17. prosince 2010

Cena prof. Zdeňka Matějčka za práci o sebepoškozování dospívajících

V předvánočním čase se pravidelně scházejí členové Nadace profesora Matějčka, aby udělili ceny studentům katedry psychologie FF UK za nejlepší diplomové práce v oboru dětské psychologie. Letos bylo ohodnoceno pět prací, porotu nejvíce zaujala práce Aleny Řehulové, která se zabývala záměrným sebepoškozováním dospívajících. Setkání, jež se uskutečnilo 15. prosince v prostorách katedry psychologie, se zúčastnily i dvě dcery profesora Zdeňka Matějčka.

„Na profesora Matějčka vzpomínáme často, a to jak v odborné oblasti, tak i v té lidské. Proto jsme se dnes opět sešli, aby, pokud se pan profesor na nás odněkud kouká, viděl, že plamínek, který on zapálil, stále hoří. Studentské práce jsou toho dokladem,“ řekl vedoucí katedry psychologie FF UK PhDr. Václav Mertin.

V letošním roce se v soutěži o Cenu prof. Zdeňka Matějčka sešlo 18 prací věnujících se dětské psychologii. Z nich bylo vybráno pět nejlepších, které byly oceněny certifikátem a finanční odměnou. „Myslím si, že to bylo od pana profesora lidsky krásné a odborně moudré, že tuto tradici na katedře založil,“ zdůraznila doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc., zástupkyně vedoucího katedry.S nápadem povzbudit zájem studentů o vývojovou a dětskou psychologii přišel v roce 1996 sám profesor Zdeněk Matějček. Požádal o spolupráci své kolegy na Filozofické fakultě a složil nadační jmění ve výši čtvrt milionu korun. O rok později začala oficiálně pracovat nadace, která nese jeho jméno. Cena, spojená i s odměnou finanční, je určena diplomantům, jejichž práce byly obhájeny na katedře psychologie FF v předchozím roce. Práce hodnotí rada nadace, již tvoří vždy vedoucí katedry psychologie, tajemník a zástupce příbuzných, přátel a studentů prof. Matějčka.

Cenu prof. Zdeňka Matějčka získala Alena Řehulová za práci Záměrné sebepoškozování dospívajících v kontextu rodinného systému

Lenka Veličková byla oceněna za práci Internetová kriminalita zaměřená proti dětem

Petr Štípek získal cenu za práci Využití terapeutického potenciálu projektivních technik v práci s rodinou

Za diplomovou práci Psychologické charakteristiky edukačního prostředí dospívajících získala ocenění Jana Lidická

Ocenění si odnesla i Anna Jarošíková za práci Vyčlenění z třídního kolektivu

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., (1922–2004) byl světově uznávaný dětský psycholog. Věnoval se studiu podmínek vývoje dětí v ústavech, v prostředí psychického strádání, a zdůrazňoval nezastupitelnou roli rodiny ve výchově.

(Lucie Kettnerová)
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.