Skryté příběhy, pohnuté osudy. Filozofická fakulta UK ocenila své absolventy - vojáky z let 1939–1945


„Naše akademická půda je dost možná především místem pro teorie, diskuse a přemýšlení o světě. Zároveň je však místem, které v sobě má silnou tradici odvahy a obětování vlastního života pro zachování svobody.“ Potvrzením slov děkana Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. je třináct pohnutých osudů studentů a absolventů této fakulty - vojáků z let 1939–1945, kteří v době 2. světové války bojovali v řadách československé zahraniční armády proti nacismu. Po více jak šedesáti letech je jejich Alma Mater ocenila pamětní medailí Filozofické fakulty UK. Stalo se tak včera, 26. října 2010 ve Vlasteneckém sále Karolina při příležitosti 65. výročí ukončení druhé světové války a znovuotevření českých vysokých škol.

Pamětní medaile byly uděleny třinácti absolventům FF UK, v naprosté většině in memoriam, děkanem fakulty doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D., za účasti rektora Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. Ocenění osobně převzal jeden z absolventů a především příbuzní oceněných, zástupce velvyslanectví Slovenské republiky i Armády ČR.

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan Filozofické fakulty UK

„Akademická půda není však jen místem teorií a debat, je také společenstvím lidí, kteří dokázali hranice akademického světa překročit i velmi radikálním způsobem a osvědčili svoji mimořádnou odvahu přímo v boji proti diktatuře,“ řekl dále Michal Stehlík. „Jednotlivé životní příběhy studentů a absolventů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy představují velmi pestrý obraz osudů. V řadách československé armády zasáhli do boje proti nacizmu jak na východní, tak na západní frontě a jejich odvaha a nasazení snesou nejvyšší ocenění. V dnešní době relativizovaných hodnot a postupného vyprazdňování pojmu vlast chceme s úctou a pokorou připomenout, že lidský osud, osud národa, se neodehrává ve vzduchoprázdnu, ale v konkrétním místě. V místě, k němuž máme vztah a jež je pro nás domovem, za jehož svobodný rozvoj má smysl obětovat i vlastní život. Bohužel, nejprve tuto úctu zastřelo čtyřicet let totality a mnohdy formálních projevů ze strany komunistické moci, následně nás od této úcty vzdálilo i posledních dvacet let sešněrovaných spíše ekonomickými poučkami a přesvědčením, že lidský život má být redukován na položku ekonomického faktoru. Desítky let, které nás dělí od ukončení 2. světové války, dávají bohužel mnohdy zapomenout odvážným činům a konkrétním osudům. Avšak právě příběhy skryté uvnitř největšího světového válečného konfliktu v dějinách lidstva by pro nás měly být inspirací a zrcadlem a to i v desetiletích demokratického a svobodného vývoje naší společnosti.“

Projev rektora Univerzity Karlovy v Praze prof. Václava Hampla

Slavnostní předání pamětních medailí provázelo čtení životních osudů každého oceněného vojáka – absolventa FF UK. Poskládat jejich životní příběhy, roztříštěné po východní i západní frontě, v často tajných dokumentech vojenských archivů, ale i v pokračování jejich obyčejného občanského života po skončení války, kdy mnozí z nich zakusili šikanu a represe komunistického režimu, bylo nesnadným, několik let trvajícím úkolem. Autorem projektu, jehož realizaci umožnil intenzivní archivní historický výzkum, je PhDr. Jiří Plachý, vedoucí Oddělení vědy a edice FF UK.

PhDr. Jiří Plachý, vedoucí Oddělení vědy a edice FF UK

Oceněni byli:

Oldřich Beneš, PhDr. Bohumil Boček, PhDr. Josef Doppler, PhDr. Jan Bruno Dostál, Karel Chytil, Prof. PhDr. Lubor Matouš, PhDr. Karel Norský (roz. Kurt Nürnberger), PhDr. at MUDr. Oldřich Preč, Václav Straka, Jaromír Tláskal, Vilém Toman, PhDr. Vladimír Vařecha, CSc., Karel Veselý a PhDr. Jiří Vránek.

Osudy svých vojáků si Filozofická fakulta připomíná i publikací a výstavou „Filozofové v battledressech,“ která byla včera zahájena ve vestibulu hlavní budovy FF UK.

vernisáž výstavy Filozofové v battledressech


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.