Diskusní pořad o významu krásy

Ve dnech 13.–14. května 2014 se na Katolické teologické fakultě UK konalo kolokvium nazvané Jaká „krása spasí svět“?. S některými účastníky kolokvia byl následně natočen diskusní pořad o významu krásy. Pořad moderuje děkan Katolické teologické fakulty Prokop Brož.

Pokračování

8. října 2014


Věda je prostředkem, nikoli cílem, říká Marek Vácha

Věřící obvykle poukazují na Boha Stvořitele a tím je pro ně příběh i jeho smysl vyřešen a dál o věci nepřemýšlejí, ateisté stejně tak poukazují na přírodní výběr a tím je pro ně příběh rovněž vyřešen, občas ještě dodají, že příběh žádný smysl nemá, jsme, protože jsme, a jsme zde, protože jsme zde, a s jakýmsi takzvaně osvěžujícím cynismem si to musíme přiznat a připustit a dál nemá smysl přemýšlet.

Pokračování

Autor: Mgr. Marek Vácha, Ph.D., 10. ledna 2014


Cyrilometodějství, jeho „život po životě“ a inspirace pro současnost

Podle mě jde v našich současných veřejných diskusích o významu cyrilometodějského kultu ve velké míře o dědictví, které v dějinách i v národní mytologii zanechal, ne tolik o jeho reálný dopad, který je především předmětem vědeckého diskursu a v interdisciplinárním rozměru.

Pokračování

Autor: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., 9. prosince 2013


Cyril a Metoděj aneb „brána národů“ či „nádvoří pohanů“

Všechna setkání měla velmi příjemnou atmosféru, v auditoriu zasedli vedle univerzitních učitelů hojně také návštěvníci „zvenčí“. Kdo chyběl téměř úplně, byli studenti. Důvodem je dle mého názoru, také to, že – podpořeni současnou ekonomicko-kupeckou hantýrkou a rétorikou – považují vzdělání za „zboží“ a „komoditu“ s přesnou cenou, totiž 180 či 300 kreditů, které po splacení vymění za diplom.

Pokračování

Autor: prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., emeritní rektor UP Olomouc , 4. prosince 2013


Kardinál Ravasi zahájil Nádvoří národů

Univerzita Karlova uspořádala ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Arcibiskupstvím pražským diskuzní fórum Dialog o duši Evropy. V rámci projektu Nádvoří národů se u diskuzního stolu ve Vlasteneckém sále Karolina 15. listopadu setkala Jeho Eminence Gianfranco kardinál Ravasi, prefekt pro kulturu Svatého stolce ve Vatikánu, s profesory Tomášem Halíkem a Jiřím Peškem.

Pokračování

19. listopadu 2013


Dialog o duši Evropy

Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Arcibiskupstvím pražským pořádají diskuzní fórum „Dialog o duši Evropy“ pořádané v rámci “Nádvoří národů” při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v pátek dne 15. listopadu 2013 od 9,30 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

Pokračování

15. listopadu 2013


Nádvoří národů – prostor pro dialog

Církev nezůstává jen v „chrámovém okrsku“, nýbrž vychází vstříc lidem dnešního světa, putuje za nimi, hledá to, co ji s nimi spojuje. Zde nejde ani o klasickou „pastorační péči“, ani o misii v tradičním smyslu slova, nejde ani o polemiku a „učená hádání“. Jde o dialog, plný respektu k jinakosti druhých. O dialog, vycházející z hlubokého poznání, že hlavní hranice dnes nevede mezi striktně oddělenými „tábory“ věřících a nevěřících.

Pokračování

Autor: Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., 12. listopadu 2013


Rubrika Nádvoří národů zahajuje diskuzi témat, která mají pro společnost zásadní důležitost

Rubrika Nádvoří národů je otevřena nejen akademické obci, ale i mimouniverzitní veřejnosti. „Nádvoří“ je koncipováno poněkud šířeji a dává prostor k diskuzím témat, která mají pro současnou společnost zásadní důležitost, a o kterých je potřeba vést věcnou diskuzi.

Pokračování

Autor: prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., 11. listopadu 2013
Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.