18. listopadu 2011

Ceny Josefa Hlávky jsou rozděleny

18. 11. 2011, autor: Lucie Kettnerová, rubrika: i-Forum informuje

V předvečer studentského svátku 17. listopadu převzali přední akademičtí pracovníci a mladí vědci ocenění Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Slavnostní vyhlášení proběhlo už tradičně na zámku v Lužanech u Přeštic.

Medaili Josefa Hlávky v roce 2011 na návrh rektora Univerzity Karlovy obdržela  

                            prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

Vynikající, mezinárodně uznávaná lékařka, která se celý svůj profesní život věnuje léčbě popálenin a plastické chirurgii na pracovištích 3. LF UK, FN Královské Vinohrady. Především její zásluhou byla zde v roce 1990 založena Klinika popáleninové medicíny, kterou jako přednostka několik let úspěšně vedla. Mezi personálem a hlavně mezi pacienty byla velmi oblíbená pro profesionálně bezvadný a hluboce lidský přístup. Velmi aktivně se podílela na výzkumných projektech, řešících psychologické a etické problémy u těžce popálených. Byla řešitelem řady grantů, publikovala především v zahraničí více než 80 vědeckých prací. Je autorkou čtyř monografií a spoluautorkou desítek publikací a přednášek. Je členkou mnoha národních a mezinárodních lékařských společností, ve kterých zastávala a zastává významné funkce. Její činnost je v zahraničí velmi ceněna. Podílela se a podílí se i na pregraduální a postgraduální výuce lékařů, kterým vždy nezištně pomáhala při profesním růstu i v osobním životě.

Cenu Josefa Hlávky v roce 2011 získalo celkem 14 studentů a mladých pracovníků Univerzity Karlovy:

Mgr. Jana Bělochová, Právnická fakulta UK

Mgr. Tomáš Koblížek, Filozofická fakulta UK

PhDr. Jan Herman, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

Bc. Barbora Votavová, Fakulta sociálních věd UK

Mgr. Daniela Fornůsková Burská, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK

MUDr. Markéta Kubričanová Žaliová, PhD., 2. lékařská fakulta UK

MUDr. Miroslava Čedíková, Lékařská fakulta Plzeň UK

Mgr. Pavlína Hašková, Farmaceutická fakulta UK

RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK

RNDr. Jiří Pospíšil, PhD., Matematicko-fyzikální fakulta UK

Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

Mgr. Jakub Marek, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK

Bc. Lenka Žáková, Evangelická teologická fakulta UK

Mgr. Martin Kočí, Katolická teologická fakulta UK

Někteří z oceněných nám odpověděli na otázku:

Co vám v poslední době udělalo radost v oblasti vědy a výzkumu?

Mgr. Jana Bělochová, Právnická fakulta UK

Nedávno jsem v novinách četla článek o českém lékaři Bohdanu Pomahačovi, který provedl jako jeden z prvních na světě transplantaci obličeje. Stalo se tak v americkém Bostonu, kde se Pomahač po velmi krušných začátcích vypracoval na kapacitu ve svém oboru, v současné době zde Pomahač působí jako šéf popáleninové kliniky. Potěšilo mě, že jde právě o lékaře pocházejícího z naší země, který provádí tak náročné operace a dává druhou šanci lidem, kteří v ní už nedoufali.

Je nepochybné, že za dnešními Pomahačovými úspěchy leží léta dřiny a trpělivosti. Jak je ale vidět, vyplatilo se a plastická chirurgie se opět posunula o notný krok kupředu.


MUDr. Miroslava Čedíková, Lékařská fakulta Plzeň UK

Co mně ve světě vědy, potažmo v mém oboru udělalo poslední dobou radost? Na to pro mě není lehké odpovědět, snad i proto, že se v tomhle světě teprve „rozkoukávám“, že jsem v něm zatím příliš krátce. Co mě ale neobyčejně potěšilo jako vědce, ale hlavně jako člověka, bylo setkání s paní profesorkou Radanou Königovou, která je podle mého názoru nejvýznamnější ženou české medicíny 20. století. Proto pro mě bylo silným zážitkem, že jsem se s ní i mnoha jinými osobnostmi mohla osobně setkat na slavnostním předávání Cen Josefa Hlávky.

