Zemřel prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 25. září 2011 zemřel po delší nemoci ve věku 72 let bývalý proděkan 1. LF UK a emeritní přednosta Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.

Narodil se 5. prosince 1938 v Praze, kde také dokončil v roce 1957 svá středoškolská studia. Promoval v roce 1964 na Fakultě Všeobecného lékařství UK v Praze. Od roku 1964 do roku 1993 působil na Hlavově I. patologicko-anatomickém ústavu. V roce 1973 složil atestaci I. stupně z oboru patologie, v roce 1978 atestaci II. stupně z téhož oboru. V roce 1981 obhájil kandidátskou dizertační práci a získal titul CSc., v roce 1988 obhájil doktorskou dizertační práci a obdržel titul DrSc. V roce 1989 byl jmenován a ustanoven docentem pro obor patologie. V roce 2001 byl jmenován profesorem patologie.

prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.

Pan profesor Milan Elleder stál v roce 1994 u zrodu dnešního Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, v jehož čele byl až do roku 2009. Toto pracoviště vzniklo sloučením Diagnostického centra dědičných metabolických poruch prof. Hyánka a Laboratoře pro výzkum proteosyntesy dr. Ledvinové. Tím byla od počátku dána úzká propojenost vědecko-výzkumné a diagnostické práce na poli dědičných metabolických poruch.

Mezi zásluhy pana profesora Milana Elledera bezesporu patří i podpora rozvoje postgraduálního studia biomedicíny na Univerzitě Karlově. Profesor Milan Elleder byl jedním ze zakládajících členů koordinační rady pro studium Biomedicíny, která je asociací biomedicínsky zaměřených fakult UK a pracovišť AV ČR. Byl známou osobností v české vědecké komunitě prosazováním moderního způsobu evaluace výzkumné práce a podporou základního výzkumu v biomedicíně.

Byl členem vědecké rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR a Fyziologického ústavu AV ČR, členem Společnosti českých patologů, České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, European Society of Patology, European Study Group on Lysosomal Diseases (ESGLD), kde působil jako člen výboru zvolený celoevropským hlasováním. Byl i členem Akademického sněmu AV ČR, Učené společnosti ČR a České lékařské akademie. Byl nositelem řady cen včetně Ceny ministra zdravotnictví ČR a ceny Učené společnosti ČR. V minulosti vykonával funkci proděkana pro vědu 1. LF UK (1990–1996).

Profesor Milan  Elleder se systematicky zabýval studiem patogenetických mechanizmů u lysosomálních onemocnění a v problematice Niemann-Pickovy nemoci a neuronální ceroid-lipofunscinosy byl mezinárodně uznávanou autoritou, která stála při definování těchto nemocí. Jako zvaný řečník se účastnil konferencí a sympozií v zahraničí. Je autorem 221 odborných publikací, které byly více než 1800krát citovány. Vedle toho je profesor Milan Elleder autorem řady výukových materiálů, z nichž stojí za zmínku zejména Vybrané kapitoly z biologie buňky, které jsou dnes k dispozici studentům v rámci e-learningu 1. LF UK. V letošním roce byl navržen 1. lékařskou fakultou UK na udělení Národní ceny vlády Česká hlava.

V panu profesoru Milanu Ellederovi ztrácí Univerzita Karlova, Všeobecná fakultní nemocnice, český i mezinárodní biomedicíncký výzkum svého významného představitele a člověka, který zásadně ovlivnil rozvoj českého zdravotnictví a vysokého školství v posledním více než půlstoletí.

Čest jeho památce!

Rozloučení s panem prof. MUDr. Milanem Ellederem, DrSc. proběhne

v pátek 30. 9. 2011 v 10.00 hodin ve Velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

121 08  Praha 2,  Kateřinská 32


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.