24. února 2011

Rektor UK Václav Hampl předal Bolzanovu cenu

Univerzita Karlova dnes ocenila pět studentů Bolzanovou cenou za objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a interdisciplinárním tematickým přesahem. "Bolzanova cena se dominantně opírá o kvalitu prací a většinou jsou, stejně jako letos, jejími laureáty studenti doktorandského studia," uvedl rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl při gratulaci výhercům sedmnáctého ročníku.

Na slavnostním zasedání Vědecké rady UK byl v společenskovědní kategorii vyhlášen PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D. za práci s názvem „Problémy legitimity státního a nadnárodního politického systému v teorii a praxi“. Jeho práce se věnuje otázce relevance pojmů legitimity a suverenity v kontextu vývoje současné společnosti v éře nadnárodních integračních procesů a dotýká se problémů krize státnosti, ale i "diskursu" krize státnosti a suverenity a jeho významu v aktuální politické a právní teorii. Ve stejné kategorii převzal ocenění za práci „Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského – Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části“ Mgr. David Svoboda, Ph.D. Těžiště jeho práce spočívá v rekonstrukci Tomášovy nauky o celku a části (tzv. mereologie). Mereologie je tak představena jako inspirativní klíč k pochopení Tomášova myšlení

Zleva: Mgr. Lenka Krčmová, Ph.D., Mgr. David Svoboda, Ph.D., Mgr. Lucie DucháčkováZ celkového počtu 14 soutěžících byly v přírodovědné kategorii vyznamenáni Mgr. Lucie Ducháčková za práci „Vlastnosti bipyridin-N,N´- dioxidů v plynné fázi“ a Mgr. Petr Vítek, Ph.D. za práci „Identification of Microbial Pigments in Evaporites Using Raman Spectroscopy: Implications for Astrobiology“.  Hlavní motivací Mgr. Vítka k této práci bylo zjistit, jaké jsou možnosti identifikace stop potenciálního života v evaporitických sedimetech na planetě Mars.


Mgr. Lenka Krčmová, Ph.D. za práci „Vývoj a validace nových HPLC metod pro stanovení biologicky aktivních látek v klinické praxi“ převzala ocenění v lékařské kategorii. Vyvinuté metody prezentované v dizertační práci umožnily rozšířit spektrum dosud používaných metod o nové vyšetřovací metody a zároveň přispěly k zavedení moderních postupů umožňujících přípravu velkých sekvencí vzorků biologického materiálu. Podle Mgr. Krčmové je hlavním významem práce možnost využití těchto metod jak v klinickém výzkumu, tak i v praxi, a to nejenom pracovníky Výzkumné laboratoře Kliniky gerontologické a metabolické (GMK) a lékaři této kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, ale i onkology z Onkologických klinik Fakultních nemocnic v Hradci Králové a Olomouci.


Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy a je pojmenována po významném matematikovi a filozofovi Bernardu Bolzanovi, který na počátku 19. století  působil na Univerzitě Karlově.

Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. Za dosavadních sedmnáct ročníků soutěže bylo uděleno 186 cen. Držitel ceny dostává diplom a finanční odměnu.16. ročník 2010


  Statut ceny


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.