Pedagogická fakulta UK završila 15. ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky

18. února 2011

Motivující dobití baterek v náročné práci pedagogů formou získávání nových poznatků z různých oblastí didaktiky matematiky, vzájemná výměna osobních zkušeností s vyučováním matematice, prezentace výsledků své práce, ale i neformální poznávání a setkání přátel při posezení s kávou a čajem po skončení oficiálního programu je smyslem dvoudenní konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou spolu se Společností učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků uspořádala ve dnech 17. a 18. února Katedra matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Letos se konal jubilejní 15. ročník.

„Rád bych zdůraznil, že vedení fakulty a paní děkanka si velmi váží toho, že se zde scházíte a že většina z vás není na konferenci poprvé,“ přivítal toto setkání vysoce zainteresovaných pedagogů Prof. PaedDr., Michal Nedělka, Dr., proděkan PedF UK pro rozvoj. „Svědčí to o tom, že se svému oboru věnujete soustavně celým srdcem a celým rozumem. Je zřejmé, že matematika není pro každého stejně přitažlivá, ale vy svou přítomností zde a každodenním úsilím ve školách dokládáte, že jako odborníci jste schopni k ní přitáhnout své žáky, studenty a kolegy a že je dokážete pro ni získat. To je nesnadný úkol nás, pedagogů, protože vždycky musíme dbát na to, abychom byli dostatečně odborně erudovaní, a zároveň abychom v náročné komunikaci se žáky, studenty a kolegy obstáli jako lidé.“

„Novinkou letošního ročníku je speciální Sekce pro mateřské školy, kterou jsme ustavili na základě poptávky učitelek z mateřských škol. Jinak zde máme čtyři paralelní sekce s následnou diskusí či dílnou a plenární přednášky.“

Program každého dne odstartovala plenární přednáška. V den zahájení byla na téma „Rozvoj nebo úpadek profesionality učitelství?,“ kterou přednesl prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK a prorektor pro rozvoj, svou páteční přednášku nazval PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, „Počítače ve vyučování matematice: didaktický příslib a školní realita.“

Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D., vedoucí Katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK, krátce představila program konference

Konference Dva dny s didaktikou matematiky má mezi odbornou veřejností velký ohlas; každoročně se jí účastní kolem 200 set pedagogů, letos jich ze všech koutů republiky přijelo 180. Program konference určují sami účastníci, což zajišťuje, že je pestrý a těsně spjatý s pedagogickou praxí. Mohou vystoupit ve zvolené sekci s autonomním příspěvkem, vést pracovní dílny, prezentovat zajímavé zkušenosti, materiály nebo pomůcky pro žáky, které se ve výuce osvědčily; k dispozici mají mimo jiné video či poster – nástěnku, kde mohou představit zajímavé žákovské či studentské práce, počítačovou nebo notebookovou učebnu, interaktivní tabuli a hlasovací zařízení.

První den konference Dva dny s didaktikou matematiky se stal příležitostí k oficiálnímu vyhlášení 6. ročníku dětské šifrovací hry Technoplaneta, kterou pořádá Klub KAPSA a nad níž má Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy záštitu. Hra je určena pro pětičlenné týmy žáků ZŠ a probíhá vždy na jaře formou několika internetových kol. Jejich nejúspěšnější účastníci si změří síly v pražském finále, které se uskuteční 2. června 2011 v Praze. Do něj se probojuje 30 nejúspěšnějších týmů z internetové části. Vloni se soutěže zúčastnila stovka týmů z celé republiky a Slovenska. Technoplanetu ocenila společnost MENSA spolu s občanským sdružením Centrum nadání jako pedagogický čin roku.

(Marie Kohoutová)
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.