21. června 2011

Byly předány Ceny Josefa Hlávky a Cena Milana Sojky

21. 6. 2011; autor: Hlávkovo nadání; rubrika: i-Forum informuje

Zámek v Lužanech u Přeštic na Plzeňsku se stal dějištěm udělení významných cen za vědeckou literaturu za rok 2010 – Ceny Josefa Hlávky a Ceny Milana Sojky. Ceny byly laureátům předány 20. června 2011.

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu je udělována společně s Nadací Český literární fond a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice.

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2010 získávají:

v oblasti společenských věd:

Mgr. Jana Hubková, Ph.D. za knihu Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky

/vydaly Filozofická fakulta UK v Praze a nakl. Togga/

Jana Hubková při přebírání ceny

v oblasti věd o neživé přírodě:

prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. a doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D za knihu Luminiscenční spektroskopie II. Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná emise

/vydalo nakladatelství Academia/

prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. a doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.

v oblasti lékařských věd:

MUDr. Daniel Nalos, MUDr. Dušan Mach a kolektiv za knihu Periferní nervové blokády pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění

/vydalo nakladatelství Grada/

MUDr. Daniel Nalos, MUDr. Dušan Mach přebírají cenu za autorský kolektiv

Odborná porota pracovala ve složení: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prof. Ing. Pavel Fiala, CSc., prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc., prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc., prof. MUDr.Pavel Kalvach, CSc., Mgr. Jan Maršálek,Ph.D., doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc., prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., (předseda).

* * *

Druhým rokem byla udělena CENA  MILANA  SOJKY  za rok 2010. Cena je zřízena k podpoře rozvoje v oblasti společenských věd a k uctění památky vynikajícího vysokoškolského učitele a představitele nezávislého ekonomického vědeckého myšlení prof. Ing. Milana Sojky, CSc. Cenu udělují společně Vysoká škola ekonomie a managementu, o. s. p. a Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

Cenu Milana Sojky za rok 2010 získal:

JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D. za publikaci Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989

JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D.

Před sochou Josefa Hlávky v parku zámku; zleva: JUDr. Benda, PhDr. Sojková, prof. Žák

Ceny předali: za vědeckou literaturu prof. dr. Václav Pavlíček, předseda správní rady Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, a ředitel Nadace Český literátní fond Ing. Michal Novotný.

Cenu Milana Sojky pak předával prof. Pavlíček s prof. Ing. Milanem Žákem, rektorem Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM). O knihách navržených na ocenění hovořil a odbornou porotu představil její předseda prof. RNDr. František Vyskočil.

Součástí slavnostního ceremoniálu byl koncert v sále Českého kvarteta, kde se předání cen uskutečnilo, a prohlídka zámku, zámecké kaple a parku.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.