Rektor UK Václav Hampl předal Bolzanovu cenu

Univerzita Karlova dnes ocenila pět studentů Bolzanovou cenou za objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a interdisciplinárním tematickým přesahem. "Bolzanova cena se dominantně opírá o kvalitu prací a většinou jsou, stejně jako letos, jejími laureáty studenti doktorandského studia," uvedl rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl při gratulaci výhercům sedmnáctého ročníku.

Na slavnostním zasedání Vědecké rady UK byl v společenskovědní kategorii vyhlášen PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D. za práci s názvem „Problémy legitimity státního a nadnárodního politického systému v teorii a praxi“. Jeho práce se věnuje otázce relevance pojmů legitimity a suverenity v kontextu vývoje současné společnosti v éře nadnárodních integračních procesů a dotýká se problémů krize státnosti, ale i "diskursu" krize státnosti a suverenity a jeho významu v aktuální politické a právní teorii. Ve stejné kategorii převzal ocenění za práci „Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského – Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části“ Mgr. David Svoboda, Ph.D. Těžiště jeho práce spočívá v rekonstrukci Tomášovy nauky o celku a části (tzv. mereologie). Mereologie je tak představena jako inspirativní klíč k pochopení Tomášova myšlení

Zleva: Mgr. Lenka Krčmová, Ph.D., Mgr. David Svoboda, Ph.D., Mgr. Lucie DucháčkováZ celkového počtu 14 soutěžících byly v přírodovědné kategorii vyznamenáni Mgr. Lucie Ducháčková za práci „Vlastnosti bipyridin-N,N´- dioxidů v plynné fázi“ a Mgr. Petr Vítek, Ph.D. za práci „Identification of Microbial Pigments in Evaporites Using Raman Spectroscopy: Implications for Astrobiology“.  Hlavní motivací Mgr. Vítka k této práci bylo zjistit, jaké jsou možnosti identifikace stop potenciálního života v evaporitických sedimetech na planetě Mars.


Mgr. Lenka Krčmová, Ph.D. za práci „Vývoj a validace nových HPLC metod pro stanovení biologicky aktivních látek v klinické praxi“ převzala ocenění v lékařské kategorii. Vyvinuté metody prezentované v dizertační práci umožnily rozšířit spektrum dosud používaných metod o nové vyšetřovací metody a zároveň přispěly k zavedení moderních postupů umožňujících přípravu velkých sekvencí vzorků biologického materiálu. Podle Mgr. Krčmové je hlavním významem práce možnost využití těchto metod jak v klinickém výzkumu, tak i v praxi, a to nejenom pracovníky Výzkumné laboratoře Kliniky gerontologické a metabolické (GMK) a lékaři této kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, ale i onkology z Onkologických klinik Fakultních nemocnic v Hradci Králové a Olomouci.


Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy a je pojmenována po významném matematikovi a filozofovi Bernardu Bolzanovi, který na počátku 19. století  působil na Univerzitě Karlově.

Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. Za dosavadních sedmnáct ročníků soutěže bylo uděleno 186 cen. Držitel ceny dostává diplom a finanční odměnu.16. ročník 2010


  Statut ceny


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.