První krok ke zvyšování kvality. Reprezentativní komise MŠMT ČR předložila návrh rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2011

15. prosince 2010

Za velký krok, který během příštích let může zcela změnit mapu českých vysokých škol, označil dnešní materiál z jednání Reprezentativní komise MŠMT ČR Jan Koucký, náměstek ministra pro výzkum a vysoké školství. Výstupy v podobě finančních, rozpočtových a kvalitativních pravidel, kterými se budou v příštím roce řídit české vysoké školy, s výhledem také na rok 2012, dnes zástupci Reprezentativní komise představili na tiskové konferenci.

Tiskové konference se zúčastnili tito zástupci RK: Jan Koucký, náměstek ministra, III. skupina pro výzkum a vysoké školství MŠMT ČR, rektor Univerzity Karlovy a místopředseda České konference rektorů Václav Hampl, rektor Českého vysokého učení technického v Praze a místopředseda České konference rektorů Václav Havlíček, Vladimír Haasz, předseda Rady vysokých škol, a Jakub Fišer, předseda ekonomické komise Rady vysokých škol a prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze.

Reprezentativní komise jednala o vývoji rozpočtu v letošním roce, který je na návrh premiéra Petra Nečase posílený o 1 mld korun, a o tom, jak s rozpočtem postupovat v roce 2011. Zásadní pravidla, podle kterých si přidělené finanční prostředky rozdělí jednotlivé vysoké školy, byla schválena letos v červnu. Za ještě důležitější bod, o kterém dnes jednali zástupci RK, označil Jan Koucký změnu parametrů v posuzování kvality vysokých škol už pro rok 2011 s jejich zdůrazněním v roce 2012. „Je to krok směrem ke zvyšování významu kvality vysokých škol a k výraznému prohlubování diverzity mezi jednotlivými vysokými školami,“ řekl Koucký, „výrazně podporuje ty parametry, ve kterých vysoké školy působí velmi kvalitně i na mezinárodní úrovni, tj. v oblasti výzkumu, vývoje, vědy nebo v oblasti vzdělávání, a zároveň oslabuje vliv parametrů kvantitativních, jako jsou například počty studentů apod. Jsme přesvědčeni, že dnes jsme udělali první krok ke zkvalitnění českých vysokých škol a ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti i v mezinárodním měřítku.“

K projednávanému materiálu rektor UK Václav Hampl řekl: „Velmi vítám pokračující a prohlubující se snahu dostat do financování a rozdělování prostředků mezi vysoké školy kromě dosavadních kvantitativních kritérií také aspekty kvality. V momentě, kdy máme kvalitu převádět na peníze, je to samozřejmě náročný algoritmus. Některé kroky byly podniknuty už pro rozdělování prostředků v tomto roce a toto je další prohloubení postupu, vylaďování a hledání optimálnějších cest, jak kvalitativní parametry vyjádřit. Zároveň je v nich návrh zvýšit jejich váhu tak, aby větší část prostředků pro vysoké školy byla rozdělována na základě kvality. Vítám důraz zejména na srovnání kvality v mezinárodním kontextu. Pro vysoké školství je to zcela zásadní věc.“

Rektor ČVUT Václav Havlíček v reakci na nová rozpočtová pravidla pro financování a rozdělování prostředků pro veřejné vysoké školy ocenil přístup MŠMT ČR ve snaze podpořit parametry kvality vysokých škol, omezení inflační spirály nárůstu počtu studentů veřejných vysokých škol a posílení rozpočtu vysokých škol o 1 mld navíc. Přesto podle rektora Havlíčka vypadá celková finanční situace veřejných vysokých škol v roce 2011 stále tristně: „I při započtení 1 mld dochází k nominálnímu poklesu financování o 4.6 procenta. Když se k tomu připočte loňské 5ti procentní snížení a inflace, dostáváme se k poklesu až 20-25 procent proti roku 2007, kdy byl ukončen nárůst absolutních částek věnovaných na vysoké školství. Z hlediska podílu k HDP, který v roce 2007 byl 0,6 procenta oproti vyspělým zemím, kde se financování vysokého školství pohybuje kolem 1 procenta HDP, jsme klesli na 0.56 procent. Pokud by tato tendence pokračovala, blížili bychom se velmi rychle k rozvojovým zemím.“

Dnes předložený materiál byl postoupen České konferenci rektorů a Radě vysokých škol k oponentuře; jeho další projednání je plánováno na leden; definitivní podoba nových pravidel by měla být schválena v únoru tak, aby začala platit od dalšího akademického roku. Podle náměstka Jana Kouckého se tedy změny dotknou už za půl roku nově přijímaných vysokoškoláků.

(Marie Kohoutová)
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.