16. ročník soutěže o Iberoamerickou cenu zná své vítěze

16. února 2011

Ve středu 16. února 2011 v 16.00 hodin se ve Vlasteneckém sále Karolina konalo slavnostní předání cen 16. ročníku Iberoamerické ceny. Účastnilo se 23 studentů českých vysokých škol.

Soutěž se koná od roku 1994. Jejím cílem je „prostřednictvím eseje vypracované českými vysokoškolskými studenty na téma spojené s uměním, vědou, kulturou, hospodářstvím, dějinami, literaturou, politikou a společností iberoamerických států, rozšířit kulturní pouta a prohloubit v České republice znalosti a výzkum o Latinské Americe, karibské oblasti a Iberském poloostrově.“

Tajemníkem 16. ročníku Iberoamerické ceny za rok 2010 bylo velvyslanectví Venezuely za podpory a spolupráce zastupitelských úřadů iberoamerických států akreditovaných v České republice se sídlem v Praze a to: Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Španělska, Mexika, Peru, Portugalska a Uruguaye.

Záštitu nad Iberoamerickou cenou převzala první dáma České republiky, J.E. paní Livia Klausová a rektor Univerzity Karlovy, J. M. prof. Václav Hampl.

J. M. prof. RNDr. Václav Hampl, CSc., rektor UK

„Česká hispanistika a iberoamerikanistika není jen záležitostí českých vysokých škol, je pochopitelně součástí mezinárodního bádání v oblasti hispánského a lusobrazilského světa. Mimořádnou roli v tomto pozoruhodném vývoji sehrála unikátní Iberoamerická cena. Soutěže vypisované velvyslanci latinskoamerických a pyrenejských zemí se už za dobu jejího trvání účastnilo kolem dvou set studentů z naší univerzity. Děkuji proto všem velvyslancům, kteří se o ní starají jak svou materiální, tak morální i intelektuální podporou.“

Proslov rektora UK, J. M. prof. RNDr. Václava Hampla, CSc.

Práce 23 studentů, kteří se zúčastnili letošního ročníku, jsou vypracovány ve španělštině nebo portugalštině. Byly hodnoceny podle obsahu, kvality jazyka a originality. Každý student měl konzultanta z řad profesorů školy, kterou studuje. Letos byli z následujících vysokých škol: Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Ostrava, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové, Vysoká škola ekonomická v Praze a ESMA Praha.

Porota, tvořená z vedoucích představitelů citovaných velvyslanectví, rozhodla o udělení cen takto:

1. místo: Jan Darebný (MU v Brně) za práci: „Skládej verše s rozvahou.“ Metrika v díle Lope de Vegy Rytíř z Olmeda

2. místo: Michal Kováč (MU v Brně) za práci: Marcelismus v Novém státě - vláda Marcela Caetana

3. místo: Eva Jandečková (UK v Praze) za práci: Ernesto Sábato: Tunel. Jeden i druhý

Ceny jsou dotovány částkou 1000, 700 a 500 USD.

Na závěr slavnostního aktu J. E. pan Víctor Julián Hernández León, velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela a tajemník Pro Témpore Iberoamerické ceny, vyzval přítomné, aby se zasadili o zvyšování úrovně a věhlasu této soutěže v následujících ročnících, jakož i o prohlubování spolupráce a porozumění mezi našimi státy a regióny.

J. E. pan Víctor Julián Hernández León, velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela a tajemník Pro Témpore Iberoamerické ceny

„Nemám nejmenších pochyb o tom, že souhvězdí tvořené zde přítomnými nám umožní vystoupat až do nebeských výšin, aby se jméno pražské Iberoamerické ceny vepsalo do povědomí každého studenta v České republice a třeba i překročilo hranice do sousedních zemí, ať už Visegrádské čtyřky, nebo ostatních evropských zemí. Myslím si, že dnes, kdy se ve všech regionech světa snaží o integraci a spolupráci mezi národy, je ten správný čas hovořit o globalizaci, mám na mysli globalizaci vědomostí ku prospěchu všech lidí. Neboť, jak říká jeden venezuelský novinář, my všichni jsme pouze posádka naší milované, kontaminované a jediné vesmírné lodě.“

projev J. E. Víctora Juliána Hernándeze Leóna

Diplomy byly předány všem 23 účastníkům soutěže: Lenka Škrábalová, MU, Brno, Dana Kratochvílová, UK, Praha, Jan Darebný, MU, Brno, Gustav Novotný, MU, Brno, Lucia Čelesová, Univerzita Palackého, Olomouc, Martina Pružinová, UK v Hradci Králové, Aneta Psotová, Univerzita Palackého, Olomouc, Anna Poledňáková, VŠE, Praha, Lucie Trsková, VŠE, Praha, Petr Vrchota, Západočeská univerzita, Plzeň, Vendula Kratochvílová, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Kamil Fleissner, Západočeská univerzita, Plzeň, Michal Kováč, MU, Brno, Eva Škodová, VŠE, Praha, Zuzana Kochová, VŠE, Praha, Veronika Olbrechtová, Ostravská univerzita, Ostrava, Linda Kočová, UK, Praha, Eva Jandečková, UK, Praha, Tereza Jirsová, VŠE, Praha, Andrea Jančárková, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Barbora Mocová, UK, Praha, Alena Rudolfová, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Tomáš Netrval, Czech Management Institute-ESMA, Praha.

