Historie, současný stav a perspektivy univerzit

(Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy?)


P r o g r a m
9.30 - 11.30 hodin -  společné jednání  ve Velké aule Karolina12.15 - 15.30 hodin - jednání v sekcích


Sekce humanitní  - Akademické společenství jako předpoklad akademické samosprávy


Sekce ekonomická - Ekonomický základ akademické samosprávy


Sekce právní - Právní a institucionální vyjádření akademické samosprávy15.45 - 16.30 hodin - Vlastenecký sál


Společné jednání, závěry a komuniké


PROGRAM

Historie, současný stav a perspektivy univerzit


(Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy?)


Místo konání: historická budova Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1


Termín konání: 10. dubna 2008
9.15-9.30        Registrace


9.30-11.30      Společné zahájení ve Velké aule Karolina                        Prof. RNDr. Václav Hampl: Úloha samosprávných univerzit ve vzdělávání
                        Prof. PhDr. Radim Palouš: O akademickém sebevědomí
Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr. h.c.: Akademické tradice jako zdroj akademické samosprávy
                        Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.:
11.30-12.15    Přestávka


12.15 -15.30   Jednání v sekcích
Humanitní sekce – Akademické společenství jako předpoklad akademické samosprávy
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.: Právně axiologický pohled na akademickou samosprávu
Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.: Univerzita jako sociologický fenomén
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.: Mechanismy tvorby vůle orgánů univerzity
Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann: Akademické občanství a etika
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.: (Ne)svobodné univerzity,  historické paralely / Vzdělání a svoboda
Bc. Ján Říha: Účast studentů na rozhodování orgánů univerzity / Odpovědnost studentů za univerzitu 
DiskuseSekce právní – Právní a institucionální vyjádření akademické samosprávy
Doc. JUDr. Vladimír Mikule: Akademická práva a akademické svobody
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.: Orgány akademické samosprávy a jejich vzájemné vztahy
JUDr. Antonín Mokrý: Postavení správní rady univerzity
JUDr. Oldřich Řeháček: Status studenta univerzity
JUDr. Otakar Motejl: Role ombudsmana při ochraně akademických práv a svobod
Doc. JUDr. Marián Vrabko, CSc.: Vývoj právní úpravy akademické samosprávy ve Slovenské                republice
Diskuse
Sekce ekonomická – Ekonomický základ akademické samosprávy
RNDr. Alexander Černý: Financování univerzit
Doc.  JUDr. Hana Marková, CSc.: Fondy univerzit
Doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D.: Právní postavení akademických pracovníků a akademických funkcionářů univerzit
Ing. Jiří Jirka: Vnitřní správa univerzit
Bc. Jakub Jeřábek: Specifické náklady studentů univerzity
Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.: Uplatňování výsledků vědecké a výzkumné činnosti/Zdánlivá povaha konfliktu mezi svobodou a samosprávou


Diskuse
15.45-16.30    společné jednání, závěry a komuniké


16.30               závěrečný raut v recepčních místnostech v přízemí Karolina

Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.