Smíření paměti národa. Nakladatelství Karolinum vydalo publikaci Bohemia Jesuitica 1556-2006


Více než připomínkou 450. výročí příchodu jezuitského řádu do Čech je dvousvazková publikace Bohemia Jesuitica 1556-2006, která byla slavnostně představena 13. ledna 2011 v reprezentačních prostorách Karolina. Publikace podle jejích tvůrců přináší objektivní, zodpovědný a historicky relevantní pohled na to, co pro české země znamenalo několikasetleté působení jezuitů v Čechách v oblasti vědy, kultury a umění a zároveň usiluje o odstranění historiografických pověr a předsudků.

Kniha je podle děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ThLic. Prokopa Brože, ThD., který slavnostní prezentaci zahajoval, ukázkou toho, že náboženské dějiny mohou být interpretovány i jinak, než bylo obvyklé v posledních 200 letech.

Slavnostního představení publikace se zúčastnili zástupci Univerzity Karlovy, Katolické teologické fakulty UK, České provincie Tovaryšstva Ježíšova, Nakladatelství Karolinum, které je vydavatelem knihy, ale také astronomové, historici, kunsthistorici a odborníci z dalších oborů. Přítomné přivítal rektor Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.:

„Role jezuitů v dějinách Univerzity Karlovy je nepřehlédnutelná a zásadní zejména v 17. a 18. století, kdy s ní byli těsně spojeni. Jejich působení bylo klíčové pro překonání vleklé a chronické krize na konci středověku. Podepsali se na rozvoji těch oborů, které s nimi tradičně spojujeme, především teologie a filozofie, ale i oborů přírodovědných, jako byly geografie nebo medicína. V době současné je sborník, který právě dnes představujeme veřejnosti, a konference, která mu předcházela, jedním z nejvýznamnějších vědeckých děl Katolické teologické fakulty za několik posledních let. Ohlas konference a samotného sborníku potvrzuje, že v současné vědě zanechává významnou mezinárodní stopu.“

Příprava publikace „Bohemia Jesuitica 1556-2006“ o 1512 stranách trvala šest let, 7 společenskovědních oborů v 10 kapitolách zpracovávalo více než 100 autorů. Dvousvazková kniha je výstupem mezinárodní konference, kterou v dubnu 2006 uspořádala KTF UK a které se zúčastnilo 120 odborníků z 15 zemí 3 světadílů.

„Žádat po historii objektivní pohled nejde,“ řekl jeden z členů přípravného týmu publikace Prof. PhDr. Mojmír Horyna z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK. „V určitém okamžiku vždy stojíme a rozhlížíme se v ní zevnitř. Nemůžeme mít tudíž dějiny jako předmět, na kterém bychom byli nezávislí, proto se s proměnou doby proměňují i naše perspektivy nehledě na další zájmy například politické, které vědomě tyto perspektivy zkreslují, a také posun času nechává vystupovat nové otázky. Psaní historie je práce neukončitelná, ale dokud se historie píše, dotud člověk kultivuje sebe sama a stává tím, čím být má, a s čím byl stvořitelem na svět poslán.“

Smířením paměti národa charakterizoval publikaci „Bohemia Jesuitica 1556-2006“ emeritní děkan Katolické teologické fakulty UK a duchovní otec knihy Prof. PhDr. Ludvík Ambruster SJ:

„Každá vysoká škola si bude muset tento sborník opatřit,“ řekl prof. Ambruster, „každá diplomová práce o jezuitech, která od této chvíle vznikne, ji musí konzultovat jako pramen poznání. Kniha není apoteózou jezuitského řádu, byli to lidé jako ostatní, s dobrými i špatnými zkušenostmi a dobrými i špatnými vlastnostmi. Ale snad tento sborník přispěje k tomu, že k jezuitům budeme přistupovat bez předsudků a působení jezuitského řádu v Čechách lépe porozumíme."

Sborník „Bohemia Jesuitica 1556-2006“ byl předán jako vánoční dar České republiky papeži Benediktu XVI.

Cemus, Petronilla: Bohemia Jesuitica 1556-2006

vázaná, 1512 str., 1. vydání, vydáno: prosinec 2010, ISBN 978-80-246-1755-8, doporučená cena: 650 Kč, internetová cena: 520 Kč

(Marie Kohoutová)Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.