Vítězům poblahopřála J. E. Livie Klausová

„Letošní již 16. ročník soutěže svědčí o velkém zájmu o tyto země, které představují významný geopolitický, ekonomický a kulturní region. Svědčí o zájmu o jazyky, literaturu, kulturu a dějiny těchto zemí, o jejich geografii, ekonomii, v letošním ročníku bylo i hodně politických témat, a další oblasti. O tom všem vypovídají předložené studentské práce. V dnešních souvislostech a v evropském i mimoevropském kontextu je znalost jazyků důležitým prostředkem k poznávání současného světa, jeho bohaté reality i k vzájemnému lidskému poznávání a porozumění. I v našem nadačním fond Livie a Václava Klausových je podpora studia cizích jazyků jednou z oblastí, které se intenzivně věnujeme. Na závěr mi dovolte poblahopřát vítězům a vám, všem studentům, kteří jste se soutěže zúčastnili, přeji mnoho úspěchů v dalším studiu. Soutěži Premio Iberoamericano přeji řadu kvalitních a přínosných prací v následujících ročnících.“

vítězka z Univerzity Karlovy Eva Jandečková s Prof. PhDr. Josefem Opatrným, CSc., ředitelem Střediska ibero-amerických studií FF UK

Statut Iberoamerické ceny, 16. ročník

Spolupráce UK s iberoamerickými zeměmi a významné události v roce 2010

UK má v současné době 19 meziuniverzitních dohod s univerzitami následujících iberoamerických zemí: Argentina – 1, Brazílie – 1, Chile – 2, Mexiko – 5, Peru – 3, Portugalsko – 1, Španělsko – 5, Venezuela – 1.

K tomu lze připočíst bohatou spolupráci v rámci dohod programu LLP-Erasmus (111 smluv se 41 španělskými vysokými školami a 42 smluv se 14 portugalskými vysokými školami).

Při příležitosti návštěvy guvernéra brazilského státu Goiás, p. Rodrigues Filho, za doprovodu delegace složené z představitelů vlády, starostů významných měst, podnikatelů a rektorů univerzit státu Goiás proběhlo v únoru 2010 setkání s rektory českých vysokých škol s cílem navázání spolupráce s těmito brazilskými univerzitami.

16. dubna 2010 navštívil akademickou půdu Univerzity Karlovy prezident Portugalské republiky Aníbal Cavaco Silva s chotí. Portugalský prezident i rektor Univerzity Karlovy ocenili dobré vzájemné vztahy a rostoucí studentskou výměnu. Návštěva vyvrcholila přednáškou portugalského prezidenta a následnou diskusí se studenty.

V červenci 2010 uskutečnil rektor UK cestu do některých zemí Latinské Ameriky, kde podepsal dohodu s brazilskou Universidade de S?o Paulo (USP) a s Universidad de Chile, projednal možnosti spolupráce s Universidad Pontificia Catolica Argentina a navštívil partnerské peruánské univerzity Universidad de Lima a Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

V říjnu 2010 se v Zelené posluchárně FF UK uskutečnila přednáška brazilského spisovatele a lékaře Moacyra Scliara o vlivu Franze Kafky v brazilské literatuře a o fantastickém realismu v latinskoamerické literatuře, které se zúčastnil velký počet akademiků a studentů českých univerzit a rovněž zástupci iberoamerického diplomatického sboru. Studenti projevili o toto téma velký zájem, který po přednášce vyústil v živou debatu.

Dvě partnerské univerzity oslavily či oslaví významná výročí: 100 let od svého založení oslavila v září 2010 Universidad Nacional Autónoma de México a v březnu 2011 oslaví toto výročí portugalská Universidad de Porto.

V neposlední řadě je třeba zmínit významné oslavy 200. výročí nezávislosti některých latinskoamerických států (Argentina, Chile, Kolumbie, Venezuela a Mexiko) a skutečnost, že rok 2010 rovněž představoval 100. výročí začátku prvního velkého revolučního hnutí ve společnosti 20. století - Mexické revoluce.

(Marie Kohoutová)
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.