Slavnostní předání Cen ministra

23. listopadu 2010


Slavnostní předání Cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2010 a zvláštního uznání ministra proběhlo dnes ve Velkém zrcadlovém sále v Karmelitské ulici.

Cenu ministra školství získal prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. z 1. lékařské fakulty, Zvláštní uznání ministra bylo předáno autorskému kolektivu monografie „Nové jevy v právu na začátku 21. století“ a prof. PhDr. Jiřímu Kuthanovi, DrSc. za publikaci „Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellovců“.


Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky získal

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za přínos v oblasti lékařského výzkumu. Profesor Smetana byl oceněn za mimořádné výsledky výzkumu fibroblastů v nádorovém prostředí s cílem normalizace vyzrávání epitelových buněk, které jsou patentově chráněny a mají terapeutický potenciál pro novou léčební metodu zhoubných onemocnění.


doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za přínos v oblasti kvantové informace. Docent Fiurášek obdržel cenu za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti kvantové fyziky, optiky a optoelektroniky, které vedly k návrhu a implementaci metod pro potlačení šumu v kvantové komunikaci a stanovení optimálních schémat pro kopírování kvantové informace.


prof. mgr. Erazim Kohák, PhD. (Yale ´58) z Filosofického ústavu Akademie věd ČR za přínos v oblasti filosofie. Profesor Kohák obdržel cenu za mimořádné výsledky výzkumu zásadní charakteristiky české kulturní identity a obecného lidství v českém myšlení shrnuté v monografii „Heart and Horizont: Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy“ a v rozšířeném českém překladu „Domov a Dálava. Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení“ z roku 2009.


Při příležitosti předání Cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum experimentální vývoj a inovace za rok 2010 předala náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová rovněž zvláštní uznání za významné monografie. Ocenění získali:


Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., prof. JUDr, Karel Malý, DrSc., dr. h. c., prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc, prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. a Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. za přínos v oblasti současného českého práva a za spolupráci na pětisvazkové monografii „Nové jevy v právu na počátku 21. století“.


Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. za přínos v oblasti historie umění, konkrétně za monografii „Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců“, která je vůbec první syntézou umění poděbradské a jagellonské doby v Čechách.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.