Učená společnost vyznamenala tři vědce Univerzity Karlovy

Každý rok Učená společnost během své valné hromady ocení vybrané badatele za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy. Letos vyznamenala medailí NUMISMA HONORIS SOCIETATIS SCIENTIARUM BOHEMICAE také dva vědce Univerzity Karlovy, profesorku Zdeňku Hledíkovou a profesora Bedřicha Moldana. Vedle toho se v pondělí 15. května ve Velké aule Karolina rozdělovaly Ceny Učené společnosti, pro jednu z nich v kategorii „vědecký pracovník“ si přišla i PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., z Fakulty sociálních věd UK.

Učená společnost sdružuje od května 1994, kdy na popud profesora Otto Wichterleho a profesora Rudolfa Zahradníka vznikla, významné vědecké osobnosti z oblasti přírodních i humanitních věd. Jejím cílem je podněcovat rozvoj vědy i vzdělanosti a veřejně šířit vědecké poznání.

Výročí svého vzniku si Učená společnost každoročně připomíná v místě, kde se v květnu roku 1994 zrodila, tedy ve Velké aule Karolina. I letos ji proto na univerzitní půdě přivítal rektor UK. „Osobně pokládám Učenou společnost za jednu z nejvýznamnějších vědeckých institucí v naší zemi. Právě v jejím rámci se čeští vědci už od jejího založení snaží navázat na nejlepší tradice české vědy a právě ona sdružuje nejlepší české vědce, jejichž hlavním posláním je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků, což je v současné době, která místo pravdy, zkušeností a znalostí často vyzdvihuje povrchnost, nepravdivost a klamy, nesmírně důležité,“ zdůraznil rektor UK profesor Tomáš Zima.

Každý rok v květnu se členové Učené společnosti scházejí v Karolinu nejen proto, aby si připomněli výročí svého vzniku, ale také aby ocenili ty, kteří konají v duchu jejích cílů.

Nejvyšší ocenění, jež Učená společnost uděluje, je medaile Za zásluhy o rozvoj vědy. Letos se rozhodla vyznamenat také dva vědce spjaté s Univerzitou Karlovou – profesorku Zdeňku Hledíkovou a profesora Bedřicha Moldana. Medaile převzali z rukou předsedy Učené společnosti RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.

Zdeňka Hledíková je emeritní profesorkou katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK, kde s krátkou přestávkou působí již od šedesátých let minulého století. V polovině devadesátých let se dokonce stala ředitelkou Českého historického ústavu v Římě. Učená společnost ji vyzdvihla jako „nejvýznamnější historičku českých církevních dějin v širokém kontextu obecné české historie druhé poloviny dvacátého století a počátků století jedenadvacátého“.

Medaili Za zásluhy o rozvoj vědy si osobně převzal také profesor Bedřich Moldan, který se věnuje problematice ochrany životního prostředí v široce chápaném kontextu udržitelného rozvoje. Profesor Moldan v současné době působí jako zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Ve své práci se věnuje analytické chemii, atmosférické chemii, biogeochemii, environmentálním vědám, ekonomii, výchově a obecně politice a životnímu prostředí.

Učená společnost pravidelně oceňuje také badatele, kteří nejsou jejími členy a dosahují mimořádných vědeckých a výzkumných úspěchů – letos i PhDr. Kateřinu Královou, Ph.D., z Fakulty sociálních věd UK. Doktorka Králová se jako historička zaměřuje na soudobé dějiny Řecka a Balkánu, a to zejména ve vztahu k nacistické okupaci, holocaustu a poválečné Spolkové republice Německo, resp. Československu. Práci jejího týmu ohodnotila i UK, když její skupině udělila víceletý grant UK pro mezinárodní postgraduální výzkumy.

Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.