31. října 2011

Prezident udělil státní vyznamenání. Tři patří odborníkům spojeným s UK

31. 10. 2011, autor: red., rubrika: i-Forum informuje

U příležitosti řádového dne 28. října 2011 ocenil prezident republiky celkem 21 významných českých osobností. Medaili za zásluhy získaly i tři osobnosti, které působí na Univerzitě Karlově nebo jsou s ní nerozlučně spjaty.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy prof. PhDr. Martinovi Hilskému, CSc., za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství.

Prof. Martin Hilský je vynikající český anglista, shakespearolog, překladatel a profesor anglické literatury na FFUK v Praze. Mimořádného uznání se dočkaly především jeho vynikající překlady Shakespearových dramat, jež žijí na českých divadelních scénách.  Je autorem řady odborných děl a esejů o britské a americké literatuře. Za své vědecké a překladatelské dílo obdržel mnoho našich i zahraničních ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy prof. Dr. Janu Kruliši-Randovi za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Prof. Jan Kruliš-Randa je český vlastenec, manažer a vysokoškolský učitel, který se celý svůj život, jehož větší část strávil v exilu, angažuje pro naši zemi. Jako účastník protestu studentů proti únorovým událostem v roce 1948 byl režimem pronásledován a o rok později uprchl do zahraničí. Jako  národohospodář, vysokoškolský profesor a manažer působil v Německu, USA a především ve Švýcarsku. Spolupracoval s protikomunistickým exilem, krajanskými spolky  a významně se angažoval  ve prospěch českých posrpnových emigrantů. Po roce 1989 pomáhá českým vysokým školám a věnuje se podpoře jejich studentů. Letos se dožil 85 let.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy prof. PhDr. Petru Piťhovi, CSc., za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Prof. Petr Piťha je český katolický kněz, vědec a politik. V letech 1992 – 94 zastával post ministra školství ČR. Je významnou osobností naší bohemistiky a pedagogiky a patří k zakladatelům české matematické lingvistiky. Ve svém rozsáhlém vědeckém a publicistickém díle se věnuje i životopisům významných osobností naší církevní historie, otázkám výchovy, vzdělání a vývoje našeho školství. Za svou odbornou i veřejnou aktivitu získal řadu  ocenění.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.