27. října 2011

Týden čtenářské gramotnosti na Pedagogické fakultě UK v Praze

27. 10. 2011; autor: Karolina Duschinská; rubrika: Projekty a týmy UK

Ve dnech 30. října – 4. listopadu 2011 otevře PedF UK v Praze své brány všem, kteří se zajímají o rozvoj dětského čtenářství.

Týden čtenářské gramotnosti připravuje tým řešitelů projektu ESF Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy, na programu budou aktivity projektu určené pedagogické veřejnosti i řada doprovodných akcí, které organizují další pracovníci fakulty.

V pondělí bude zpřístupněna výstava oceněných žákovských prací celostátní soutěže Čti a tvoř! Úterní program nabídne od 18 hodin již tradiční fakultní autorské čtení, tentokrát věnované básnické tvorbě pro děti. Své verše přednese spisovatel Alois Marhoul, hudební doprovod zajistí písničkář Radovan Rybák. Ve středu fakulta ožije dětskými návštěvníky, uskuteční se celostátní setkání žáků a učitelů, kteří celý rok aktivně spolupracovali na řešení projektu. Vrcholem týdne bude dvoudenní mezinárodní konference; čtvrteční program nabídne dopoledne plenární vystoupení, včetně referátu prezidenta evropské asociace čtenářství Gerryho Shiela ze Skotska, odpoledne se uskuteční odborné sekce a workshopy. V pátek bude konference završena kulatým stolem na téma aktuální otázky rozvoje čtenářství. Na konferenci je přihlášeno více než 120 účastníků z řad vysokoškolských pracovníků, zaměstnanců státních institucí zabývajících se vzděláváním a především učitelů základních a středních škol.

Informace na www.cteme.eu

Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy

Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy je realizován Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v období 1. prosince 2009 až 31. května. Je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovaného z ESF a jeho hlavním řešitelem je doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., děkanka pedagogické fakulty a členka katedry primární pedagogiky. Jeho hlavní zaměření cílí na žáky a učitele mimopražských škol ze Středočeského, Plzeňského, Královéhradeckého, Pardubického a Jihomoravského kraje, 20 spolupracujících pilotních škol a pracovníky ČŠI.

Cílem a zaměřením projektu je zvýšit úroveň čtenářské gramotnosti žáků podle současných odborných poznatků, rozšířit kvalifikaci pedagogických pracovníků, zpracovat a inovovat metodické a výukové materiály včetně webových aplikací. Rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti jsou zde předpokladem k osvojení klíčových kompetencí, které jsou nedílnou součástí vybavenosti jedince a jeho uplatnění na trhu práce, jak sdělila doc. Wildová. Na základě výsledků analýzy a výstupů v průběhu projektu budou inovovány ŠVP, a to v intencích vzdělávacích oblastí a průřezových témat RVP ZV.

Další částí projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využití nejnovějších metod pro zavádění inovativních nástrojů pro podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole či v mimoškolním zařízení. Pedagogičtí pracovníci budou poté schopni reagovat na nejnovější poznatky a aktuální informace z oblasti vědy, výzkumu, ale i praxe sledované oblasti. Mezi hlavní cíle tedy patří rozvoj čtenářské gramotnosti žáků ZŠ, realizace dalšího vzdělávání učitelů a ČŠI, vytvoření a ověření diagnostických nástrojů, tvorba metodických a didaktických materiálů, organizace konference s učitelskou a žákovskou sekcí a vydání odborné monografie a metodiky příkladů dobré praxe.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.