10. února 2011

Prioritou výstavby jsou pražské minikapusy a projekty VaVpI

Za priority výstavby označil na dnešní tiskové konferenci rektor UK prof. Václav Hampl pražské minikapusy a projekty financované z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v Plzni a Hradci Králové a projekt BIOCEV. Biotechnologické a biomedicínské centrum (BIOCEV) připravuje univerzita ve spolupráci s Akademií věd ČR ve Vestci.

„Z mého pohledu je zásadní, že projekt BIOCEV v sobě zahrnuje možnost propojení s dalším projektem VaVpI, nejvýkonnějším laserem na světě. Na projektu ELI, který se plánuje v nedalekých Dolních Břežanech, se univerzita podílí,“ uvedl rektor UK prof. Václav Hampl.

Univerzita Karlova intenzivně pracuje na přípravě výstavby nového biomedicínského centra v Plzni, s výraznou vazbou na přeshraniční spolupráci s univerzitou v Řeznu. Projekt v Hradci Králové, kde by na cca 50 tis. m2  měl vzniknout nový kampus, je v současné době v projednávání.

Za hlavní tři pražské priority univerzity označil rektor UK prof. Václav Hampl koncentraci stávajících kapacit, vyřešení velmi složité prostorové situace zejména humanitních fakult a modernizaci vědeckého vybavení. 

Vzhledem k možnostem čerpání OP VaVpI pouze pro mimopražské subjekty, univerzita vítá pomoc Ministerstva školství, mládeže a výchovy. To pomohlo i při rozšíření výukových a vědeckých kapacit určených pro Filozofickou fakultu. Univerzita v nedávné době zakoupila dva domy v Opletalově ulici, které po částečné adaptaci mohu sloužit svému účelu.

Prioritou investičních aktivit UK v nejbližším pětiletém období je také dostavba kampusu Albertov, kde se připravuje výstavba dvou nových objektů: Biocentra a Globcentra. V centrech excelence budou působit špičkoví odborníci a soustředí se sem přístrojově náročná technika univerzity. Výzkum v centrech bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby péče o lidské zdraví, ochranu biodiverzity, pro vývoj nových biotechnologií a nejmodernějších zobrazovacích a analytických technologií a pro vývoj dalších perspektivních oborů.

UK zahájila práce na projektu přestavby objektu bývalé menzy 17. listopadu pro potřeby Fakulty humanitních studií, která trpí jedním z největších prostorových deficitů. „Přesto, že nemáme veřejné financování, financujeme přípravné práce z vlastních zdrojů, aby výstavba nebyla brzděna,“ sdělil rektor UK prof. Hampl. Univerzita Karlova se velmi aktivně zapojila do projednávání územního plánu a dosáhla přepracování původního řešení.

Tisková zpráva Aktuální témata a záměry UK

P.K.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.