14. prosince 2010

Ceny ministra zdravotnictví pro týmy Univerzity Karlovy

Celkem pět vědeckých zdravotnických týmů z Univerzity Karlovy převzalo 13. prosince v Martinickém paláci z rukou ministra zdravotnictví Leoše Hegera ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji. Zároveň zde byla vyhlášena Cena veřejnosti, kterou obdrží řešitelský tým, který získá nejvíce hlasů v anketě umístěné na stránkách ministerstva zdravotnictví. Medicínští vědci jsou tradičně oceňování při příležitosti výročí narození českého lékaře a vědce Jana Evangelisty Purkyně.

Kandidáti na letošní cenu se vybírali z 220 projektů ukončených v minulém roce. Oborové komise nakonec výběr zúžily na 15 nominací. Následně byl seznam kandidátů předán Vědecké radě Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví, před níž museli řešitelé prezentovat dosažené výsledky jednotlivých projektů. Vědecká rada následně předložila seznam doporučených nominací ministrovi zdravotnictví ke konečnému rozhodnutí. „ Na základě pečlivé výběru jsem se letos rozhodl udělit Cenu ministra zdravotnictví třem řešitelským týmům a dalším čtyřem Čestná uznání, neboť i výstupy z řešení projektů, které nevystoupí na pomyslnou zlatou příčku, mohou a mají celospolečenský dopad a mohou přinést mnoho užitečných poznatků a přínosů na mezinárodní úrovni,“ prohlásil ministr Heger. Všechny tři Ceny ministra zdravotnictví byly uděleny týmům z Univerzity Karlovy, o Čestná uznání se rovným dílem podělili odborníci z Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého.

Cenu ministra zdravotnictví převzal prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., se spolupracovníky z 1. LF UK. Cílem grantového projektu bylo zdokonalit implantační proceduru hluboké mozkové stimulace, rozvíjet její nové indikace a přispět k poznání nových mechanismů účinku.

Cenu ministra zdravotnictví převzal doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., se spolupracovníky z 2. LF UK. Cílem grantového projektu bylo optimalizovat diagnostiku u komplikovaných kandidátů chirurgické léčby epilepsie a v důsledku tak zlepšit jejich pooperační prognózu.

Cenu ministra zdravotnictví převzal prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., se spolupracovníky z 1. LF UK. Ocenění získal za práci zkoumající mechanismus působení hormonu, který má vztah k obezitě a neúčinnosti inzulínu u diabetiček.

Čestné uznání získal prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc., se spolupracovníky z 2. LF UK. Cílem projektu bylo zjistit prevalenci proteinurie u dětí po transplantaci ledviny, rizikové faktory spojené s jejím vznikem, a zda lze podáváním inhibitoru angiotenzin-konvertujícího enzymu proteinurii snížit.

Čestné uznání získala prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., se spolupracovníky z IKEM. Cílem projektu bylo zjistit a analyzovat dlouhodobé trendy základních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u reprezentativního vzorku české populace.

Hlasovat o Ceně veřejnosti můžete zde.

Statut Ceny ministra zdravotnictví

- Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj se uděluje jako věcné nebo finanční ocenění fyzických osob za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji podle § 3 zákona c. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisu.

- Cenu ministra je možné udělit za mimořádný výsledek dosažený na základě účelové podpory ve výzkumu a vývoji poskytnuté poskytovatelem nebo za výsledek dosažený na základě institucionální podpory ve výzkumu a vývoji poskytnuté poskytovatelem.

- Od zveřejnění, ochrany nebo realizování výsledku výzkumu nesmí uplynout více než pět let.

- O udělení ocenění rozhodne Ministerstvo zdravotnictví jako poskytovatel, z jehož kapitoly státního rozpočtu je ocenění hrazeno.

- Cenu uděluje ministr zdravotnictví u příležitosti výročí narození J. E. Purkyně (17. prosince nebo v jiném termínu v blízkosti tohoto data).

- Cena je udělována jen občanům České republiky.

(Lucie Kettnerová)

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.