12. listopadu 2011

Centrum vizuální historie Malach zve na Den otevřených dveří

CVH Malach při MFF UK je veřejnosti otevřeno každý pracovní den kromě pondělí (podrobnosti najdete na webových stránkách – http://www.malach-centrum.cz). Pro zájemce, kteří během týdne nemohou z nejrůznějších důvodů Centrum Malach navštívit, jsme opět připravili Den otevřených dveří, který se letos uskuteční v sobotu 12. listopadu 2011 od 10.00. Vítáni jsou všichni, kdo by se s unikátní databází svědectví pamětníků chtěli seznámit.

V Centru vizuální historie Malach na Malostranském náměstí 25 je pro studenty Univerzity Karlovy a další zájemce zpřístupněn jedinečný archiv rozhovorů s pamětníky historie 20. století: najdete zde audiovizuální záznamy rozhovorů se Židy a Romy přeživšími holocaust, ale také příběhy politických vězňů nebo zachránců a osvoboditelů. Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation Institute, který je v CVH Malach bezplatně k dispozici on-line, je sbírkou 52 000 individuálních osudů a pohnutých příběhů, které dokumentují a ilustrují zásadní události soudobých dějin. Kromě 1 000 rozhovorů v češtině a slovenštině zde lze najít interview v dalších 30 jazycích. Archiv tedy mapuje dějiny uplynulého století v globálním kontextu a z nejrůznějších hledisek.

Studenti zde mohou zpracovávat nespočet různých témat v rámci svých ročníkových, seminárních, ale také bakalářských, diplomových či disertačních prací. V celosvětovém měřítku byl již Archiv vizuální historie USC SFI využit ve více než 50 odborných publikacích a bezmála 200 univerzitních kurzů a seminářů.

Z organizačních důvodů prosíme zájemce, aby svou plánovanou návštěvu oznámili e-mailem na nebo telefonicky na 221 914 391.















Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.