Laboratoř Carolina učí nevidomé studenty pracovat s počítači

V budově  Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí sídlí netypická počítačová laboratoř. Na multifunkčním pracovišti pomáhají kvalifikovaní lektoři v čele s Mgr. Milošem Šmídem zrakově handicapovaným studentům. Probíhají tady individuální kurzy s výpočetní technikou, poradenská činnost a digitalizace učebních materiálů.

Klienti, kteří docházejí do laboratoře, si chválí dobrou dostupnost v centru Prahy a i pracovníci jsou přesvědčeni, že poloha  se pozitivně projevuje na kvalitě poskytovaných služeb. Přede dveřmi Mat-fyzu je nainstalovaný majáček, který odpoví nevidomému, stojícímu na

Především v podvečer bývá většina počítačů obsazena

nedaleké tramvajové zastávce, na signál vysílačky a naviguje ho až k budově školy. Pomáhá i bezbariérový výtah v budově.

Samotná laboratoř je úzká místnost s počítači po obou stranách, vpravo od vchodu se skromnou kuchyňkou a vlevo s botníkem a věšákem. Laboratoř plní pět počítačů s velkými monitory se sníženým vyzařováním, z toho tři LCD, jeden notebook a nepostradatelná, oboustranná braillská tiskárna, pro svou hlučnost raději odizolovaná v samostatné skříňce.

Těžkou dostupnost informací, která je u nevidomých a jinak zrakově slabých studentů zásadním problémem, pomáhají řešit programy pro zvětšovací a hlasovou podporu. „Já jsem připraven,“ zaznělo z útrob stroje, což mě přesvědčilo, že programy opravdu fungují. Zrovna se na něj přihlásil Kalman Horvát, student etnologie na Filozofické fakultě:„Dříve jsem tady trávil čtyři až pět hodin týdně, ale teď už docházím jen příležitostně, protože mám počítač s potřebným softwarem doma,“ vysvětluje a se smíchem tlumí reproduktory, které nechal někdo před ním příliš hlasitě zapnuté. Kalman má stejně jako každý klient Caroliny registrační průkazku a na počítači i osobní nastavení podle individuálních potřeb.

Marek, ucházeč o studium matematiky, řeší na notebooku rovnice

„Někteří  studenti sem chodí dělat věci výhradně do školy, stahovat například informace z internetu a zapracovávat je do seminárních prací, ale kromě studijních povinností si přicházejí k internetu také odpočinout,“ říká lektor Mgr. Miloš Šmíd. Každý  všední den od 8:30 do 20:00, vyjma pátku, kdy je zkrácená provozní doba do 17 hodin, můžou klienti využívat služby laboratoře a asistenci ochotných lektorů. Je zde celkem pět stálých pracovníků včetně pomocníků z řad studentů, kteří se zpravidla po několika letech střídají. Vládne tady přátelská atmosféra a často se rozvíjí debaty nejen z akademické půdy.

Přestože patří valná většina uživatelů k počítačově zdatným, málokdo se obejde bez asistence lektorů. „Čte mi to nesmysly a je tady okno, že nelze načíst ovladač braillského řádku,“ stěžuje si nevidomá Markéta. Miloš Šmíd jí zadává pokyny, co má dělat a vede jí ruku s myší po podložce:“Teď šipkou dolů a doprava … klikněte.“ Po chvilce všestranného snažení je však jediným řešením restartování počítače.

Přestože jsou programy speciálně upravené pro částečně nebo zcela nevidomé, technika sem tam zradí a je třeba zákrok od zkušeného technika. „Stane se, že občas něco nefunguje, ale to je tím, že jsme se často stěhovali z místnosti do místnosti a stále se měnily instalace. Navíc tyto speciální softwary jsou víceméně dělané pro domácí využití a my je tady máme namíchané na jednom počítači, aby to bylo užitečné pro více lidí a tak se někdy vyskytne chybička,“ vysvětluje Mgr. Miloš Šmíd, který opakovaně odbíhá radit pracujícím klientům. Lidí, kteří do Caroliny  dochází, je pestrá paleta. V současnosti se na pana Šmída obracejí i studenti s kombinovanými vadami, a to hluchoslepí. Několika vysokoškolákům pomáhají s digitalizací literatury a to včetně těch z postgraduálního studia. Nově se tu tiskne také tzv. soutisk neboli kombinace braillového písma a černotiskové latinky, což umožňuje učiteli přesnou kontrolu nad tím, kde student čte. Přesto není kapacita zcela naplněna a laboratoř je připravena pojmout ještě více zájemců o práci v Carolině. „Je možné, že o nás nevědí, přestože vydáváme o laboratoři informační brožurku a CD, nebo mají speciální programy doma a také využívají podobná centra mimo Univerzitu Karlovu – třeba Terezu při ČVUT,“ vysvětluje Mgr. Miloš Šmíd. Primární problém však plyne ze systému a způsobu, jakým je Centrum pro podporu studia zrakově handicapovaných propojeno přímo se studenty.

Začal se připravovat dokument, který by se rozeslal na jednotlivé fakulty UK a informoval, jak nevidomým nejvíce usnadnit studium. „Nevidomý člověk nikdy nenastuduje tolik literatury a vždy to má o něco těžší, především co se týče shánění literatury. Studovat je časově náročné a také my musíme stihnout studijní materiály připravit,“ říká jeden z lektorů Mgr.Csaba Garai.  Zrakově slabí studenti proto většinou využívají individuální plán. „Já etnologii studuju hodně dlouho, protože jsem několikrát studium přerušil a znovu navázal. Jednak to bylo kvůli oční operaci a pak jsem byl v Anglii. Dvakrát jsem se vydal za Polární kruh a procestoval Ameriku.

Kalman Horvát, student etnologie, si tentokrát přišel do Caroliny vyřídit elektronickou poštu

Teď ale doufám, že už v lednu skončím,“ říká o sobě „chronický odkladač“ studijních povinností, sympatický Kalman, který při studiu ještě stíhá pracovat. Vystudoval Deylovu konzervatoř a tak si přivydělává jako hudebník v nedaleké hospůdce. Ikdyž už docházet do Caroliny nemusí, rád se sem vrací na návštěvu a já se mu upřímně nedivím. Je to moc příjemné místo, kde působí i navzdory svému handicapu, velmi optimističtí lidé. Význam laboratoře přesahuje rámec Univerzity Karlovy. Úspěšně působí na Matematicko-fyzikální fakultě při Kabinetu software a výuky informatiky již od roku 1994 pod vedením RNDr. Rudolfa Kryla. Provoz zajišťován z grantů.


Lucie Horáčková, autorka je spolupracovnicí iFora

Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.