by se musela řešit. My jsme dostali zdarma, a máme na to smlouvu, možnost toto písmo pro projekt využívat, a to v psací i tiskací podobě.

(Lucie Kettnerová)


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.