Slavnostní podpis meziuniverzitní dohody s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře

2. února 2011


Dne 2. 2. byla slavnostně podepsána meziuniverzitní dohoda o spolupráci Univerzity Karlovy s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře. Prodloužení dohody, jejíž platnost koncem roku 2010 vypršela, dnes stvrdili podpisy rektor UK prof. Václav Hampl a rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc..

Univerzita Karlova navázala první kontakt s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře v březnu 2001 a již v únoru 2002 byla v Nitře podepsaná Dohoda o spolupráci, která platila do roku 2005, kdy došlo k prodloužení Dohody o vědecké, pedagogické a kulturní spolupráci na dalších 5 let. V minulém období spolupracovaly se svými partnerskými institucemi v Nitře především Filozofická a Pedagogická fakulta. V současné době projevily zájem o spolupráci další tři fakulty -  FSV, MFF a FHS.


Konkrétní oblasti spolupráce UK s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre :


PedF -  katedra matematiky a didaktiky matematiky, katedra občanské výchovy a


             filozofie, katedra IT a technické výchovy, katedra anglického jazyka a


             literatury, katedra dějin a didaktiky dějepisu, katedra školní a sociální


             pedagogiky, katedra primární pedagogiky, katedra výtvarné výchovy a


             Centrum školského managementu


FF    -   katedra andragogiky a personálního řízení


             Ústav anglického jazyka a didaktiky


             katedra teorie kultury, Ústav translatologie


MFF – v  oblasti fyziky materiálu


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.