Na naší univerzitě budou vždy důležitější znalosti než diplom a titul

30. června 2011

30. 6. 2011, autor: P.K., rubrika: i-Forum informuje

Zahradní slavností ve Valdštejnské zahradě zakončil včera Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy letošní akademický rok 2010/2011. Na sedmnáctém setkání přivítal výkonný místopředseda prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektora prof. Václava Hampla, děkanku Pedagogické fakulty doc. Radku Wildovou a senátorku RNDr. Alenu Palečkovou, která nad celou akcí převzala záštitu.

V příjemném prostředí Valdštejnské zahrady přivítala hosty senátorka RNDr. Alena Palečková. Vyslovila přitom přání, aby i v budoucnu mohli být absolventi Univerzity Karlovy hrdí na to, že tuto školu absolvovali a že naše univerzita nikdy nebude patřit mezi školy, kde diplom a titul jsou důležitější než znalosti, které člověk během studia nabude.

„V tomto mnohdy chaoticky a často překotně spěchajícím světě je dobré mít i zdánlivě okrajové záchytné body, malé jistoty našich uspěchaných životů, plných velkých problémů, bezpečná místa, přinášející přátelské chvíle, jako je tato,“ připomněl ve svém projevu k absolventům UK rektor prof. Václav Hampl.

Při hodnocení uplynulého akademického roku pak rektor Hampl vyzdvihl přijetí Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na léta 2011–2015, který určuje „v této nezřídka nepřehledné době zřetelný směr a trasu naší společné cesty“. Jak prof. Hampl zdůraznil, realizace dokumentu by univerzitu mohla v mezinárodním kontextu proměnit na konkurenceschopnou výzkumnou univerzitu, jež by patřila do jednoho procenta světových nejelitnějších vzdělávacích a výzkumných institucí.

Děkanka Pedagogické fakulty doc. Radka Wildová se ve svém projevu zaměřila na důležité téma, jímž je „Společnost vědění, její škola a její učitelé“. Reagovala i na návrhy zkrácení doby studia pro učitele předložené poradním a konzultačním orgánem vlády NERV. „Základním předpokladem, aby učitelé těmto rostoucím a stále naléhavějším požadavkům dostáli, je růst kvality jejich odborné přípravy. V příkrém rozporu s tím je opakovaně vyvstávající požadavek vzdělávání učitelů redukovat – dokonce na pouhé středoškolské, doplněné ,nějakými prakticistně orientovanými kurzy‘,“ připomněla doc. Wildová.

Zahradní slavnost, které po dlouhé době přálo i slunečné počasí, zakončilo vystoupení Dixielandu 1. lékařská fakulty.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.