28. ledna 2011

Centrum vizuální historie Malach oslavilo 1. narozeniny

Stručné představení Centra Malach a dalších projektů věnujících se tématu holokaustu, zhodnocení prvního roku činnosti, setkání s novináři, ale i ukázka z dětské opery „Brundibár“, která se hrála v roce 1944 v terezínském ghettu. To bylo náplní výroční konference, která proběhla 28. ledna v refektáři MFF UK na Malostranském náměstí.

Už téměř rok je na Univerzitě Karlově v Praze zpřístupněn rozsáhlý archiv audiovizuálního materiálu, který obsahuje bezmála 52 000 výpovědí přeživších a svědků holocaustu. Tyto nahrávky byly zaznamenány od poloviny 90. let v 56 zemích světa a 32 různých jazycích. Uživatelé mohou prohledávat a sledovat výpovědi podle vlastního zájmu s využitím indexu obsahujícího na 55 tisíc různých klíčových slov. Díky propracovanému uživatelskému rozhraní lze rychle vyhledat relevantní výpovědi a jejich úseky. V CVH Malach je k dispozici více než 500 rozhovorů v češtině v průměrné délce 2 hodiny a srovnatelné množství rozhovorů ve slovenštině.

Neformální tiskové konference se zúčastnili (zleva): koordinátor CVH Malach Jakub Mlynář, Martin Šmok, zástupce Nadace Shoah, proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky MFF UK prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., a prof. Jan Hajič, ředitel Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK

Archiv je cenným zdrojem informací a materiálů jak pro pedagogy, tak pro historiky, psychology, lékaře, právníky, sociology, filmaře a další profese. „Centrum vizuální historie Malach v prvním roce svého fungování sloužilo hlavně vysokoškolským studentům, kteří archiv využívají v rámci příprav svých bakalářských, diplomových a disertačních prací. Navštívilo nás také mnoho středoškolských i vysokoškolských pedagogů spolu se svými studenty. Další početnou skupinu návštěvníků tvoří rodinní příslušníci pamětníků, kteří do CVH Malach přicházejí zjistit podrobnosti o své rodinné historii,“ zhodnotil rok činnosti koordinátor CVH Malach Jakub Mlynář.

Přístup k archivu je dostupný prostřednictvím on-line rozhraní, samotná data jsou uložena na Univerzitě Jižní Kalifornie v USA. Na celém světě existuje 26 přístupových míst, z toho v Evropě jsou 3 (kromě Prahy je centrum ještě v Berlíně a Budapešti). O zpřístupnění celého archivu na internetu se zatím neuvažuje a možné to pravděpodobně nebude ani v budoucnu. Kromě licenčních podmínek to neumožňují ani evropské zákony o ochraně osobních údajů. Navíc mají podle zástupce Shoah Foundation Institute for Visual History and Education Martina Šmoka pamětníci často strach, aby nebyli oni nebo jejich potomci perzekuováni ze strany radikálů.

Na setkání byl nastíněn i další vývoj archivu. Jednou z možností je jeho rozšíření o výpovědi obětí genocid v Arménii, Rwandě nebo Kambodži. To ale záleží na zájmu badatelů z celého světa o tuto problematiku.

Další články k tématu:

Projekt Malach dokončen. Archiv nahrávek zpřístupní knihovna MFF UK

Centrum Malach zažívá zatěžkávací zkoušku. Čeká ho pět měsíců testovacího provozu

Centrum vizuální historie Malach: brána k 52 000 lidských osudů

Do Centra Malach začínají proudit návštěvníci

(Lucie Kettnerová)
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.