9. listopadu 2011

Antonín Holý převzal medaili na konferenci o bariérách mezi vědou a průmyslem

9. 11. 2011, autor: Jan Šilhan, rubrika: i-Forum informuje

Vynikající český chemik prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult. obdržel v pátek 4. listopadu stříbrnou pamětní medaili za dlouholetý výzkum virostatik a vývoj léků, které pomáhají pacientům po celém světě s léčbou AIDS. Ocenění profesoru Holému předal předseda Senátu PČR Milan Štěch během konference akademiků a zástupců průmyslu, kteří debatovali o překážkách ve vzájemné spolupráci a možnosti jejich řešení.

Páteční setkání s názvem Problémy spolupráce mezi akademickou a komerční sférou mělo za cíl pojmenovat nejčastější komplikace, kvůli kterým v posledních letech vědci nenacházejí soulad s představami zástupců průmyslových oborů. Symbolicky tak v úvodu semináře oba tábory potleskem ocenily vědce, jehož badatelské výsledky díky dlouholeté spolupráci s americkou distribuční společností nyní ve světě využívá kolem 95 procent pacientů s AIDS.

Profesor Holý, který letos slaví 75. narozeniny, spoluvytvořil dosud nejúčinnější lék na AIDS i hojně využívaný prostředek k léčbě hepatitidy typu B nebo pásových oparů. „Je to člověk, který je pro nás nesmírnou inspirací. Je to inspirace jak pro jeho spolupracovníky, tak i pro nastávající vědce, protože ukazuje, že člověk musí být zaujatým vědcem, musí věřit své myšlence a pracovat celý život. Pan profesor je navíc důkazem, že spolupráce mezi akademickou a komerční sférou může fungovat, a to s velkým úspěchem,“ uvedl ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR prof. RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Po slavnostním předání pamětní medaile hosté začali diskutovat nad vlastním programem semináře, tedy hodnocením vztahů vědecké obce a průmyslu. Ty jsou podle většiny řečníků zatíženy zejména požadavkem na dlouhodobý výzkum ze strany vědců, a naopak snahou podniků okamžitě převést výsledky výzkumu do praxe.

K lepší spolupráci by tak mohl přispět podíl komerční sféry na vzdělání vědeckých pracovníků, podpůrné projekty, atraktivní pobídky pro zahraniční investice nebo citlivější komunikace. „V České republice není příliš mnoho velkých finančních partnerů. Chybí tu startovní kapitál. Chybí tu daňové pobídky pro tu spolupráci,“ řekl rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Zlepšení lze podle něj hledat ve větším vzájemném respektu k odlišným zájmům a akademické svobodě v bádání.

Na lhostejnost k potřebám dlouhodobého výzkumu upozornil i emeritní generální ředitel firmy Zentiva Ing. Jiří Michal. „Co nám chybí, je porozumění v rozdílnostech. Akademická sféra nemůže pracovat jako industriální sféra. Ale pokud nebude fungovat komerční sféra, nebude ani na dlouhodobý výzkum. Skutečné bohatství země je ale založena na soustavném zvyšování intelektu a systematické investice do vědy a výzkumu,“ upozornil Michal.

S požadavkem kvalitního vysokoškolského vzdělávání vědců se na účastníky konference obrátili i další zástupci podnikatelů. Podle generálního ředitele firmy Siemens v ČR Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., by školy měly ve studentech pěstovat abstraktní i kritické myšlení a schopnost spojit profesionalitu s kreativitou. Na firmách pak stojí, aby doktorandům aktivně otevřely cestu do praxe. „Musíme přestat mluvit a začít konat. Chceme, aby Česko bylo mozkovna, nikoliv montovna, ale stále si myslím, že pro to neděláme dost,“ uvedl Palíšek s tím, že jako příklad zmínil spolupráci své firmy s 16 školami.

Předseda Senátu PČR Milan Štěch a předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš na závěr konference seznámili účastníky se zněním společně podepsaného memoranda, v němž deklarují, že akademický výzkum má sloužit hlavně rozvoji vědních disciplín bez přímé závislosti na komerčních zájmech.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.