19. září 2011

Na první pohled. Na první pohled. I naše tvář prozrazuje, zda jsme schopni obstát v boji

19. 9. 2011; autor: Marie Kohoutová; rubrika: Projekty a týmy UK

Vzhled lidské tváře má kromě estetického hlediska mnoho sociálních aspektů. Ať už jde o ženskou nebo mužskou tvář, na základě jejího vzhledu nositeli vědomě nebo nevědomě přisuzujeme určité osobnostní charakteristiky, vlastnosti nebo přitažlivost. Na rysy tváře ve vztahu k agresi a konfrontaci se zaměřuje projekt Katedry obecné antropologie FHS a Katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK nazvaný Vztah morfologie tváře a schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci. Můžete se ho účastnit i vy!

Cílem čtyřletého projektu, na kterém spolupracují také badatelé ze zahraničních univerzit, je testovat vztahy mezi atraktivitou tváře, dominancí a barvou očí v mezikulturním kontextu, prozkoumat vliv barvy duhovky na výběr partnera v rámci hypotézy rodičovského imprintingu a teorie neotenie a sledovat mezikulturní rozdíly v hodnocení dominance a atraktivity metodami GMM.

Výzkum probíhá méně obvyklou formou on-line dotazníku, který respondent anonymně vyplní a ohodnotí v něm 55 fotografií tváří. Výzkum je podporován v rámci projektu „Propojení psychologických charakteristik s tvaroprostorem lidské tváře a těla“. (GAČR P407/11/1464)

„V tomto případě jsme se ptali, zda existuje vztah mezi schopností obstát ve fyzické konfrontaci a charakteristikami tváře. Tedy jestli je možné z rysů mužského obličeje odhadnout reálnou schopnost obstát v souboji s protivníkem,“ přibližují projekt Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. (Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK) a Bc. Vít Třebický (Katedra obecné antropologie, FHS UK). „Abychom dokázali získat co největší množství dat v relativně krátkém časovém úseku, rozhodli jsme se pro on-line formu dotazníku, který zároveň hodnotitele nejméně obtěžuje a nechává rozhodnutí účastnit se výzkumu pouze na nich samotných. Našeho výzkumu se v tuto chvíli zúčastnilo asi 950 osob.“

Předběžné výsledky podle řešitelů projektu poukazují na skutečnost, že muži i ženy jsou schopni rozpoznat na základě předložených fotografií zápasníků kombinovaných bojových sportů (MMA – Mixed Martial Arts) jejich míru úspěšnosti v absolvovaných zápasech a že tato schopnost koresponduje s hodnocenou mírou agresivity přisuzované pouze na základě rysů obličeje. „Z evoluční perspektivy může být schopnost odhadnout fyzickou zdatnost soupeře na základě morfologie jeho obličeje adaptivní a může zvýhodňovat jak jedince nesoucí tyto obličejové charakteristiky, tak i jedince schopné tyto charakteristiky správně interpretovat,“ vysvětluje důležitost včasného rozpoznání agrese pro přežití jedince i společenství Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.

Výzkum vnímání obličejových rysů a vztahu hodnocení lidské tváře k určitým osobnostním a fyzickým charakteristikám je teprve v počáteční fázi, takže v tuto chvíli praktická aplikace výsledků není možná a není ani záměrem projektu.

Výzkumu se můžete zúčastnit i vy!

Výzkum probíhá on-line, spočívá ve vyplnění krátkého anonymního dotazníku a v ohodnocení 55 fotografií tváří. Celkově zabere přibližně 15 minut a určitě se u něj nebudete nudit. Výzkum je zcela anonymní, nebudete nikam zadávat své jméno ani kontaktní údaje (jestliže nebudete chtít, abychom vás kontaktovali ohledně výsledku). Budeme více než potěšeni, pokud odkaz na výzkum rozšíříte mezi své přátele, známé, kolegy atd. Zúčastnit se mohou všichni ve věku 18–50 let.

CHCETE-LI SE VÝZKUMU ZÚČASTNIT, KLIKNĚTE

Děkujeme předem za vaši pomoc; pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně tohoto výzkumu, neváhejte se zeptat.

a

Mgr. Karel Kleisner, Ph.D,. vystudoval obor biologie na Přírodovědecké fakultě UK a v současnosti se na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK zabývá teorií v biologických vědách. Podílel se editorsky i autorsky na knihách Biologie ve službách zjevu – K teoreticko-biologickým myšlenkám Adolfa Portmanna a Umwelt – koncepce živého světa Jakoba von Uexkülla.

Bc. Vít Třebický, člen skupiny etologie člověka na KOA FHS, ve které se zabývá výzkumem fyzické atraktivity. Pracoviště je součástí Katedry obecné antropologie FHS UK.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.