Diskusní pořad o významu krásy

Ve dnech 13.–14. května 2014 se na Katolické teologické fakultě UK konalo kolokvium nazvané Jaká „krása spasí svět“?. S některými účastníky kolokvia byl následně natočen diskusní pořad o významu krásy. Pořad moderuje děkan Katolické teologické fakulty Prokop Brož.

Pokračování

8. října 2014


Věda je prostředkem, nikoli cílem, říká Marek Vácha

Věřící obvykle poukazují na Boha Stvořitele a tím je pro ně příběh i jeho smysl vyřešen a dál o věci nepřemýšlejí, ateisté stejně tak poukazují na přírodní výběr a tím je pro ně příběh rovněž vyřešen, občas ještě dodají, že příběh žádný smysl nemá, jsme, protože jsme, a jsme zde, protože jsme zde, a s jakýmsi takzvaně osvěžujícím cynismem si to musíme přiznat a připustit a dál nemá smysl přemýšlet.

Pokračování

Autor: Mgr. Marek Vácha, Ph.D., 10. ledna 2014


Cyrilometodějství, jeho „život po životě“ a inspirace pro současnost

Podle mě jde v našich současných veřejných diskusích o významu cyrilometodějského kultu ve velké míře o dědictví, které v dějinách i v národní mytologii zanechal, ne tolik o jeho reálný dopad, který je především předmětem vědeckého diskursu a v interdisciplinárním rozměru.

Pokračování

Autor: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., 9. prosince 2013


Cyril a Metoděj aneb „brána národů“ či „nádvoří pohanů“

Všechna setkání měla velmi příjemnou atmosféru, v auditoriu zasedli vedle univerzitních učitelů hojně také návštěvníci „zvenčí“. Kdo chyběl téměř úplně, byli studenti. Důvodem je dle mého názoru, také to, že – podpořeni současnou ekonomicko-kupeckou hantýrkou a rétorikou – považují vzdělání za „zboží“ a „komoditu“ s přesnou cenou, totiž 180 či 300 kreditů, které po splacení vymění za diplom.

Pokračování

Autor: prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., emeritní rektor UP Olomouc , 4. prosince 2013


Kardinál Ravasi zahájil Nádvoří národů

Univerzita Karlova uspořádala ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Arcibiskupstvím pražským diskuzní fórum Dialog o duši Evropy. V rámci projektu Nádvoří národů se u diskuzního stolu ve Vlasteneckém sále Karolina 15. listopadu setkala Jeho Eminence Gianfranco kardinál Ravasi, prefekt pro kulturu Svatého stolce ve Vatikánu, s profesory Tomášem Halíkem a Jiřím Peškem.

Pokračování

19. listopadu 2013


Dialog o duši Evropy

Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Arcibiskupstvím pražským pořádají diskuzní fórum „Dialog o duši Evropy“ pořádané v rámci “Nádvoří národů” při příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v pátek dne 15. listopadu 2013 od 9,30 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

Pokračování

15. listopadu 2013


Nádvoří národů – prostor pro dialog

Církev nezůstává jen v „chrámovém okrsku“, nýbrž vychází vstříc lidem dnešního světa, putuje za nimi, hledá to, co ji s nimi spojuje. Zde nejde ani o klasickou „pastorační péči“, ani o misii v tradičním smyslu slova, nejde ani o polemiku a „učená hádání“. Jde o dialog, plný respektu k jinakosti druhých. O dialog, vycházející z hlubokého poznání, že hlavní hranice dnes nevede mezi striktně oddělenými „tábory“ věřících a nevěřících.

Pokračování

Autor: Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., 12. listopadu 2013


Rubrika Nádvoří národů zahajuje diskuzi témat, která mají pro společnost zásadní důležitost

Rubrika Nádvoří národů je otevřena nejen akademické obci, ale i mimouniverzitní veřejnosti. „Nádvoří“ je koncipováno poněkud šířeji a dává prostor k diskuzím témat, která mají pro současnou společnost zásadní důležitost, a o kterých je potřeba vést věcnou diskuzi.

Pokračování

Autor: prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., 11. listopadu 2013
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Funkcionalistická budova Lékařské fakulty v Hradci Králové z roku 1939 byla projektována jako sídlo velitelství II. sboru československé armády. Svému původnímu účelu však dlouho nesloužila a po skončení druhé světové války se stala první nově zřízenou československou vysokou školou.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.