Slavnostní předání Cen ministraSlavnostní předání Cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2010 a zvláštního uznání ministra proběhlo dnes ve Velkém zrcadlovém sále v Karmelitské ulici.

Cenu ministra školství získal prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. z 1. lékařské fakulty, Zvláštní uznání ministra bylo předáno autorskému kolektivu monografie „Nové jevy v právu na začátku 21. století“ a prof. PhDr. Jiřímu Kuthanovi, DrSc. za publikaci „Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellovců“.


Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky získal

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za přínos v oblasti lékařského výzkumu. Profesor Smetana byl oceněn za mimořádné výsledky výzkumu fibroblastů v nádorovém prostředí s cílem normalizace vyzrávání epitelových buněk, které jsou patentově chráněny a mají terapeutický potenciál pro novou léčební metodu zhoubných onemocnění.


doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za přínos v oblasti kvantové informace. Docent Fiurášek obdržel cenu za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti kvantové fyziky, optiky a optoelektroniky, které vedly k návrhu a implementaci metod pro potlačení šumu v kvantové komunikaci a stanovení optimálních schémat pro kopírování kvantové informace.


prof. mgr. Erazim Kohák, PhD. (Yale ´58) z Filosofického ústavu Akademie věd ČR za přínos v oblasti filosofie. Profesor Kohák obdržel cenu za mimořádné výsledky výzkumu zásadní charakteristiky české kulturní identity a obecného lidství v českém myšlení shrnuté v monografii „Heart and Horizont: Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy“ a v rozšířeném českém překladu „Domov a Dálava. Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení“ z roku 2009.


Při příležitosti předání Cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum experimentální vývoj a inovace za rok 2010 předala náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová rovněž zvláštní uznání za významné monografie. Ocenění získali:


Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., prof. JUDr, Karel Malý, DrSc., dr. h. c., prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc, prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. a Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. za přínos v oblasti současného českého práva a za spolupráci na pětisvazkové monografii „Nové jevy v právu na počátku 21. století“.


Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. za přínos v oblasti historie umění, konkrétně za monografii „Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců“, která je vůbec první syntézou umění poděbradské a jagellonské doby v Čechách.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.