Usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 7. prosince 2012

AS UK zdůrazňuje, že z požadavku kvality návrhu novely zákona o vysokých školách nelze slevovat pod záminkou údajné potřeby jeho rychlého projednání a omluvou nemůže být zejména snaha o dodržení harmonogramu formulovaného jako politické zadání.

Mají-li být obsahem nová nebo konkretizovaná řešení, je třeba je řádně projednat s celými vysokoškolskými reprezentacemi i v rámci širší akademické obce. Navržený harmonogram neumožňuje vytvoření návrhu, který by měl širokou a kvalifikovanou podporu akademické obce, a je proto nepřípustný.

V naposled předloženém materiálu kupříkladu chybí byť jen náznak zodpovědného řešení jednoho z kardinálních problémů, jímž je diverzifikace vysokých škol. Nezodpovědným je naopak pokus znovu otevírat otázku restrikce akademické samosprávy, jehož projevem je zejména omezování působnosti akademických senátů.

Je za hranicí troufalosti vracet do novely témata, která nedávno tak rozjitřila akademickou veřejnost.
Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.