Rektor UK Václav Hampl ocenil nejlepší vědecké publikace a knihy roku

26. 5. 2011, autor: Lucie Kettnerová, rubrika: i-Forum informuje

Na dnešním zasedání Vědecké rady UK bylo předáno celkem pět Cen rektora za nejlepší vědecké publikace, učebnice a skripta roku Univerzity Karlovy. Zároveň z rukou rektora UK převzaly pamětní medaili Univerzity Karlovy dvě významné osobnosti – imunoložka prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc., a historik prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

Cena rektora za nejlepší vědecké publikace, učebnice, skripta roku se uděluje každoročně autorům nebo autorským kolektivům za vědecké publikace, za učebnice a skripta vydané v předchozím kalendářním roce. Návrh na udělení ceny předloží děkan fakulty nebo ředitel součásti UK po projednání v ediční komisi fakulty nebo součásti UK prorektorovi UK pro vědeckou činnost. S cenou je spojena finanční odměna v rozmezí 2 000-10 000 Kč.

Cenu získali:– v oborech společenskovědních:


Mgr. Jana Hubková, Ph.D.

– Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Leták jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632

Vydalo nakladatelství Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Togga

– v oborech lékařsko-farmaceutických:


prof. MUDr. Radana Königová, CSc.; MUDr. Josef Bláha a kolektiv

– Komplexní léčba popáleninového traumatu

Vydalo nakladatelství Karolinum


– v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních:


prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

– Patterns of Change: Linguistic Innovations in the Development of Classical Mathematics

Vydalo nakladatelství Birkhäuser Basel

– v oborech didakticko-pedagogických:


PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.

– Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín

Vydalo nakladatelství Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze(Cenu za prof. Petráně převzala manželka)– v oblasti propagace UK a jejích součástí:


prof. PhDr. Josef Petráň, CSc.

– Karolinum

Vydalo nakladatelství Karolinum

Na návrh 1. lékařské fakulty UK obdržela pamětní medaili Univerzity Karlovy prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc., z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF a VFN


Na návrh Filozofické fakulty UK obdržel pamětní medaili Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., z katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.