Na FF UK začala mezinárodní letní škola multilingvismu

21. června 2011

21. 6. 2011; autor: Marie Kohoutová; rubrika: Studenti

Fenoménu mnohojazyčnosti a jeho sepětí s identitou, ekonomikou, jazykovou politikou a vzděláváním se věnuje čtyřdenní mezinárodní doktorandská letní škola, která byla dnes zahájena v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a potrvá do 24. června 2011. Organizátory letní školy jsou Ústav lingvistiky a ugrofinistiky, Ústav germánských studií a Katedra středoevropských studií FF UK.

Mimořádný význam letní školy multilingvismu ve svém úvodním projevu zdůraznil doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc., zástupce ředitele Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky FF UK: „Training Institute in Multilingualism Research je jednou z institucí podílejících se na projektu LINEE, který byl  podporován Evropskou komisí. I když projekt loni skončil, chtěli bychom v něm určitým způsobem pokračovat a dalšími odbornými aktivitami ho udržovat při životě. Jednou z nich je i tato mezinárodní doktorandská letní škola multilingvismu.

Tradice letních škol mnohojazyčnosti začala v Bruselu v roce 2007, pak pokračovala v italském Bolzanu a před třemi lety jsme zahájili novou tradici těchto konferencí v Praze - toto je tedy již  třetí ročník pořádaný na Univerzitě Karlově. I my zachováváme strukturu projektu LINEE rozděleného do čtyř tematických oblastí: mnohojazyčnost a identita, mnohojazyčnost a jazyková politika, mnohojazyčnost ve vzdělání a mnohojazyčnost a ekonomika.

Do historie lingvistiky se jedinečným způsobem zapsala Pražská lingvistická škola, která ve 20. a 30. letech 20. století patřila ke světové lingvistické špičce. Na její odkaz navazujeme, ale podstatně ho rozšiřujeme, neboť Pražská lingvistická škola se mnohojazyčností příliš nezabývala, i když Československo v té době bylo přirozeně multilingvní zemí. Nová etapa mnohojazyčnosti je něčím, co začalo před dvaceti lety s otevřením země po pádu železné opony. Je jasné, že Praha a multilingvismus dnes patří k sobě,“ uzavřel své úvodní slovo doc. Nekvapil.

„Těžko jste pro své jednání mohli zvolit vhodnější město, než je Praha,“ ujal se oficiálního zahájení letní školy multilingvismu prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., proděkan FF UK pro vědu a výzkum. „Nejde jen o světově proslulou Pražskou lingvistickou školu. Je třeba si uvědomit i to, že mnohojazyčnost a problémy s ní spojené hrály v historii střední Evropy a zejména v českých zemích a v Praze velkou roli. Před rokem 1918, před rozpadem Rakouska-Uherska,  zde koexistovalo mnoho národností mluvících různými jazyky,  jejichž příslušníci spolu sloužili v armádě, navštěvovali společné školy a zakládali národnostně smíšené rodiny, což v životě společnosti přinášelo vážné politické, ekonomické, společenské, kulturní a koneckonců i jazykové  problémy.“Účastníky konference čeká náročný program, který tvoří šest plenárních přednášek hostujících profesorů, dvě „poster sessions“ (plakátové prezentace projektů studentů PhD.) a čtyři semináře-workshopy. Přihlásila se řada mladých badatelů z České republiky, Maďarska, Chorvatska, Belgie a Spojených států.

první poster z prezentace studentů PhD.

Učiteli mezinárodní doktorandské letní školy jsou významné zahraniční osobnosti, které se účastnily evropského projektu LINEE, Rita Franceschini, Iwar Werlen, Peter Weber, Erzsébet Barát, ale i domácí odborníci jako Miroslav Hroch a Ivo Vasiljev.

* * *

Interdisciplinární projekt LINEE (Languages in a Network of European Excellence, 2006–2010) vznikl a byl realizován v rámci 6. rámcového programu Evropské komise. Pracovalo na něm devět evropských univerzit a osm desítek badatelů. Byl zaměřen na výzkum jazykové rozmanitosti v Evropě (zejména v oblastech kultury, politiky, vzdělávání a ekonomiky) - lepší poznání jazykové rozmanitosti Evropy a pochopení problémů, které přináší, jsou klíčem k úspěšné integraci Evropy.

tisková zpráva k letní škole multilingvismu

prezentace projektu Linee
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.