Intelektuál musí být angažovaný, jinak není intelektuál

24. června 2011

23. 6. 2011, autor: P.K., rubrika: i-Forum informuje

Francouzský velvyslanec v České republice pan Pierre Lévy předal ve čtvrtek 23. června 2011 prorektorovi analýz a strategií UK prof. Stanislavu Štechovi Řád důstojníka Akademických palem. Profesor Štech byl na vyznamenání navržen pro dlouhodobou aktivitu, jíž přispívá k rozvoji česko-francouzské spolupráce, zvláště za svůj přínos k rozvoji intelektuálního dialogu mezi oběma zeměmi. Těsně před předáním ocenění se nám podařilo panu prorektorovi položit několik otázek.

Čím si získala Francie vaše srdce?

V roce 1970 se mi podařilo získat stipendium do československé sekce na Carnotově lyceu v Dijonu. Během pobytu jsem se do této země zamiloval, ale neztratil jsem současně kritický odstup. Pozoroval jsem zvláštnosti a slabůstky Francouzů a neustále jsem vše porovnával s českou kulturou, což mi umožnilo ujasnit si přednosti obou kultur.

V Česku propagujete francouzský vzdělávací model. V čem se lišilo francouzské lyceum od českých gymnázií?

Během studia v Dijonu jsem získal obdiv k francouzskému systému vzdělávání, ke způsobu, jakým jsme byli nuceni zaujímat kritické postoje. Diskuse probíhaly na základě práce s textem a přes víkend jsme se hodiny připravovali, četli a rozebírali. Následovné diskuse vypadaly jako rétorická cvičení, ale vše bylo podloženo tvrdou prací. Pro kritický odstup jako předpoklad porozumění a aktivních postojů je důkladná příprava nutná, což si dnes v Česku, kdy je ve škole propagován jako moderní trend hlavně hodně diskutovat, málokdo uvědomuje.

Není Vám lhostejný veřejný prostor, vyjadřujete se k problematice terciárního školství, spoluorganizoval jste kolokvium o budoucnosti Evropy…

Intelektuál je někdo, kdo musí být angažovaný, jinak totiž není intelektuál. Angažovanost ve Francii není nadávkou. To je věc, která se mi u nás v posledních letech jeví potřebnější, než kdy dříve.

V současné době se snažím podpořit pokračování československých sekcí francouzských lyceí. Dnes, kdy rodiče platí dětem stáže v cizině, taková věc možná vypadá archaicky, ale je unikátní. Uvědomuji si, že kdyby bylo potřeba platit ono, z pohledu moudrých vrchních vrstev naší společnosti, minimum, tak bych býval nikdy nikam nejel. Byl bych tedy velmi rád, kdyby sekce s malými obsahovými změnami pokračovaly.

Vaše spolupráce s Francií pomohla také univerzitě ...

Moje kooperace s Francií byla velmi intenzivní už od osmdesátých let, kdy bylo možné si nechat posílat knihy, ale po roce 1990 intenzita ještě zesílila a vyvrcholila uzavíráním dohod mezi naší univerzitou a univerzitou Paris 8 Saint Denis v Paříži, spoluprací s Národním ústavem pedagogického výzkumu (INRP) a především uzavřením smouvy s Coll?ge de France.

Ocenění bylo ustaveno císařským dekretem dne 17. března 1808 a v roce 2002 a nahradilo původní vyznamenaní důstojnik Akademie nebo důstojnik veřejného vzdělávání Řádem Akademických palem. Řád je určen k ocenění zásluh univerzitních pracovníků za jejich významnou činnost v oblasti školství nebo za podíl na rozvoji mimoškolního a odborného vzdělání. Mimo univerzitní rámec mohou vyznamenání rovněž získat osoby za vyznamné zásluhy v oblasti školství či kultury. Řád má tři stupně: rytíř, důstojník a komander, což je stupeň nejvyšší. Akademické palmy mohou být uděleny také cizím státním příslušníkům či Francouzům žijícím v zahraničí. Na návrh francouzského ministra zahraničních věcí řád cizincům uděluje premiér Francouzské republiky.


Projev francouzského velvyslance v České republice pana Pierra Lévyho
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.