Zvláštní uznání ministra MŠMT získal prof. Jiří Kuthan

23. listopadu 2010

Vážený pane profesore, ráda  bych Vás poprosila o krátké představení Vašeho projektu, za který jste dnes obdržel zvláštní uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy:

Publikace „Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců“ vyšla s podporou Filozofické a Katolické teologické fakulty UK v nakladatelství Togga. Kniha se pokouší podat obraz epochy českých dějin, která stála ve stínu období považovaných za historicky významnější. Publikovaný první svazek zamýšleného kompedia je věnován královskému dílu a dílu šlechtických rodů, připravovaný druhý svazek se soustředí na města, církev a vedlejší země České koruny.

Doba Jiřího z Poděbrad a po něm vlády dvou panovníků z dynastie Jagellonců, Vladislava a Ludvíka, byla obdobím konsolidace českého státu. Bylo to období, kdy se architektura a umělecká tvorba dostala na středoevropskou úroveň. Druhý díl bychom rádi uzavřeli v průběhu příštího roku, ale situaci nám komplikuje práce na velké monografii o pražské katedrále, která by měla vyjít pod patronátem prezidenta republiky a pražského arcibiskupa.

Pokud byste mohl si přát předvánoční přání pro Váš ústav, co by to bylo?

Dělá mi starost, že dohasíná financování našich velkých projektů formou vědeckovýzkumného záměru a centra základního výzkumu a tím nám mizí zdroje prostředků, ze kterých jsme mohli na těchto projektech pracovat. V této době velmi naléhavě pociťujeme důsledky neuspokojivé situace financování vědy na vysokých školách. Navíc vysoké školy a zejména fakulty humanitního zaměření jsou velmi výrazně podfinacovány. Já a moji spolupracovníci děláme vědeckou práci rádi a s velkým nasazením a po jejích výsledcích je velká společenská poptávka. Moc bych si přál, abychom měli i v dalších letech odpovídající prostředky na to, co děláme. Pro týmy, které mají velké vědecké programy a tomu odpovídající výstupy, je nutné konečně získat statut excelentních pracovišť, stejně jako pro Univerzitu Karlovu statut research univerzity. Již dlouhá léta se o tom mluví, ale přitom nebylo v tomto směru nic podniknuto. Byl by to nesmírně potřebný krok, neboť jedině tak můžeme do budoucna zajistit financování pracovišť, která dlohodobě mají jasné, zřetelné a dobře doložitelné výsledky.

Děkuji

P.K.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.