Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

8. června 2010

100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního sportu slavnostním zasedáním ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze. Zúčastnily se ho význačné osobnosti národního i mezinárodního univerzitního sportu, představitelé českých univerzit, českého sportu a společenské a politické reprezentace ČR.

Mezi čestnými hosty slavnostního shromáždění byl prezident ČR Václav Klaus, Miroslava Kopicová, ministryně školství mládeže a tělovýchovy ČR, Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR, Milan Jirásek, předseda Českého olympijského výboru, Pavel Kořan, předseda ČSTV, a také významní zahraniční hosté – Alberto Gualtieri, prezident EUSA (European University Sports Association) a Eric Saintrond, hlavní tajemník FISU (International University Sports Federation.

Zasedání, které je hlavní částí oslav 100 let českého vysokoškolského sportu, zahájil rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl: „Myšlenku, že rozvíjení fyzických schopností kráčí ruku v ruce se vzděláním a rozvojem vlastností duševních, vyznávali už staří Řekové. Kalokagathie, harmonie lidského těla a ducha, utváří harmonickou osobnost. Fyzickou aktivitu, snahu o výhru a také schopnost umět přijmout prohru, smysl pro fair play a týmovou práci, ale i rekreační aktivity, uvolnění stresu a napětí, které k vysokoškolskému životu neodmyslitelně patří, – to vše rozvíjí sport. Za trvalé spojení tělesné výchovy a sportu s univerzitním prostředím vděčíme předvídavé moudrosti dr. Františka Smotlachy. Univerzity se snaží co nejširší nabídkou tělovýchovných aktivit, ke kterým patří například i tradiční rektorský sportovní den, podporou vysokoškolských sportovců se speciálními potřebami, moderním zázemím sportovišť a i organizační prací kateder tělesné výchovy udržet a podpořit rekreační i profesionální snažení studentů, aby si nejen ve vysokoškolském sportu vedli úspěšně jako dosud.“

Osobnost a působení doc. RNDr. Františka Smotlachy (1884-1956) představil předseda České asociace univerzitního sportu doc. dr. František Dvořák, CSc.

„Dr. Smotlacha byl v r. 1930 prvním řádně habilitovaným docentem tělesné výchovy, stal se jím na Přírodovědecké fakultě UK, a zakladatelem a propagátorem tělesné výchovy a sportu rozvíjených na důsledně vědeckém základě.“

doc. dr. František Dvořák, CSc.

František Smotlacha založil organizaci univerzitního sportu v r. 1910 na tehdejší Karlo-Ferdinandově univerzitě, kdy byl jmenován prvním univerzitním lektorem tělesné výchovy a sportu. Dokázal spojit sportovní aktivity vysokoškolských studentů, dříve se odehrávající v jednotlivých sportovních klubech, na univerzitní půdě a vtisknout mu řád, strukturu a směřování, kterými postupně realizoval své představy a vize o harmonii tělesné a duševní zdatnosti studentů. V prvním roce svého působení měla tato organizace 153 registrovaných členů, v r. 1914 už 1000 členů, v r. 2010 je registrováno 29 000 členů ve 44 oddílech a 46 sportovních oblastech.

doc. RNDr. František Smotlacha (1884-1956)

Dramatické dějinné události let 1918, 1939, 1945, 1948 i 1989 poznamenaly i vysokoškolský sport, kterému přinesly snahy o likvidaci stejně jako obnovu a rozvoj; univerzitní sportovní organizace trpěly ztrátou samostatnosti a kolektivistickým pojetím jednotné tělesné výchovy bez právní subjektivity, ztrátou kontaktů s přirozeným vývojem podobných organizací se zahraničím. Přesto se vysokoškolský sport rozvíjí. V r. 1952 byly na všech vysokých školách v republice ustaveny katedry tělesné výchovy, které změnily strukturu řízení a organizace sportu a tréninkových procesů, a přes omezení daná politickou situací se podařilo zorganizovat osm akademických mistrovství světa; českoslovenští sportovci měli důstojné zastoupení a své vítěze na domácích a světových univerziádách - v letech 1964, 1978 a 1987 byly pořádány světové zimní univerziády dokonce u nás. Další změny vysokoškolskému sportu přinesl rozpad federace Čechů a Slováků v roce 1993. Přes rozdělení na slovenskou a českou část se podařilo zachovat významné postavení českého vysokoškolského sportu v mezinárodních sportovních organizacích a nastartovat samostatný rozvoj. V roce 2002 spatřily světlo světa první České akademické hry, letos se koná jejich už 9. ročník. „Česká asociace univerzitního sportu je ve 100. roce svého působení v dobré kondici. Je to respektovaná organizace se stabilním moderním zázemím a strukturou a to nás zavazuje do budoucna,“ zakončil svůj proslov dr. Dvořák, „dík za ta krásná sportovní a osobní přátelství.“

Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) vydává ke 100 letům českého vysokoškolského sportu pamětní odznak s trikolórou, pamětní listinu a reprezentativní publikaci. Medailí TIBI GRATIAS, která je novým akademickým sportovním vysokoškolským vyznamenáním, pak asociace ocenila 35 svých členů. Prvním, čestným nositelem tohoto vyznamenání se stal prezident ČR Václav Klaus.

Reprezentační družstvo vysokých škol ČSR (III. mezinárodní akademické mistrovství, Bardonecchii, 1933

Nástup účastníků IX. letního světového studentského mistrovství, Paříž, 1947

Triatlon, nový sport v akademickém prostředí, v historii vysokoškolského sportu funguje od r. 1990


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.