Jednání o spolupráci mezi Karlovou univerzitou a Národní knihovnou

Dne 15. května minulého roku byla uzavřena rámcová dohoda o spolupráci mezi Karlovou univerzitou a Národní knihovnou v Praze. V této smlouvě byly dohodnuty tři okruhy spolupráce.

První tvoří koordinace a spolupráce při knihovnických, dokumentačních a vydavatelských činnostech. Sem patří spolupráce při digitalizaci historických i novodobých knižních fondů i společné vydávání kritických edic rukopisů, koordinace při nákupu zahraničních dokumentů i při získávání elektronických zdrojů.

Druhým okruhem spolupráce byla možnost využívání části prostorových kapacit pro výuku i vědeckou práci některých pracovišť Univerzity Karlovy, dále i pro její konferenční provoz a další aktivity. Při jednání byla nabídnuta poměrně velká prostorová kapacita nepochybně v souvislosti s tím, že Národní knihovna počítala s výstavbou nové budovy na Letné.

Posléze byla dohodnuta i spolupráce na vzniku „Muzea dějin vzdělanosti v Čechách“, které bude zřízeno v umělecky nejzajímavějších prostorách v prvním patře Klementina v návaznosti na stávající historické knihovny a matematické muzeum.

Po změně ve vedení instituce a po rezolutních změnách koncepce budování dalších prostorových kapacit pro Národní knihovnu, byla ze strany univerzity vyslovena otázka, zda za nové situace je Národní knihovna připravena a schopna plnit dohodnutou spolupráci. Proto byla dne 12. března uskutečněna schůzka mezi rektorem Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc. a novým ředitelem Národní knihovny Mgr. Pavlem Hazukou. Při jednání byla potvrzena z obou stran trvající platnost smlouvy ve všech třech okruzích spolupráce. Vzhledem k změně způsobu řešení problémů Národní knihovny po té, co patrně nebude postavena knihovní budova na Letné a naopak bude rozšířen depozitář v Hostivaři, dojde ovšem k určitým změnám harmonogramu realizace „Muzea české vzdělanosti“ a uvolnění části prostor v Klementinu pro potřebu Univerzity Karlovy. Další kroky budou domluveny v následujících měsících.

prof. PhDr. Mojmír Horyna


Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.