Pedagogická fakulta UK završila 15. ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky


Motivující dobití baterek v náročné práci pedagogů formou získávání nových poznatků z různých oblastí didaktiky matematiky, vzájemná výměna osobních zkušeností s vyučováním matematice, prezentace výsledků své práce, ale i neformální poznávání a setkání přátel při posezení s kávou a čajem po skončení oficiálního programu je smyslem dvoudenní konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou spolu se Společností učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků uspořádala ve dnech 17. a 18. února Katedra matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Letos se konal jubilejní 15. ročník.

„Rád bych zdůraznil, že vedení fakulty a paní děkanka si velmi váží toho, že se zde scházíte a že většina z vás není na konferenci poprvé,“ přivítal toto setkání vysoce zainteresovaných pedagogů Prof. PaedDr., Michal Nedělka, Dr., proděkan PedF UK pro rozvoj. „Svědčí to o tom, že se svému oboru věnujete soustavně celým srdcem a celým rozumem. Je zřejmé, že matematika není pro každého stejně přitažlivá, ale vy svou přítomností zde a každodenním úsilím ve školách dokládáte, že jako odborníci jste schopni k ní přitáhnout své žáky, studenty a kolegy a že je dokážete pro ni získat. To je nesnadný úkol nás, pedagogů, protože vždycky musíme dbát na to, abychom byli dostatečně odborně erudovaní, a zároveň abychom v náročné komunikaci se žáky, studenty a kolegy obstáli jako lidé.“

„Novinkou letošního ročníku je speciální Sekce pro mateřské školy, kterou jsme ustavili na základě poptávky učitelek z mateřských škol. Jinak zde máme čtyři paralelní sekce s následnou diskusí či dílnou a plenární přednášky.“

Program každého dne odstartovala plenární přednáška. V den zahájení byla na téma „Rozvoj nebo úpadek profesionality učitelství?,“ kterou přednesl prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK a prorektor pro rozvoj, svou páteční přednášku nazval PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, „Počítače ve vyučování matematice: didaktický příslib a školní realita.“

Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D., vedoucí Katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK, krátce představila program konference

Konference Dva dny s didaktikou matematiky má mezi odbornou veřejností velký ohlas; každoročně se jí účastní kolem 200 set pedagogů, letos jich ze všech koutů republiky přijelo 180. Program konference určují sami účastníci, což zajišťuje, že je pestrý a těsně spjatý s pedagogickou praxí. Mohou vystoupit ve zvolené sekci s autonomním příspěvkem, vést pracovní dílny, prezentovat zajímavé zkušenosti, materiály nebo pomůcky pro žáky, které se ve výuce osvědčily; k dispozici mají mimo jiné video či poster – nástěnku, kde mohou představit zajímavé žákovské či studentské práce, počítačovou nebo notebookovou učebnu, interaktivní tabuli a hlasovací zařízení.

První den konference Dva dny s didaktikou matematiky se stal příležitostí k oficiálnímu vyhlášení 6. ročníku dětské šifrovací hry Technoplaneta, kterou pořádá Klub KAPSA a nad níž má Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy záštitu. Hra je určena pro pětičlenné týmy žáků ZŠ a probíhá vždy na jaře formou několika internetových kol. Jejich nejúspěšnější účastníci si změří síly v pražském finále, které se uskuteční 2. června 2011 v Praze. Do něj se probojuje 30 nejúspěšnějších týmů z internetové části. Vloni se soutěže zúčastnila stovka týmů z celé republiky a Slovenska. Technoplanetu ocenila společnost MENSA spolu s občanským sdružením Centrum nadání jako pedagogický čin roku.

(Marie Kohoutová)
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.