Talnet – projekt pro zvídavou mládež

28. února 2011

Projekt Talnet se snaží podpořit a podchytit nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické vědy. Mnoho studentů, kteří kursy absolvovali, se pak skutečně hlásí na některou z fakult Univerzity Karlovy. Projekt nám představil jeho mluvčí Vojtěch Tutr.

Pro koho jsou aktivity projektu Talnetu primárně určeny? Která věková skupina je v něm nejčetněji zastoupena?

Nejobecněji by se dalo říci, že aktivity Talnetu jsou otevřeny všem zájemcům o přírodní vědy, techniku a matematiku. I když má Talnet ambici vyhledávat a rozvíjet talenty v těchto oborech, neprovádí se žádný předvýběr – například testování – a neplatí ani žádné věkové omezení. Jde spíše o to, že svou náročností odpovídají aktivity věku zhruba středoškolských studentů, samozřejmě s nadprůměrnou úrovní zájmu o obor. Vzhledem k nutnosti pravidelné komunikace on-line je doporučený nejnižší věk 13 let. Vychází to ze zkušenosti se schopnostmi mladších dětí pracovat samostatně distančním způsobem. Nicméně, existují i výjimky. Předloni se přihlásila do kurzů Talnetu dívka, které bylo teprve 10 let a dnes už pracuje v kurzech druhým rokem.

Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou jsou středoškoláci – většinou gymnazisti – kterým je 16–17 let. Počty potom rovnoměrně klesají s věkem. Méně jsou i zastoupeny maturitní ročníky. Většina Talneťáků je tedy ve věku, kdy hledá svou životní orientaci a začíná si ujasňovat své budoucí studijní směřování.

Co všechno Talnet mladým lidem nabízí?

Jedna z předností Talnetu je, že většina aktivit je dostupná on-line. Není tedy potřeba nikam dojíždět, také časový rozvrh může být flexibilní. Hlavní aktivitou jsou kurzy, kde Talneťáci nejprve pod vedením zkušených instruktorů pracují na různých úlohách a poté se věnují seminární práci, kdy je instruktor vedoucím i konzultantem. Práce potom obhajují nejprve v on-line prostředí a potom během letního soustředění i prezenčně. Systém práce Talnetu je tedy dobrou průpravou pro vysokoškolské studium.

Instruktoři se snaží podávat problematiku v kurzech zajímavým a tvůrčím způsobem, využívají multimédií, domácích experimentů, které Talneťáci dokumentují a o výsledcích potom diskutují s instruktory i mezi sebou. Instruktor je dále k dispozici pro hlubší diskuze o tom, co Talneťáky v oboru zajímá.

Dvakrát měsíčně vysílá – nejen pro účastníky kurzů – Café Talnet. Pořad, kdy osobnosti z řad vědecké či akademické obce přibližují svoji činnost nebo nějaký zajímavý problém formou diskuze nebo přednášky s možností pokládat on-lie dotazy. Café Talnet je novinkou tohoto školního roku a uvítali jsme v něm již například prof. Jaroslava Petra z Přírodovědecké fakulty UK, doc. Jana Obdržálka z MFF UK, v následujícím díle uvidíme prof. Matouška z MU v Brně, předního evropského a možná světového odborníka na chemické zbraně a jejich deaktivaci.

Talnet nabízí i prezenční aktivity: exkurze s on-line podporou, soustředění, mezinárodní setkání s partnerskými skupinami z Německa, Slovenska a Španělska a mnoho dalšího. Talnet již třetím rokem připravuje a staví vlastní tým do Turnaje mladých fyziků a nabízí podporu účastníkům Matematické olympiády.

Důležité ale je, že v Talnetu najdou mladí zájemci o přírodovědné obory prostor, kde se mohou dozvědět z oblasti svých zájmů daleko více než ve škole. I ten nejlepší učitel je totiž omezen časem a zodpovědností za celou třídu. Naopak v Talnetu se instruktoři mohou věnovat Talneťákům individuálně. Navíc zde mladí technici a přírodovědci najdou své vrstevníky s podobnými zájmy a hlavně místo, kde jsou jakékoli otázky a vlastní aktivita vítány. Úplný přehled aktivit Talnetu můžete najít na www.talnet.cz.

Můžete shrnout, jak na projektu participuje Univerzita Karlova?

Ačkoli je Talnet projektem Národního institutu dětí a mládeže, realizátorem projektu je MFF UK. Fyzicky sídlí Talnet v prostorách katedry didaktiky fyziky v areálu v Troji. Fakulta poskytuje Talnetu prostory a zázemí nejen pro administrativu, ale také pro setkání se studenty, nebo realizaci aktivit jako např. vysílání Café Talnet. Dále spolupracujeme s propagačním oddělením MFF UK. Mezi instruktory kurzů je opět nejvíce osob MFF. Například docenti Zdeněk Drozd, Jan Obdržálek, Stanislav Daniš, Jana a Jiří Touškovi či Petr Pišoft, Ph.D. A hlavně realizátorem a vedoucím projektu Talnet je Dr. Zelenda z katedry didaktiky fyziky na MFF UK. Kurz Na fyziku v týmu vedou studenti Hanka Šustková, Karel Kolář a David Wagenknecht z MFF. Z dalších fakult UK se na realizaci podílí například doktorandi Eva Novozámská a Michaela Zemková a PhDr. Pavel Teplý, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty, Kamila Procházková ze 3. lékařské fakulty, z Pedagogické fakulty Antonín Jančařík, Ph.D. Talnet spolupracuje s korespondenčními semináři matematickým a fyzikálním při MFF UK. Každoročně se Talnet účastní akcí, které fakulta pořádá pro veřejnost: Pražského vědohraní, Veletrhu nápadů učitelů fyziky, Jednoho dne s fyzikou apod.

Máte zpětnou reakci, zda se absolventi projektu ve větší míře hlásí na PřF či MFF UK?

MFF UK je nejčastější fakultou, kam se absolventi projektu hlásí. Odpovídá to také tomu, že v počátcích byl Talnet orientován spíše fyzikálně. Postupně přibývaly kurzy dalších oborů – chemie, matematiky, biologie... Menší část absolventů míří na Přírodovědeckou fakultu, jednotlivci pak na další fakulty a vysoké školy v ČR. Máme však jednu absolventku, která nyní studuje molekulární medicínu na univerzitě v Erlangen.

(Lucie Kettnerová)


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.