Dělat reformy má svůj smysl, prohlásil na setkání se studenty premiér Petr Nečas

11. května 2011

11. 5. 2011, autor: Lucie Kettnerová, rubrika: i-Forum informuje

Řečí čísel se snažil předseda vlády Petr Nečas přesvědčit studenty a členy akademické obce o nutnosti vládní reformy. Zaplněná aula Filozofické fakulty UK si v úterý 10. května se zájmem vyslechla argumenty pro urychlené zavedení zejména důchodové reformy, v následné diskuzi pak došlo na dotazy i kritiku současné vlády. Setkání zahájil rektor UK prof. Václav Hampl, diskuzi moderoval doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan Filozofické fakulty UK.

V úvodu přivítal rektor UK prof. Václav Hampl premiéra Nečase na půdě Filozofické fakulty a současně zmínil, že i univerzita má zkušenosti s reformami jak v oblasti financování vědy, tak vysokoškolského vzdělávání. Přibližně čtyřicet minut měl pak Petr Nečas na to, aby přítomné přesvědčil o nutnosti vládní reformy „Čelíme dvěma výrazným výzvám, a to nikoli jako politická reprezentace, ale jako země, jako národ i jako občané. Tou první výzvou, kterou se musíme vážně zabývat, je demografický vývoj,“ řekl Nečas a doplnil: „Druhou výzvou, kterou máme před sebou a které bude čelit celý svět, je globalizace.“ Demografický vývoj v číslech naznačil až do roku 2050, kdy se poměr ekonomicky aktivních k ekonomicky neaktivním obyvatelům změní na 1:1.

O následnou diskuzi s premiérem byl velký zájem. Práva první otázky se chopil děkan Filozofické fakulty UK a zeptal se, kterými dalšími kroky by se měla ubírat reforma vědy. Další dotazy již k Nečasovi směřovaly z pléna.

Premiér označil reformu vědy za jednu z nejdůležitějších (i když není médii tak často reflektována), protože má fundamentální význam pro perspektivu této země. Dále připomněl, že zatímco se v letošním státním rozpočtu krátily všechny položky, položka na vědu, výzkum a inovace byla tou jedinou, která vzrostla (na 24,9 miliardy Kč). Za velký problém ale označil skutečnost, že Česká republika neumí tyto prostředky efektivně alokovat. Dále připustil, že je sám zvědavý na doporučení, jež vzejdou z auditu britské společnosti Technopolis, a současný stav hodnocení vědy, tzv. kafemlejnek, označil za nevyhovující. „Je nutné ale co nejrychleji zavést jiný systém, který poměří obory v mezinárodním kontextu,“ zdůraznil premiér. Zároveň přiznal, že diskuze k reformě vysokých škol nabrala zpoždění, neboť ministerstvo školství dostatečně efektivně nevyužilo čas druhého pololetí roku 2010.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.