Usnesení 108. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 2. 12. 2010

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 108. zasedání následující usnesení:

1. ČKR se znovu intenzivně zabývala hodnocením kvality vysokých škol. Téma mezinárodní srovnatelnosti náročných standardů vysokoškolských studií v České republice je stěžejním obsahem činnosti ČKR.

2. ČKR vyjadřuje zásadní nespokojenost s návrhem rozpočtu pro vysoké školy, který pro rok 2011 vykazuje bezprecedentní pokles prohlubující dlouhodobé podfinancování vysokých škol.

3. ČKR se zabývala problémy, které vysokým školám způsobily vyhlášené termíny státních maturit pro rok 2011, jakož i lhůta pro jejich vyhodnocení. Jejich časový plán  značně narušuje průběh přijímacího i přezkumného řízení na vysokých školách. ČKR naléhavě žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby termíny konání státních maturit byly napříště vyhlašovány tak, aby nezasahovaly do obvyklého harmonogramu přijímacího řízení na vysokých školách.

4. ČKR opakovaně vyjadřuje svou vůli podílet se na přípravě reformy terciárního vzdělávání vedoucí k růstu kvality vysokého školství v České republice.


V Praze dne 2. prosince 2010


Za Českou konferenci rektorů

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

předseda
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.