21. ledna 2011

Centrum vizuální historie Malach oslaví první rok fungování

PRAHA - Centrum vizuální historie Malach bylo otevřeno na konci ledna 2010. Toto pracoviště je jedním ze tří evropských přístupových bodů k rozsáhlému digitálnímu archivu Institutu USC Shoah Foundation. Archiv 52 000 audiovizuálních nahrávek rozhovorů, které tematicky pokrývají dějiny takřka celého 20. století, je zde plně dostupný prostřednictvím online rozhraní. Při příležitosti prvního výročí CVH Malach se bude v refektáři Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Malostranském náměstí konat konference, která je naplánována na pátek 28. ledna 2011 od 9:00. Její náplní bude přehled činnosti CVH Malach v roce 2010 a výhled do budoucna, shrnutí možností využití vizuální historie ve vzdělávání a v neposlední řadě i reflexe návštěvníků. Odpoledne bude možné CVH Malach navštívit a práci s Archivem vizuální historie samostatně vyzkoušet.

Už témeř rok je na Univerzitě Karlově v Praze zpřístupněn rozsáhlý archiv audiovizuálního materiálu, který obsahuje bezmála 52 000 výpovědí přeživších a svědků holocaustu. Tyto nahrávky byly zaznamenány od poloviny 90. let v 56 zemích světa a 32 různých jazycích. Uživatelé mohou prohledávat a sledovat výpovědi podle vlastního zájmu s využitím indexu obsahujícího na 55 tisíc různých klíčových slov. Díky propracovanému uživatelskému rozhraní lze rychle vyhledat relevantní výpovědi a jejich úseky. V CVH Malach je k dispozici více než 500 rozhovorů v češtině v průměrné délce 2 hodiny a srovnatelné množství rozhovorů ve slovenštině.

„Centrum vizuální historie Malach v prvním roce svého fungování sloužilo hlavně  vysokoškolským studentům, kteří archiv využívají v rámci příprav svých bakalářských, diplomových a disertačních prací,“ popisuje koordinátor CVH Malach Jakub Mlynář. „Během roku 2010 nás také navštívilo mnoho středoškolských i vysokoškolských pedagogů spolu se svými studenty. Další početnou skupinu návštěvníků tvoří rodinní přislušníci pamětníků, kteří do CVH Malach přicházejí zjistit podrobnosti o své rodinné historii. Každé poslední úterý v měsíci také pořádáme veřejné promítání dokumentárních filmů o historii 20. století,“ dodává Mlynář.

V květnu 2010 byly spuštěny internetové stránky Centra na adrese http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm/, které obsahují řadu informací o CVH Malach a možnostech různého využití materiálu přístupného v Archivu vizuální historie. „Největší zájem návštěvníků stránek dlouhodobě zaznamenává sekce pro školy a pedagogy, v níž jsou informace o již připravených vzdělávacích materiálech, které je možno ihned začlenit do vyučování. Pro výukové účely je zde také ke stažení krátký sestřih výpovědí pamětníků osvobození terezínského ghetta,“ říká Mlynář. CVH Malach se podílí i na umělecké soutěži Daniel, kterou pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol pořádá Národní institut dětí a mládeže při MŠMT. Ke sdílení zkušeností pedagogů a akademiků s využitím vizuální historie ve vědě a vzdělávání bylo v polovině loňského roku založeno mezinárodní diskuzní fórum na adrese http://vhaacademicnetwork.ning.com.

V pátek 28. ledna 2011 se bude v refektáři MFF UK na Malostranském náměstí 25 konat výroční konference. Její náplní bude přehled činnosti CVH Malach v roce 2010 a výhled do budoucna, shrnutí možností využití orální historie ve vzdělávání a reflexe některých dosavadních návštěvníků. Svůj příspěvek zde přednese katolický kněz a spisovatel Marek Orko Vácha, zástupce Židovského muzea v Praze Michal Frankl a další účastníci. V rámci programu také vystoupí dětský sbor ze ZUŠ Jaroměř s ukázkou z dětské opery Brundibár a žáci zapojení do projektu Zmizelí sousedé. Odpoledne bude možné Centrum Malach navštívit a samostatně si vyzkoušet práci s Archivem vizuální historie, který je zde přístupný.

Kontaktní osoba v případě zájmu o účast na konferenci nebo další informace:

Mgr. Jakub Mlynář

CVH Malach při MFF UK v Praze

Malostranské náměstí 25

118 00 Praha 1

mlynar@knihovna.mff.cuni.cz , malach@knihovna.mff.cuni.cz

tel. 221 914 391 nebo 724 127 133

Webové stránky CVH Malach:

http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm/


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.