Studentka UK Pavlína Juračková získala prestižní Iberoamerickou cenu

V úterý 4. dubna se ve Vlasteneckém sále Karolina uskutečnilo slavnostní vyhlášení 22. ročníku Iberoamerické ceny. Cenou nesoucí název Premio Iberoamericano byly odměněny nejlepší práce studentů českých vysokých škol. Nejvyšší ocenění v soutěži získala studentka FF UK Pavlína Juračková.

Univerzita Karlova má zvláštní důvod k radosti. Výherkyní letošního ročníku Iberoamerické ceny se stala Pavlína Juračková z Filozofické fakulty UK. Ve své práci s názvem Sedm knih o Dianě od Jorgeho de Montemayora – Od pastýřského románu k mystice se pokouší nalézt nový způsob četby posledního dílu Sedmi knih o Dianě od španělsky píšícího portugalského spisovatele Jorgeho de Montemayora. Vychází přitom z myšlenky Juana Goytisola, že u literárních textů je důležité hledat vždy nové způsoby interpretace.

Druhé místo obsadila Markéta Čajánková z Univerzity Palackého v Olomouci s prací Slavnost ducha svatého na Azorských ostrovech; místo třetí připadlo Kateřině Krejčí z Univerzity Hradec Králové za práci s názvem Zapojení velkých obchodních center do metropolitních oblastí na příkladu údolí Mexika a Guadalajary.

Porota složená ze zástupců diplomatických misí zemí iberoamerické skupiny se letos rozhodla udělit i dvě čestná uznání. Obě připadla studentům Univerzity Karlovy, a to Janu Bedrníčkovi za práci s názvem Libanonská migrace a její vliv na slovní zásobu brazilské portugalštiny a Maroši Timkovi za práci „Hrdinové Alcazaru“ (1937) – příklad frankistické propagandy v meziválečném Slovensku.

Iberoamerickou cenu každoročně udělují vedoucí diplomatických misí iberoamerických zemí se zastoupením v České republice. Letošní ročník uspořádalo španělské velvyslanectví v čele s velvyslancem Pedrem Calvo-Sotelo Ibaňezem-Martinem. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

„Od roku 1995 jsou na tomto místě předávány ceny soutěže, která nemá přinejmenším v Evropě obdoby. Za více než dvacet let její existence se jí zúčastnily stovky studentů, kteří napsali ve velké většině případů znamenité texty,“ vyzdvihl vysokou prestiž soutěže a kvalitu soutěžních textů rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Na slavnostním předání cen byli přítomni představitelé a zástupci pořádajících velvyslanectví, tj. Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska a Venezuely. Jako zvláštní hosté přijali pozvání Rebeca Grynspan, generální tajemnice Iberoamerického generálního sekretariátu, a Ivo Krýsa, náměstek MŠMT pro řízení sekce majetkové.

Rebeca Grynspan ve svém projevu zdůraznila kulturní spojitost České republiky s iberoamerickým světem. Prohloubení kontaktu mezi zeměmi bylo zpočátku možné především díky spolupráci s Univerzitou Karlovou: „Vysoké školy, a zejména pak Univerzita Karlova, byly nástrojem, který tento proces umožnil. Před pěti desítkami let vzniklo na Filozofické fakultě této univerzity Středisko ibero-amerických studií, tehdy ještě v rámci Ústavu světových dějin.“ 22. ročník Iberoamerické ceny vnímá Rebeca Grynspan jako způsob hlubšího přiblížení našich kultur a prohloubení vazeb, které naše země spojují.

Iberoamerická cena

Do soutěže o Iberoamerickou cenu se mohou zapojit všichni studenti českých vysokých škol. Podmínkou k účasti je sepsání soutěžní práce, která musí být odevzdána ve španělštině nebo portugalštině a musí se tematicky dotýkat iberoamerických zemí. Práce mohou pojednávat témata z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomie, historie, literatury, politiky a společnosti. Úroveň prací hodnotí porota složená ze zástupců diplomatických misí zemí iberoamerické skupiny.

Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.