26. května 2011

Rektor UK Václav Hampl ocenil nejlepší vědecké publikace a knihy roku

26. 5. 2011, autor: Lucie Kettnerová, rubrika: i-Forum informuje

Na dnešním zasedání Vědecké rady UK bylo předáno celkem pět Cen rektora za nejlepší vědecké publikace, učebnice a skripta roku Univerzity Karlovy. Zároveň z rukou rektora UK převzaly pamětní medaili Univerzity Karlovy dvě významné osobnosti – imunoložka prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc., a historik prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

Cena rektora za nejlepší vědecké publikace, učebnice, skripta roku se uděluje každoročně autorům nebo autorským kolektivům za vědecké publikace, za učebnice a skripta vydané v předchozím kalendářním roce. Návrh na udělení ceny předloží děkan fakulty nebo ředitel součásti UK po projednání v ediční komisi fakulty nebo součásti UK prorektorovi UK pro vědeckou činnost. S cenou je spojena finanční odměna v rozmezí 2 000-10 000 Kč.

Cenu získali:– v oborech společenskovědních:


Mgr. Jana Hubková, Ph.D.

– Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632

Vydalo nakladatelství Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Togga

– v oborech lékařsko-farmaceutických:


prof. MUDr. Radana Königová, CSc.; MUDr. Josef Bláha a kolektiv

– Komplexní léčba popáleninového traumatu

Vydalo nakladatelství Karolinum


– v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních:


prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

– Patterns of Change: Linguistic Innovations in the Development of Classical Mathematics

Vydalo nakladatelství Birkhäuser Basel

– v oborech didakticko-pedagogických:


PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.

– Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín

Vydalo nakladatelství Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze(Cenu za prof. Petráně převzala manželka)– v oblasti propagace UK a jejích součástí:


prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.

– Karolinum

Vydalo nakladatelství Karolinum

Na návrh 1. lékařské fakulty UK obdržela pamětní medaili Univerzity Karlovy prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc., z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF a VFN


Na návrh Filozofické fakulty UK obdržel pamětní medaili Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., z katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.