25. listopadu 2010

Vstup do lékařské vědy. Skončila celostátní lékařská studentská vědecká konference

„Nepospíchejte, nechte si udělat fotografii, abyste měli vzpomínku, když jste začínali, je to poprvé a asi naposledy ve vašem životě, protože tato studentská vědecká konference už pro vás víckrát nebude. Užijte si to...,“ komentoval s úsměvem předávání cen moderátor Mgr. Hořejší.

„Všichni nějak začínali, vy začínáte právě dnes,“ řekl dále Mgr. Hořejší na úvod slavnostního vyhlášení výsledků Celostátní vědecké studentské konference studentů bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných na lékařských a zdravotnických fakultách v ČR a SR, „vstup na scénu lékařské vědy české i mezinárodní právě v této soutěži je tím správným krokem.“ Dvoudenní studentská vědecká konference byla uzavřena dnes ve 14. 30 v prostorách Novoměstské radnice v Praze 2 slavnostním vyhlášením výsledků.

Slavnostnímu vyhlášení výsledků a předání diplomů předcházela po oba dny tvrdá práce jak samotných studentů při prezentaci jejich příspěvků, tak šesti hodnotících tříčlenných komisí. Při včerejším zahájení jim to koneckonců dal za úkol Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., proděkan pro klinickou pedagogiku a postgraduální studium 1. LF UK, když řekl: „Členům hodnotitelských komisí přeji nesnadnou práci, aby všechny soutěžní práce studentů byly tak dobré, aby se jim těžko vybíralo. To je vždycky to nejzdravější prostředí.“

zahájení Celostátní vědecké studentské konference studentů lékařských a zdravotnických fakult ČR a SR, 24. 11. 2010

Soutěž studentské vědecké konference, určené k prezentování výsledků vědecké práce pregraduálních studentů, byla rozdělena do tří sekcí: Klinické obory a zubní lékařství, Nelékařské obory a Teoretické a preklinické obory. Do každé sekce mohly fakulty přihlásit maximálně tři práce, soutěžící měli na jejich prezentaci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce maximálně 10 minut, prostor pro diskusi byl omezen na 5 minut. Celkem bylo předneseno 37 příspěvků, které prezentovalo 39 studentů ze 14 lékařských fakult České republiky a Slovenska (LF UK, Bratislava, LF UP, Olomouc, LF UK Hradec Králové, 2.LF UK, Praha, JLF UK, Martin, LF UK, Plzeň, LF OU, Ostrava, ZČU, Plzeň, 1.LF UK, Praha, TU, Liberec, FVZ UO, Hradec Králové, LF UPJŠ, Košice, 3.LF UK, Praha, LF MU, Brno). Součástí konference byl také společenský program. Kromě společného oběda to byla především návštěva představení Zkouška orchestru od Federica Felliniho ve Vinohradském divadle a nakonec raut spojený s vyhlášením výsledků v Novoměstské radnici.

Celostátní vědecká konference studentů lékařských a zdravotnických fakult se konala pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA.

Výsledky vyhlásil Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan pro vědeckou činnost 1. LF UK: „Hodnocení probíhalo objektivně; komise se ve svém verdiktu vedle vědeckých kritérií opíraly o originalitu předneseného příspěvku, o přínos studenta, o kvalitu prezentace a o znalosti, které mohli studenti prokázat při diskusi. V každé sekci byly dvě komise a z každé části byla vybrána jedna nejlepší práce, pořadí vyhlašovaných tedy neurčuje, že by některé byly lepší než jiné, všechny oceněné práce byly výborné.“

Celkem tedy bylo uděleno šest cen za nejlepší práce, po dvou v každé sekci. Další dvě mimořádné ceny za nejlepší prezentace vypsala společnost Prague Medical Report (za výzkumnou práci z oblasti zubní medicíny) a Zdravotnické noviny. Ceny předali Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., proděkan pro vědeckou činnost 1. LF UK, Mgr. Katarina Skoupá, vedoucí Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK, PhDr. Lubomír Houdek, ředitel nakladatelství GALÉN, a šéfredaktor nakladatelství GRADA MUDr. Miroslav Lomíček.

Ceny získali:

Kategorie Klinických oborů a zubního lékařství
Matej Samoš, JLF UK, Martin: RAS polymorphism and subclinical inflammatory reaction in coronarographed patients

(školitel: prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD., doc. MUDr. Stanislav Funiak, CSc)Michaela Reiterová, 2.LF UK, Praha: Složení subpopulací v kostní dřeni identifikuje rozdíly mezi selháním kostní dřeně na podkladě aplastické anémie a subtypu myelodysplastického refrakterní cytopenie u dětí

(školitel: MUDr. Ester Mejstříková, Ph.D.)

Kategorie Teoretických a preklinických oborů:

Martina Ondríková, LF UK, Bratislava: Expresia karbonickej anhydrázy IX v karcinómoch štítnej žľazy

(školitel: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.)
Kristína Johnová, Aneta Kozáková, 2.LF UK, Praha: Fluorescenční analýza produktů radikálových reakcí v membránách erytrocytů u pacientů s Alzheimerovou chorobou

(školitel: MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D.)

Kategorie Nelékařských oborů:

Tomáš Jindra, Bc., 1.LF UK, Praha: Systém pro měření dynamiky akomodačně – vergenční synkinézy s holografickou stimulací

(školitel: Ing. Jaroslav Dušek, Ph.D.)

Andrea Sakmárová, JLF UK, Martin: Prevencia infekcie u pacienta s centrálnym venóznym katétrom

(školitel: Mgr. Simona Kelčíková, PhD.)

Cena Prague Medical Report:

Jana Divilková, Barbora Procházková, LF UP, Olomouc: Anomálie počtu stálých zubů u pacientů s celkovým jednostranným rozštěpem

(školitel: doc. MUDr. Miloš Špindlen, Ph.D.)

Cena Zdravotnických novin:

Eva Provazníková, 2.LF UK, Praha: Peroperační monitorace aktivovaného koagulačního času při karotické endarterektomii

(školitel: doc. MUDr.Sameš, Martin, CSc.)

(foto není k dispozici)

(Marie Kohoutová)

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.