Duše a tělo. Konference Corpus Hippocraticum


„2 400 let pacienti věřili, že jim doktoři pomáhají. 2 300 let se mýlili.“ Tento výrok jako soudek střelného prachu poskytla doc. Karlu Theinovi publikace Davida Woottona vydaná v nakladatelství Oxford University Press „Špatné lékařství: doktoři ubližující od Hippokrata.“ Doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. z Ústavu pro filozofii a religionistiku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl prvním přednášejícím konference „Medicína jakožto mathesis singularis a mathesis universalis – Od Hippokrata po současnost“, která se uskutečnila 5. listopadu 2010 v Karolinu.

Zmíněnou knihu zahraničního autora doc. Thein použil jako příklad radikálnější obrany koncepcí lékařského pokroku, které hippokratovské medicíně nepřikládají ani z metodologického hlediska zásadní váhu. Hippoktarovská medicína je po víc jak dva a půl tisíciletí stále přítomná v myslích i každodenní praxi lékařů i filozofů, ale jak tvrdí Dr. Hynek Bartoš, Ph.D., hlavní řešitel interdisciplinárního projektu, koluje o ní spousta mýtů, polopravd i vyložených nesmyslů. Jak to tedy je? Odpovědi na nesčetné otázky, které hippokratovská medicína po celou dobu své existence vyvolává, měla naznačit zmíněná konference jako součást vědeckého grantu „Corpus Hippocraticum ve světle současných věd o člověku.”

„Hlavním cílem našeho grantu,“ řekl na úvod konference Dr. Hynek Bartoš, Ph.D. z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Klassische Philologie, „je představit českému publiku hippokratovské spisy, které patří mezi nejstarší a nejvlivnější texty, které kdy byly v oboru lékařství napsány. Nejde nám o oprašování archiválií, ale především o znovunastolení některých otázek, které, jak se domníváme, ani po 2 500 letech neztrácejí na svém lesku, ryzosti a aktuálnosti. Snažili jsme se téma konference formulovat velmi široce, mnohoznačně a nadčasově. Chceme představit medicínu i lékařskou tradici jakožto specifický obor, který se už od svých antických počátků pohybuje v napětí mezi zkoumáním všeobecného a léčbou individuálního, mezi sférou přírody a sférou lidské kultury, mezi diskurzem deskriptivním a diskurzem preskriptivním.“

Dvoudílný formát konference určily především obory, které hippokratovskou medicínu zkoumaly svými specifickými vědeckými metodami; dopoledne přednášeli filozofové, filologové a historici vědy, odpoledne bylo v rukách lékařů. Podle dr. Bartoše zájem přednášejících dvakrát převýšil možnosti programu jednodenní konference.

Přednášející seznámili účastníky konference s tím, co vše k hippokratovským spisům patří, s vlivnými teoriemi (geograficko-klimatická, filozofická, kosmologická, humorální a další), které v nich převažovaly v průběhu staletí až po současnost, s autonomním rozvojem lékařské vědy a odborné literatury v dnešním slova smyslu, s dějinami a vývojem myšlení hippokratovské medicíny, které kdysi stejně jako dnes hledalo odpovědi na otázky, co je člověk, jaká je podstata jeho přirozenosti a snažilo se najít obecnou definici a příčinu všech nemocí, vždyť nemoc spoludefinuje člověka a tudíž vyjadřuje jeho přirozenost. Součástí historického výkladu bylo i upozornění na nejednotnost hippokratovských spisů a nejnovější poznatky hippokratovské medicíny.

Úchvatný 2 500letý vývoj názorů na ose člověk – lidský druh – svět, nemoc – zdraví, pacient – lékař a jejich vzájemné interakce ve svých příspěvcích představili:

Doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (Ústav pro filozofii a religionistiku FF UK) Lidská přirozenost v Corpus Hippocraticum

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (Ústav řeckých a latinských studií, FF UK) Technicita hippokratovského lékařství a její meze

doc. PhDr. František Šimon, CSc. (Katedra romanistiky a klasické filologie, (FF UPJŠ Košice) Znala hippokratovská medicína odbornou terminologii?

Mgr. David Tomíček, Ph.D. (Katedra historie FF UJEP, Ústí n. Labem) Agrippova magia naturtalis v zrcadle lékařské praxe 15. a 16. století

MUDr. Ludmila Fialová (Ústav pro medicínskou etiku 2. LF UK, Praha) Vidět neviditelné: kategorie nemoci v psychiatrii

MUDr et PhDr Jan Poněšický (MEDIAN Klinik Berggiesshübel) Vztah těla a duše v psychosomatice

MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, Liberec) Proč se medicína brání systemické teorii?

MUDr. Zdeněk Kalvach (Medicover, Praha) Medicínské úvahy o mathesis singularis a mathesis universalis v kontextu dlouhověké společnosti na konci éry chorob

(Marie Kohoutová)
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.