Prezident Slovinska Danilo Türk představil na UK svou knihu Základy mezinárodního práva

16. března 2011

„Knihy se nemají jen kupovat, ale také číst.“ S úsměvem a slovy ponaučení, které mu vštěpovali na gymnáziu v Mariboru, kde koncem 60. let studoval, zakončil dnešní přednášku a především prezentaci českého vydání své knihy „Základy mezinárodního práva“ prezident Slovinska J. E. Danilo Türk. Ve Vlasteneckém sále Karolina mu naslouchali rektoři, prorektoři a akademičtí hodnostáři pražských vysokých škol, pedagogové, studenti, zástupci diplomatických misí v ČR a domácí i zahraniční hosté.

Je to už druhá návštěva Danilo Türka, státníka a uznávaného experta na mezinárodní právo, na půdě Univerzity Karlovy, jeho předchozí návštěva se uskutečnila v roce 2008, kdy byl jako čestný host pozván do Evropského diskusního fóra UK.

J. E. Danilo Türka přivítal prorektor UK pro zahraniční styky a mobilitu prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Dnešní prezentaci knihy Danilo Türk zahájil poděkováním za vřelé přijetí, jehož se mu dostalo na Univerzitě Karlově, a především oceněním spolupráce Prof. JUDr. Pavla Šturmy, DrSc. a všech, kteří se podíleli na projektu vydání české verze publikace.

„... jedné z bohaté literatury, která existuje v rozlehlé a rychle se rozvíjející oblasti mezinárodního práva," řekl Danilo Türk. „Historie textu je, řekl bych, velmi typická a zde na Univerzitě Karlově mám příležitost říci, jak je kniha koncipována, co je jejím obsahem a možná nabídnout několik úvah pro vaše vlastní přemítání nebo jako námět k diskusi po skončení přednášky. Z New Yorku jsem se vrátil v roce 2005 a řekl jsem si, že by mohlo být užitečné a zajímavé vydat mé texty formou přednášek pro studenty práv Univerzity v Lublani, ale tak, aby texty mohly být využity a byly srozumitelné i těm, kteří nejsou vzděláním právníci, ale zajímají se o mezinárodní právo a o to, jak jsou mezinárodní instituce organizovány a řízeny.“

J. E. Danilo Türk, prezident Slovinska

Odbornou doménou Danilo Türka je politika Evropské unie ve vztahu k dalším oblastem světa, globálním mocnostem i zemím mimo hlavní centra světové politiky. Dr. Danilo Türk je absolventem právnické fakulty lublaňské univerzity. V letech 1988-1992 působil v OSN, kde se zabýval problematikou lidských práv a diskriminace menšin. Byl prvním velvyslancem Slovinska v OSN, následovně zastával funkci zástupce generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti (2000- 2005). Do roku 2007 působil jako profesor mezinárodního práva na Univerzitě v Lublani. Prezidentem Slovinska je od r. 2007.

Kniha Danilo Türka „Základy mezinárodního práva“ shrnuje v 11 kapitolách teoretické základy tohoto složitého oboru a těží z bohaté zkušenosti úspěšné kariéry špičkového odborníka na mezinárodní vztahy. Čtenáři se vedle podstatných definic jednotlivých oblastí mezinárodního práva na poli geografickém, diplomatickém a obchodním dočtou například o složitém organizačním fungování mezinárodních organizací a mezinárodních justičních orgánů, o opatřeních zajišťujících kolektivní bezpečnost nebo o mezinárodním právu ozbrojených konfliktů a prostředcích uplatňování mezinárodního humanitního práva.

Vydavatelem publikace v překladu Davida Blažka je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. K vydání ji připravilo berounské nakladatelství Eva Rozkotová (1. vyd., Beroun, 2010, 556 s, ISBN 978-80-904209-9-1.

Poté vystoupil se svým projevem Prof. JUDr. Pavel Šturma,DrSc., proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost a vedoucí Katedry mezinárodního práva PF UK, který se podílel na českém vydání  publikace.

plné znění projevu Prof. JUDr. Pavla Šturmy,DrSc

Součástí návštěvy J. E. Türka na Univerzitě Karlově byla i prohlídka historických prostor Karolina spojená s výstavou univerzitních insignií. Posledním bodem jeho programu byl slavnostní zápis do pamětní knihy UK. Z rukou prorektora prof. Škrhy poté Danilo Türk převzal dar – anglické vydání publikace „Dějiny českých zemí.“

Univerzita Karlova spolupracuje na základě meziuniverzitní dohody se dvěma slovinskými univerzitami – Univerzitou v Lublani, od r. 1995, a Univerzitou v Mariboru, od r. 2001. Do spolupráce se slovinskými univerzitami se zapojilo 9 fakult UK – FF, FSV, FHS, FTVS, PedF, PřF, 1. LF, LF Plzeň, PF.

* * *

Hlavním tématem návštěvy Danilo Türka, kterého na Pražském hradě přijal jeho protějšek Václav Klaus, jsou ekonomické vztahy Slovinska a České republiky; součástí programu slovinského prezidenta proto bylo zahájení česko-slovinského podnikatelského fóra v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

(Marie Kohoutová)

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.