22. září 2011

Pozměňovací návrh novely zákona může způsobit totální kolaps činnosti vysokých škol

22. 9. 2011, autor: P. K., rubrika: i-Forum informuje

Zástupci Rady vysokých škol (RVŠ) dnes po mimořádném sněmu vyjádřili zásadní nesouhlas s pozměňovacím návrhem novely zákona o rozpočtových pravidlech a odmítli rovněž úpravy, které bez jejich vědomí provedlo MŠMT ve věcném záměru zákona o vysokých školách.

Přechod veřejných vysokých škol a výzkumných institucí do režimu státní pokladny, který pozměňovací návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech předpokládá, znamená, že by tyto instituce musely povinně vést účty u České národní banky a současně by přešly na systém státní pokladny. Ministerstvo financí by získalo oprávnění ke krátkodobému ukládání nebo investování prostředků na finančním trhu a mohlo by bez jakéhokoliv přesnějšího zákonného vymezení přímo stanovovat termíny a rozsah platebního režimu na účtech v ČNB.

Zástupci RVŠ a MŠMT na tiskové konferenci v Karolinu

„Panují velké obavy, že přechod na tento systém se všemi důsledky, tedy i praktickými, by mohl vést k totálnímu kolapsu činnosti vysokých škol. Nevím, zda si poslanci dostatečně uvědomili důsledky, které se projeví až při praktickém vstupu do systému,“ upozornil JUDr. Marek Hodulík, předseda legislativní komise RVŠ. Předseda ekonomické komise RVŠ doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., uvedl, že tento krok „znamená velmi výrazný zásah do akademické samosprávy a autonomie veřejných škol. Návrh je navíc v rozporu se současným zákonem o vysokých školách“.

Přítomní zástupci Rady rovněž odmítli změny, které byly bez projednání s reprezentacemi vysokých škol provedeny v poslední zveřejněné verzi věcného záměru zákona o vysokých školách. „Máme obavu, že snižováním možné účasti studentů na práci akademických senátů by mohlo dojít k jistému poškození. Totéž se týká změn tradičních struktur, které dělají univerzity univerzitami – tedy oné decentralizace rozhodování. Z politické sféry je cítit zájem výrazným způsobem posílit koncentraci rozhodování v pozici rektora,“ zdůraznil prof. RNDr. Jiří Zlatuška, místopředseda RVŠ.

Mimořádný sněm Rady vysokých škol se rovněž věnoval řadě svých koncepčních připomínek, které nebyly ze strany MŠMT v připravovaném věcném záměru vysokoškolského zákona přijaty nebo vyřešeny. Především v souvislosti s vyhodnocením a zveřejněním zahraničních zkušeností se zavedením školného se Rada vysokých škol ztotožnila se stanoviskem Studentské komory RVŠ a odmítla zavedení školného na veřejných vysokých školách.


Více o mimořádném zasedání RVŠ:


Záznam z tiskové konference naleznete zde

Informace o usnesení ze zasedání sněmu Rady vysokých škol
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.