Katalog služeb představí, co veřejnosti nabízejí vědecké týmy na UK

Univerzita Karlova spustila svůj Katalog služeb, jehož prostřednictvím odborná i laická veřejnost jednoduše zjistí, jaké vědecké týmy na nejstarší české univerzitě působí a co mohou nabídnout. Mezi českými veřejnými vysokými školami a univerzitami jde o ojedinělý projekt.

Vizitka Laboratoře CLIP cytometrie

Vizitka Laboratoře CLIP cytometrie

Katalog služeb Univerzity Karlovy představuje práci jednotlivých vědeckých univerzitních týmů. Ty se na stránkách katalogu prezentují svými „vizitkami“. V současné době databáze obsahuje přehled více než 135 nabídek výzkumných služeb Univerzity Karlovy.

„Tento katalog je tedy ucelené ,menuʽ, z něhož mohou zájemci z aplikační sféry vybírat a kombinovat výzkumné služby třeba i z několika fakult najednou. Nabízet najednou celou šíři oborů považuji za unikátní koncept a právě v oborově široké škále nabídky vidím hlavní přidanou hodnotu a budoucí přínos pro podporu transferu technologií a znalostí na Univerzitě Karlově,“ uvedl rektor UK Tomáš Zima.

Volit si můžete podle oborů (humanitní, lékařské a přírodní vědy) nebo podle jednotlivých fakult a součástí.  Další řazení týmů je čistě abecední. Pokud si vyberete např. Laboratoř farmakogenomiky na Lékařské fakultě v Plzni, zjistíte, že zájemcům nabízí izolace nukleových kyselin z různých typů buněk a tkání či detekce jednonukleotidových polymorfismů a mutací metodami alelické diskriminace, HRM a sekvenování. Biomedicínská laboratoř FTVS je schopna zajistit laboratorní a terénní funkční zátěžovou diagnostiku, vyšetření svalové síly a plicních funkcí, analýzu tělesného složení či výživové poradenství. Na Filozofické fakultě si můžete objednat sociální analýzy, na teologických fakultách různé odborné přednášky, semináře nebo komentované prohlídky a na Matematicko-fyzikální fakultě speciální počítačové animace využitelné v průmyslovém designu.

„Na Univerzitě Karlově působí řada špičkových vědeckých týmů. Bohužel až do současnosti bylo někdy velmi složité pro komerční subjekty či veřejnou správu získat informace o těchto týmech, jejich zaměření, nabídce služeb, a to včetně relevantních kontaktů. Vytvořením katalogu se snažíme tuto mezeru zacelit a věříme, že díky němu bude propojování aplikační a akademické sféry zase o něco jednodušší“, doplnila Mgr. et Mgr. Hana Kosová, ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií UK, které katalog vytvořilo.

Katalog služeb je v současnosti dostupný jak v tištěné formě na všech sedmnácti fakultách Univerzity Karlovy, tak v elektronické formě na stránkách Univerzity Karlovy.


Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.