25. listopadu 2010

Nejlepší absolventi UK převzali ocenění


Ceny rektora Univerzity Karlovy v Praze pro nejlepší absolventy za rok 2010 dnes převzali na zasedání Vědecké rady bývalí studenti lékařských, společenskovědních, přírodovědných, teologických a učitelských oborů. Mimořádnou cenou za rok 2010 ocenil rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl sportovní výsledky mistryně světa ve sportovní disciplíně Dívčí rokenrolová formace.


Mimořádná cena rektora UK byla udělena Bc. Veronice Petříkové za reprezentaci České republiky a i Přírodovědecké fakulty ve sportovní disciplíně Dívčí rokenrolové formace. Budoucí studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia ve studijním programu Chemie, obor Učitelství a biologie pro střední školy se v roce 2009 stala mistryní světa v této sportovní disciplíně. Cenu převzala za nepřítomnou oceněnou její oborová kolegyně.

Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů převzaly z rukou rektora MUDr. Kateřina Pokorná z 3. lékařské fakulty a Bc. Diana Vajsarová z Lékařské fakulty v Hradci Králové.
MUDr. Kateřina Pokorná pracuje jako dobrovolnice v organizaci Lékaři bez hranic, kde organizuje projekt Uprchlický tábor v srdci města a v rámci fakultní organizace studentů Trimed od roku 2004 odpovídala za organizaci Dnů otevřených dveří fakulty. V letech 2005-2007 vykonávala funkci prezidentky International federation of Medical Students Associations – pro ČR.
Bc. Diana Vajsarová absolvovala bakalářské kombinované studium ošetřovatelství, obor všeobecná sestra. Jako téma své bakalářské práce si zvolila téma „Znalosti rodičů dětí předškolního věku o první pomoci při život ohrožujících stavech“. Na základě zjištění, že většina rodičů má nízkou úroveň znalostí, navrhla soubor preventivních opatření.


Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů předal rektor UK absolventce Mgr. Daně Smrčkové z Fakulty sociálních věd. Diplomová práce Mgr. Dany Smrčkové „Školní média – tisk, rozhlas, televize, internet: na příkladu Olomouckého a Ústeckého kraje“ byla oceněna pochvalou děkana a přispěla k poznání úrovně mediální gramotnosti v českém prostředí.


Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědeckých oborů získala Mgr. Lenka Řežábková a Bc. Pavel Repko z Přírodovědecké fakulty.

Absolventce Mgr. Lence Řežábkové biochemie se podařilo v rámci diplomové práce kombinací metod molekulární biologie, proteinové biochemie, proteinové krystalografie a fluorescenční spektroskopie vysvětlit mechanismus regulace funkce RGS3 proteinu prostřednictvím vazby na protein 14-3-3. Unikátní výsledky diplomové práce byly publikovány v časopise Journal of Structural Biology. (Z důvodu pobytu v zahraničí si cenu nemohla vyzvednout osobně.)Zájem bakaláře Pavla Repky se soustředí na klinickou a toxikologickou analýzu a především na analytickou chemii. V rámci bakalářské práce naměřil velké množství dat, které samostatně vyhodnotil a nadprůměrným způsobem zpracoval.Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů získaly Mgr. Kristýna Kupfová z Evangelické teologické fakulty a Mgr. Helena Křenková z Katolické teologické fakulty.Magistra Kristýna Kupfová předložila diplomovou práci, která byla ohodnocena jako nejlepší práce posledních let v systematické teologii. Nositelka Ceny Dobrovského patřila k nejlepším studentům svého oboru.Mgr. Helena Křenková absolvovala bakalářský studijní program teologie, studijní obor teologické nauky. Obhájila bakalářskou práci „Vliv spirituality Terezie od Ježíše v duchovním životě Marie Dominiky Mazzarellové.“Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia získala Bc. Aneta Mirová.Bc. Aneta Mirová studuje v magisterském studiu v programu matematika - učitelství matematiky a deskriptivní geometrie pro střední školy. Kromě studia se aktivně podílí na organizaci korespondenčního semináře Pikomat při MFF UK a na organizaci matematické soutěže "MaSo" pro matematicky nadané studenty středních škol.

P.K.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.