3. prosince 2010

Usnesení 108. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 2. 12. 2010

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 108. zasedání následující usnesení:

1. ČKR se znovu intenzivně zabývala hodnocením kvality vysokých škol. Téma mezinárodní srovnatelnosti náročných standardů vysokoškolských studií v České republice je stěžejním obsahem činnosti ČKR.

2. ČKR vyjadřuje zásadní nespokojenost s návrhem rozpočtu pro vysoké školy, který pro rok 2011 vykazuje bezprecedentní pokles prohlubující dlouhodobé podfinancování vysokých škol.

3. ČKR se zabývala problémy, které vysokým školám způsobily vyhlášené termíny státních maturit pro rok 2011, jakož i lhůta pro jejich vyhodnocení. Jejich časový plán  značně narušuje průběh přijímacího i přezkumného řízení na vysokých školách. ČKR naléhavě žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby termíny konání státních maturit byly napříště vyhlašovány tak, aby nezasahovaly do obvyklého harmonogramu přijímacího řízení na vysokých školách.

4. ČKR opakovaně vyjadřuje svou vůli podílet se na přípravě reformy terciárního vzdělávání vedoucí k růstu kvality vysokého školství v České republice.


V Praze dne 2. prosince 2010


Za Českou konferenci rektorů

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

předseda
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.