Mgr. Daniela Fornůsková Burská, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK

Velmi mě potěšilo schválení a zahájení projektu Evropské unie ELI (Extreme Light Infrastructure), který je výsledkem spolupráce 40 výzkumných institucí ze 13 členských zemí a klade si za cíl vybudování nejmodernějšího laserového zařízení. Základ by měla tvořit tři vzájemně sdružená laserová centra, z nichž jedno bude umístěno v Dolních Břežanech. Pro Českou republiku je projekt zárukou přístupu k evropským prostředkům, skýtá velkou šanci významně pozvednout infrastrukturu pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti fyziky a materiálového inženýrství a je lákadlem pro špičkové vědce z celého světa. Osobně mě, z perspektivy molekulární a buněčné biologie, zaujal potenciál zařízení zlepšit techniky biomedicínského zobrazování, možnost zachytit nanometrové detaily přímo v živé buňce a s časovaným rozlišením sledovat odezvu buněk na různé vnitřní a vnější podněty.Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

V oblasti vědy, které se věnuji, mě nejvíce potěšilo společné úsilí FTVS UK a Českého olympijského výboru rozvíjet výzkum vrcholového a olympijského sportu. Česká republika po roce 1990 nechala tuto oblast bez podpory. Sama jsem jako bývalá reprezentantka ČR mohla často jen závidět zajištění a podporu v některých ostatních zemích. Měla jsem možnost v rámci řešení projektu GA UK navštívit obnovené laboratoře v Lipsku, kde se mj. připravuje i poslední vítěz OH v Pekingu v „mém“ triatlonu. Mezinárodní spolupráce s touto laboratoří ve mně vzbuzuje naději i srovnání. Vím, že na fakultě disponujeme kvalitními osobnostmi, a doufám, že jejich potenciál nebude zmařen nedostatečným financováním výzkumu v ČR a neexistencí zvláštního programu pro specifickou oblast sportu. Jsem proto ráda, že mohu pracovat na této žádoucí změně. Je pro mě velkou ctí zastupovat Fakultu tělesné výchovy a sportu i zájmy českých sportovců v rámci tohoto projektu.


RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK

Právě jsme se v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR přestěhovali do zrekonstruovaných biochemických laboratoří. Toto nové kvalitní prostředí spolu s řadou nových přístrojů je příjemným zázemím pro vědeckou práci. Navíc v ústavu máme nově P3 virologickou laboratoř, která umožní ještě efektivnější práci na našich projektech než doposud.

Nedávno mi udělali velikou radost čeští vědci a pedagogové z Učené společnosti ČR, kteří svou iniciativou přiměli Ladislava Bátoru k rezignaci z vysoké funkce na ministerstvu školství. Byl to významný počin nejen pro instituci zodpovědnou za vzdělávání, nýbrž i pro celou občanskou společnost. Za to jim dodatečně děkuji.


Mgr. Tomáš Koblížek, Filozofická fakulta UK


V poslední době mě zaujalo vydání Benvenistových poznámek k básnickému jazyku – jedná se o několik set stran rukopisů, které vycházejí až 35 let po Benvenistově smrti. Zatím jsem pouze na začátku, ale už nyní se rýsují zajímavé paralely k Benvenistově obecné teorii jazyka. Vůbec teď se zájmem sleduji práci některých francouzských literárních vědců, kteří navazují na benvenistovskou lingvitiku – kupř. Gérard Dessons či Chloé Laplantine. Podle všeho se jedná o velmi svérázný proud myšlení, který stojí zcela vně kategorií jako strukturalismus, poststrukturalismus, fenomenologie, dekonstrukce. Mimo jiné se mi líbí, že se tu šetří velkými slovy. To v moderní teorii literatury není zas tak běžné.

Bc. Barbora Votavová, Fakulta sociálních věd UK

Samozřejmě mě těší veškerý pokrok ve vědě a výzkumu v oblastech, které zjednodušují, prodlužují či dokonce zachraňují život. Co se však týče věd sociálních, jsem přesvědčena o jejich nezbytné roli v politickými a ekonomickými zájmy nezatížené sociální kritice, která by měla implikovat orientaci na aktuální problémy současnosti. Proto mě potěšil například výzkum Swiss Federal Institute of Technology v Curychu, zveřejněný na webu New Scientist, dokládající kvantitativním způsobem to, čím protestující z hnutí Occupy Wall Street argumentovali zatím spíše pocitově – tedy centralizovanost, provázanost a tím i nestabilitu většiny globální ekonomické moci. Lokálně je pak důležité akcentovat například taková témata, na která se zaměřilo poslední (47:4) číslo sociologického časopisu – sociálně prostorové nerovnosti a život ve vyloučených lokalitách. Sociální věda by podle mého názoru měla zkrátka připravovat půdu těm, kdo chtějí společnost a svět skutečně změnit.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.