Heslář české avantgardy zaplnil prázdné místo v dějinách literatury

3. června 2011

3. 6. 2011, autor: Lucie Kettnerová, rubrika: Projekty a týmy UK

Několikaleté úsilí Centra výzkumu české umělecké avantgardy, výzkumného centra Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, bylo završeno ve středu 1. června, kdy se slavnostního křtu dočkala publikace Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1910-1958. Na její anglickou mutaci si čtenáři musí ještě chvíli počkat, vyjít by měla na podzim letošního roku.

Heslář české avantgardy je jedním z výstupů Centra výzkumu české umělecké avantgardy, které vzniklo před pěti a jehož garantem je prof. Petr Bílek. Na vzniku publikace se podíleli jak členové Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, tak odborníci z dalších institucí. V rámci projektu doposud vyšlo několik překladů zásadních avantgardních textů, které u nás zatím chyběly. Na podzim tohoto roku by měla vyjít i anglická mutace tohoto hesláře. „Jsem rád, že se nám podařilo vydat další větší publikaci v rámci ediční řady Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, která dělá nejen vzhledem obálky, ale i svým obsahem fakultě čest,“ řekl děkan Filozofické fakulty UK  doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., který se prezentace zúčastnil.

Heslář české avantgardy představuje editor prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. z Ústavu české literatury a literární vědy FF UK:

„Nápad uspořádat a v této podobě vydat knihu vznikl s vědomím, že existuje obdobně koncipovaný heslář ruské či chorvatské avantgardy, ale obdobný český heslář neexistoval. To jsme pociťovali jako určitý deziderát a rozhodli jsme se toto prázdné místo podle našich sil zaplnit. Do projektu jsme se pustili s entusiasmem a nadšením, což nám vydrželo, ale v průběhu několika let přípravy publikace  jsme byli postaveni před nejeden koncepční problém, jak se vyrovnat s nejobtížnější otázkou, která se nabízí, uvažujeme-li o českém moderním umění první poloviny 20. století. Tedy jak vlastně vymezit pojmy moderna a avantgarda.Nakonec jsme se rozhodli začít pracovat s pojmem avantgarda již od 10. let 20. století, kdy poprvé vystupují takové skupiny jako Osma či Skupina výtvarných umělců. Naším úmyslem bylo položit důraz na jeden z aspektů avantgardního umění, a sice aspekt prolínání všech druhů médií a konceptů moderního umění. Snad se nám podařilo dostát původnímu konceptu, který jsme si vytvořili. To by nebylo možné bez výborné spolupráce všech spoluautorů hesláře, zástupců ediční řady Opera Facultatis a Filozofické fakulty.“

Spolu s Heslářem české avantgardy byly prezentovány ještě další dvě publikace z ediční řady Mnemosyne, kterou rovněž zaštituje Filozofická fakulta UK, a to Máchovské interpretace od Michala Charypara a Echa expresionismu. Recepce německého literárního hnutí v české avantgardě (1910–1930) z pera Eva Jelínkové.Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.