Smíření paměti národa. Nakladatelství Karolinum vydalo publikaci Bohemia Jesuitica 1556-2006

15. ledna 2011

Více než připomínkou 450. výročí příchodu jezuitského řádu do Čech je dvousvazková publikace Bohemia Jesuitica 1556-2006, která byla slavnostně představena 13. ledna 2011 v reprezentačních prostorách Karolina. Publikace podle jejích tvůrců přináší objektivní, zodpovědný a historicky relevantní pohled na to, co pro české země znamenalo několikasetleté působení jezuitů v Čechách v oblasti vědy, kultury a umění a zároveň usiluje o odstranění historiografických pověr a předsudků.

Kniha je podle děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ThLic. Prokopa Brože, ThD., který slavnostní prezentaci zahajoval, ukázkou toho, že náboženské dějiny mohou být interpretovány i jinak, než bylo obvyklé v posledních 200 letech.

Slavnostního představení publikace se zúčastnili zástupci Univerzity Karlovy, Katolické teologické fakulty UK, České provincie Tovaryšstva Ježíšova, Nakladatelství Karolinum, které je vydavatelem knihy, ale také astronomové, historici, kunsthistorici a odborníci z dalších oborů. Přítomné přivítal rektor Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.:

„Role jezuitů v dějinách Univerzity Karlovy je nepřehlédnutelná a zásadní zejména v 17. a 18. století, kdy s ní byli těsně spojeni. Jejich působení bylo klíčové pro překonání vleklé a chronické krize na konci středověku. Podepsali se na rozvoji těch oborů, které s nimi tradičně spojujeme, především teologie a filozofie, ale i oborů přírodovědných, jako byly geografie nebo medicína. V době současné je sborník, který právě dnes představujeme veřejnosti, a konference, která mu předcházela, jedním z nejvýznamnějších vědeckých děl Katolické teologické fakulty za několik posledních let. Ohlas konference a samotného sborníku potvrzuje, že v současné vědě zanechává významnou mezinárodní stopu.“

Příprava publikace „Bohemia Jesuitica 1556-2006“ o 1512 stranách trvala šest let, 7 společenskovědních oborů v 10 kapitolách zpracovávalo více než 100 autorů. Dvousvazková kniha je výstupem mezinárodní konference, kterou v dubnu 2006 uspořádala KTF UK a které se zúčastnilo 120 odborníků z 15 zemí 3 světadílů.

„Žádat po historii objektivní pohled nejde,“ řekl jeden z členů přípravného týmu publikace Prof. PhDr. Mojmír Horyna z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK. „V určitém okamžiku vždy stojíme a rozhlížíme se v ní zevnitř. Nemůžeme mít tudíž dějiny jako předmět, na kterém bychom byli nezávislí, proto se s proměnou doby proměňují i naše perspektivy nehledě na další zájmy například politické, které vědomě tyto perspektivy zkreslují, a také posun času nechává vystupovat nové otázky. Psaní historie je práce neukončitelná, ale dokud se historie píše, dotud člověk kultivuje sebe sama a stává tím, čím být má, a s čím byl stvořitelem na svět poslán.“

Smířením paměti národa charakterizoval publikaci „Bohemia Jesuitica 1556-2006“ emeritní děkan Katolické teologické fakulty UK a duchovní otec knihy Prof. PhDr. Ludvík Ambruster SJ:

„Každá vysoká škola si bude muset tento sborník opatřit,“ řekl prof. Ambruster, „každá diplomová práce o jezuitech, která od této chvíle vznikne, ji musí konzultovat jako pramen poznání. Kniha není apoteózou jezuitského řádu, byli to lidé jako ostatní, s dobrými i špatnými zkušenostmi a dobrými i špatnými vlastnostmi. Ale snad tento sborník přispěje k tomu, že k jezuitům budeme přistupovat bez předsudků a působení jezuitského řádu v Čechách lépe porozumíme."

Sborník „Bohemia Jesuitica 1556-2006“ byl předán jako vánoční dar České republiky papeži Benediktu XVI.

Cemus, Petronilla: Bohemia Jesuitica 1556-2006

vázaná, 1512 str., 1. vydání, vydáno: prosinec 2010, ISBN 978-80-246-1755-8, doporučená cena: 650 Kč, internetová cena: 520 Kč

(Marie Kohoutová)Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.