Mexiko – 200 let nezávislosti. Doktorandi Střediska ibero-amerických studií představili svou publikaci

16. prosince 2010

Reprezentativní studií novodobých dějin, politického, hospodářského a kulturního vývoje Mexika i česko-mexických vztahů je publikace Mexiko – 200 let nezávislosti, která byla slavnostně představena 10. prosince 2010 ve Středisku ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vydání díla je součástí celoročního stejnojmenného projektu doktorandů tohoto specializovaného pracoviště; projekt je podpořen Specifickým výzkumem FFUK. Slavnostní prezentaci knihy předcházela konference doktorandů.

Vydání knihy podpořil svou osobní účastí na konferenci J. E. José Luis Bernal, velvyslanec Mexika v ČR. V prostorách Šporkova paláce ho přivítal vedoucí Střediska ibero-amerických studií FF UK Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Kniha je rozdělena do čtyř tématických celků: Dějiny a náboženství, Aktuální dění, Jazyk a literatura a Umění a kultura. Publikaci doplňuje bibliografie závěrečných prací se zaměřením na Mexiko obhájených na českých vysokých školách (celkem 240 prací; 160 diplomových 16 disertačních a 84 bakalářských prací). Na vzniku publikace, jejíž ambicí je stát se základní příručkou pro iberoamerikanisty a zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, se podílelo 25 autorů: Gabriela Eichlová, Markéta Křížová, Denis Belucz, Petra Měšťánková, Kryštof Kozák, Přemysl Mácha, Pavlina Redlová, Marek Halbich, Zuzana Kostičová, Magdalena Sládková, Ilona Bečicová, Eva Janská, Vendula Běláčková, Zuzana Erdösová, Vendula Hingarová, Hana Matochová, Andrea Alon, Markéta Riebová, Sylvie Květinová, Petra Binková, Luis Fernando Ayala, Petra Kaboňová, Kateřina Klápšťová, David Čeněk a Zita Straková.

„Napsání knihy bylo výrazem čistého idealizmu,“ zahájila svou prezentaci Sylvie Květinová, jedna z autorek publikace Mexiko – 200 let nezávislosti

Dalšími dlouhodobými cíly projektu Mexiko – 200 let nezávislosti je vytvořit vazby mezi vysokoškolskými institucemi, kde byla v posledních letech založena pracoviště zaměřená na Latinskou Ameriku, podpořit spolupráci mezi doktorandy českých vysokých škol se zájmem o Mexiko a vytvořit studentský informační portál k pražské iberoamerikanistice.

http://student.sias.ff.cuni.cz/SIAS-1.html

Kromě abstraktů zmíněné publikace v české i anglické verzi studentský portál uvádí mnoho užitečných informací pro uchazeče, studenty a doktorandy iberoamerikanistiky, např. kde a v jaké formě je možné iberoamerikanistiku studovat, jaké jsou možnosti účasti na doktorandských seminářích, jak financovat studijní a badatelské pobyty v ČR i v zahraničí formou grantů a projektů, nebo kde publikovat odborné studie. Dále uvádí soupis diplomových a disertačních prací na téma Latinská Amerika nebo Mexiko vzniklých na českých univerzitách a na pražské iberoamerikanistice, knihovní zdroje a publikace k Latinské Americe v ČR a nabízí také rozhovory s předními českými i zahraničním odborníky na Mexiko.

Hingarová V. - Květinová, S. - Eichlová, G. (eds.) 2010: Mexiko – 200 let nezávislosti. Červený Kostelec, Pavel Mervart, ISBN: 978-80-87378-48-9, 488 stran

Publikaci lze zakoupit v kanceláři SIASu v Hybernské ul. 3 za 290 Kč, u nakladatele www.pavelmervart.cz nebo v knihkupectvích od 380 kč.

(Marie Kohoutová)


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.